Llenni yn ystafell y plant i'r ferch - opsiynau dylunio ffenestri poblogaidd

Mae'r holl rieni eisiau cysur a chysur yn ystafell y plentyn. Wrth ddewis dyluniad y tu mewn, mae llenni yn chwarae rhan bwysig yn ystafell y plant i'r ferch, ac nid yn unig yr ymddangosiad, ond hefyd faint y mae'r plentyn yn cael ei warchod rhag llygaid prysur, sŵn a golau diangen.

Syniadau ar gyfer llenni i ferched ystafell blant

Mewn gwirionedd, mae angen ystyried yn fanwl y cwrtheir y llenni yn y feithrinfa ar gyfer merch orau. Yn gyntaf, mae angen i chi wybod am nodweddion sylfaenol y cynnyrch a'r gofynion y mae'n rhaid iddynt gydymffurfio.

 1. Dylai llenni ar gyfer y ferch yn yr ystafell wely fod yn eco-gyfeillgar, felly mae angen ichi roi blaenoriaeth i ddeunyddiau naturiol nad ydynt wedi'u trydaneiddio ac y maent mor ddiogel â phosibl.
 2. Dangosydd pwysig arall yw ymarferoldeb. Dylai llenni yn ystafell y plant, yn arbennig ar gyfer y ferch, fod yn brydferth, ond nid yn ormodol ac yn galed. Po fwyaf o blychau a thonnau, mwyaf tebygolrwydd casglu llwch, a all achosi alergeddau. Yn ogystal, mae'r opsiwn o llenni yn symlach, yr hawsaf yw ei ddileu, ei olchi a'i hongian yn ôl.
 3. Mae diogelwch hefyd yn ddangosydd pwysig, felly peidiwch â addurno'r llenni gyda gwahanol gleiniau, ymylon, appliques, ac ati. Mae hyn yn berthnasol i achosion pan fo'r plentyn yn dal yn fach iawn.
 4. Mae diogelu da o'r haul a'r sŵn yn swyddogaethau gorfodol y mae'n rhaid eu gwneud gan llenni er mwyn darparu cysgu iach a swn i'r plentyn.

Llenni Awstria yn y feithrinfa ar gyfer merched

I ddewis llenni diddorol, hardd ac ymarferol yn ystafell ferch yn eu harddegau, cynghorwch i roi sylw i'r fersiwn Awstria . Mae llenni o'r fath yn ymddangosiad godidog, ac mae'n ymddangos y bydd angen llawer o ffabrig ar gyfer eu gwnïo. Mewn gwirionedd, cyflawnir yr ysblander nid ar draul meinwe, ond oherwydd natur arbennig gwnïo. Mae'r llenni Rhufeinig yn dda yn hynny o beth:

 1. Mewn ffurf ar y cyd, mae llawer llai o lwch yn ymgartrefu arnynt, oherwydd eu bod wedi'u lleoli uwchlaw'r llawr ac mae cyfanswm arwynebedd y llenni yn fach.
 2. Mae'r model hwn yn ddiogel, gan nad yw'r plentyn yn gallu cyrraedd y llenni.
 3. Mae gan y ddau amrywiad parod, a'r rhai y mae'r meistr yn eu cynnig trwy eu teilwra lawer o arddulliau ac addasiadau, sy'n caniatáu ichi ddewis opsiwn diddorol a byw yn ewyllys y plentyn.

Llenni Rhufeinig yn y feithrinfa ar gyfer y ferch

Os ydych chi'n penderfynu prynu llenni Rhufeinig mewn ystafell blant i ferch, yna mae'n rhaid i chi benderfynu ar y lliw yn gyntaf, ar ôl ymgynghori â'r plentyn. Gall fod fel cynhyrchion un-liw, ynghyd â tu mewn cyffredin, a lliwiau lliwgar, a oedd yn falch i berchennog yr ystafell. Nesaf, dylech ystyried manteision ac anfanteision dyluniad o'r fath i sicrhau bod y dewis yn gywir.

Byd Gwaith:

 1. Posibilrwydd addasu goleuo.
 2. Gosodiad anghyffyrddus, sy'n gwneud gofal y cynnyrch yn syml ac yn hawdd.
 3. Ymddangosiad a diogelwch hardd, yn enwedig i blant ifanc iawn.
 4. Swyddogaetholdeb a rhwyddineb defnydd.
 5. Gyda'r dull cywir o ddewis ffabrig, sicrheir cryfder a gwydnwch.

Anfanteision:

 1. Anghyfleustra os ydych chi am agor y ffenestr a'r anallu i wneud hynny gyda'r llenni'n cael eu lledaenu allan.
 2. Yr anhawster wrth ddewis maint wrth brynu cynnyrch gorffenedig.

Dalennau rolio yn ystafell y plant i ferched

Fersiynau ffasiynol a modern o ddylunio ffenestri - llenni yn ystafell y ferch, y math o rolio . Mae'r rhywogaeth hon yn berthynas agos i'r amrywiad Rhufeinig a ystyrir uchod, felly mae ganddynt yr un manteision a'r anfanteision. Yr hyn sydd angen i chi roi sylw i'r dyluniad plygu. Os yw'r llenni Rhufeinig yn cael eu plygu gyda accordion, mae'r rholiau'n cael eu rholio i mewn i gofrestr, sy'n golygu bod dewis y patrwm yn cael ei hwyluso, hynny yw, ni fydd yr argraff yn chwistrellu ac nid yw'n edrych yn eithaf esthetig. Yn ogystal â hyn, gellir cyfuno'r opsiwn rholio yn llwyddiannus gyda mathau eraill o llenni.

Llenni byr i blant i ferched

Dewiswch llenni cyfforddus ac o ansawdd uchel i ferch, os ydych chi'n talu sylw nid yn unig i ddeniadol allanol, ond hefyd i ymarferoldeb, nodweddion eraill gydag arwydd mwy a arwydd minws. Opsiwn da - llenni byr yn ystafell y plant i ferched, a all ffitio i mewn i'r tu mewn a bod â nifer o nodweddion cadarnhaol.

 1. Peidiwch â dwyn gofod os nad yw'r ystafell yn fawr.
 2. Mae'n bosibl trefnu gofod ergonomegol (o dan y ffenestr y gallwch chi osod dodrefn).
 3. Cysur i ofalu am llenni ac awyru'r ystafell.

Cons:

 1. Mewn ystafelloedd â nenfydau isel, bydd yr opsiwn hwn yn lleihau uchder yr ystafell yn weledol ymhellach.
 2. Mae'n anodd iawn dod o hyd i fersiwn parod, felly bydd yn rhaid ichi wneud gorchymyn unigol.

Llenni â lambrequin mewn meithrinfa ar gyfer merch

Dewis llenni swyddogaethol a hyfryd i ferched ystafell yn eu harddegau, gallwch roi blaenoriaeth i fersiwn fwy cymhleth. Mae llenni â lambrequin yn dda ar gyfer ystafell, ac mae eu merched yn caru pethau hardd, gyda addurniadau godidog, ategolion diddorol a'r posibilrwydd o gyfuno ffabrigau cwrt, mewn arlliwiau ac mewn gwead y deunydd.