Lluniau yn y gwanwyn

Y tro cyntaf yw un o'r rhai mwyaf rhamantus, mae'n amser o gariad a thynerwch. Pan nad yw'n wanwyn i ddal yr eiliadau mwyaf prydferth a chyffrous o berthynas y cwpl anwyl, geni bywyd newydd mewn natur. Mae lluniant yn y gwanwyn ar y stryd yn ffordd wych o gyfuno busnes â phleser. Os ydych chi'n dechrau ffantasi, gallwch ddod o hyd i eithaf o opsiynau diddorol ar gyfer digwyddiad o'r fath.

Syniadau ar gyfer saethu lluniau'r gwanwyn

 1. Glaswellt ffres. Rhowch sylw i liwiau naturiol. Dychmygwch gyfuniad o ffrog gwyn ar gyfer saethu lluniau gwanwyn gyda glaswellt gwyrdd llachar. Bydd cyferbyniad llachar o'r fath yn gwneud y darlun yn ffres, a'r ddelwedd - gwreiddiol.
 2. Defnyddiwch y lliwiau. Mae blodau'r cae mor gyffrous nad oeddent yn anhygoel i beidio â mynd at eu harddwch yn ystod y sesiwn ffotograffau. Gall lluniau llwyddiannus gyda blodau troi allan mewn cae agored, ac yn agos at welyau dinas. Mae trawiadol yn llun portread gyda blodau o flodau. Peidiwch ag anghofio hynny y gallwch chi wehyddu torch anferthol hardd. Bydd y ddelwedd gyda torch yn gysylltiedig â harddwch Rwsia.
 3. Dewiswch y dillad cywir. Peidiwch â chyrchio i duniau tywyll a semitones. Stopiwch ar ddillad hedfan tryloyw, neu ar orchmynion gyda phrint blodau neu batrymau llachar. Dylai eich hwyliau fod yng ngolau'r gwanwyn.
 4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn meddwl am y llun ar gyfer lluniau'r gwanwyn. Mae'r mwyaf addas yn ddewis naturiol hawdd. Yn arbennig, bydd yn broffidiol os ydych chi'n dal llun yn gynnar yn y gwanwyn. Fel pe na bai chi eto wedi diflannu o'r gaeaf hir, ond gyda phleser a phleser yn anadlu'r awyr yn y gwanwyn ac yn llosgi yn yr haul cynnes.

Delwedd y gwanwyn ar gyfer saethu lluniau

Gan feddwl am y ddelwedd hon, gallwch chi fynd yn ddiogel fel delwedd sail merch hippie. I gael y gwisg addas, ceisiwch sgert rhydd hir a chrys llydan. Dylid diddymu gwallt. Bydd yn ddelfrydol os ydych chi'n gwisgo torch o flodau ar eich pen.

Gall fod yn ddiddorol iawn a rhamantus ddelwedd o nymff y goedwig . Er mwyn gwneud hyn, gallwch hefyd gymryd gwisgoedd tryloyw, yn addurno'ch hun gyda blodau a gwneud gwneuthuriad naturiol , hawdd.

Ceisiwch gyfeirio at ddelwedd y duwiesau. Rhowch gynnig ar eich hun ddelwedd Leli, duwies y cariad. Bydd yn briodol ei ddefnyddio ym mis Ebrill. Yma gallwch ddod o hyd i ddillad yn arddull gwerin Rwsia. Ceisiwch saethu mewn cae agored, palm-coed neu ger llyn.

Swyddi ar gyfer saethu lluniau'r gwanwyn

Ystyriwch y posibiliadau mwyaf proffidiol ar gyfer saethu lluniau yn y gwanwyn:

 1. Gorweddwch ar laswellt gwyrdd newydd. Gan fod propiau gall fod yn llyfr defnyddiol - esgus eich bod chi'n darllen.
 2. Ewch yn groes i flaen y goeden neu yn ôl yn gefn, coes ychydig wedi'i blygu.
 3. Cymerwch sedd ger y gwely blodau. Fel rheol, y momentyn mwyaf problemus mewn achosion o'r fath yw sefyllfa gywir y dwylo. Newid eu sefyllfa, yna i ddewis y ffrâm mwyaf llwyddiannus.
 4. Dewiswch fainc ar wahân yn y parc dinas ac arbrofi trwy eistedd arno.
 5. Sefwch wrth y goeden flodeuo. Cymerwch y gangen a cheisiwch wahanol onglau gydag ef. Yn yr achos hwn, bydd saethu portreadau yn fwyaf llwyddiannus.
 6. Bydd lluniau prydferth iawn ar gael os byddwch chi'n eistedd i lawr ar swing. Yn ddelfrydol, os ydych chi'n hongian swing rhywle mewn natur.
 7. Peidiwch ag anwybyddu'r llwyn lelog godidog. Gofynnwch nesaf iddo.
 8. Sefwch ger y goeden a gwnewch yn siŵr bod y petalau yn syrthio arnoch chi. Byddwch yn siŵr - byddwch yn cael delwedd ysgubol a rhamantus.

Lluniant yn y gwanwyn mewn natur - mae'r galwedigaeth yn ddiddorol iawn. Y peth mwyaf dymunol yw y bydd gennych ddim lluniau hardd yn unig yn y dyfodol, ond hefyd hwyliau da. Wedi'r cyfan, mae cyfathrebu â natur yn ddefnyddiol iawn i unrhyw berson.