Holesovice


Cyn-faestref hanesyddol o Prague yw Holesovice, ac erbyn hyn mae'n un o'i ardaloedd. Mae'r rhan fwyaf ohono yn perthyn i ardal Prague-7, "darn arall" - i ardal Prague-1. I'r brifddinas, cafodd y rhanbarth hon ei atodi yn 1884. Dod o hyd i Holesovice ar y map o Prague yn hawdd iawn: mae'n "trwyn" semicircwlaidd a ffurfiwyd gan gromlin serth y Vltava. Yr hen ardal ddiwydiannol, heddiw Holesovice - canol celf fodern.

Darn o hanes

Crybwyllir pentref Holesovice am y tro cyntaf mewn dogfen sy'n dyddio o 1228. Tan 1850 roedd Holesovice yn bodoli fel setliad annibynnol; ym 1850 cafodd ei gyfuno â phentref cyfagos Bubni. Yn y saithdegau o'r ganrif ar bymtheg, ymddangosodd sawl menter ddiwydiannol yno, a dechreuodd ddatblygu'n gyflym; Daeth Holesovice yn faestref diwydiannol y brifddinas, ac ym 1884 cynhwyswyd y pentref yn y ddinas fel Prague-7.

Atyniadau

Un o'r golygfeydd mwyaf nodedig o Holesovice a Prague yn ei chyfanrwydd yw metronome enfawr, y mae ei uchder yn 24 m, a hyd y bar yw 20m. Fe'i gosodir ar y plinth i'r chwith o'r heneb i Stalin, a safodd yn y lle hwn o 1955 hyd 1962 a dyma'r mwyaf grŵp cerfluniol mawr yn Ewrop.

Hefyd yn deilwng o sylw:

 1. Vystavishte - cymhleth arddangosfa, a godwyd yn 1891 i Arddangosfa'r Byd. Mae wedi'i leoli ger yr orsaf metro Nadraži Holešovice ac mae'n cynnwys nifer o adeiladau, y mwyaf enwog yw'r Palas Diwydiannol, lle y bu'r Palace of Congresses yn ystod Gweriniaeth Sosialaidd Tsiecofaciaidd, a heddiw cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau. Mae'r cymhleth hefyd yn cynnwys:
  • Ffynonellau Křižíkov - cymhleth o ganeuon ffynhonnau, lleoliad ar gyfer gwahanol sioeau dŵr;
  • The Globe Theatre;
  • lapidarium yr Amgueddfa Genedlaethol ;
  • Arena Tipsport Arena Chwaraeon;
  • pafiliwn panorama Maroldov, lle mae frwydr Lipan yn cael ei ddangos, pan fydd lluoedd y Jerwsalemwyr a'r Catholigion cyfun yn trechu lluoedd y Taboriaid;
  • Oceanarium World of the Oceans.
 2. Yr orsaf reilffordd, yr ail fwyaf yn Prague.
 3. Eglwys Sant Anthony Padua.
 4. Amgueddfa Dechnegol Genedlaethol .
 5. Amgueddfa Amaethyddol.
 6. Oriel Prague Genedlaethol .

Caffis a Bwytai

Wrth gerdded o gwmpas Holesovice, gallwch eistedd i lawr yn un o siopau coffi llawer o Prague i flasu cwpan o goffi aromatig gyda pwdin blasus. Y mwyaf poblogaidd yw:

Mae yna hefyd fwy o sefydliadau "difrifol", lle gallwch chi ginio neu ginio blasus iawn. Y gorau o'r caffis yw:

Sut i gyrraedd Holesovice?

Cyn y maes hwn o Prague gallwch gyrraedd: