Llygredd llinyn hylendid - graddfa'r modd gorau a rhagnodiad cartref

Nid oes angen llai o ofal ar y llysiau na'r wyneb, ac mae hyn yn cael ei helpu gan llinyn llinyn hylendid. Bydd coluriau wedi'u dethol yn gywir yn amddiffyn rhag effeithiau niweidiol ffactorau allanol negyddol a gwella cyflwr y croen. Gellir ei ddefnyddio nid yn unig gan y rhyw deg, ond hefyd gan ddynion, a hefyd gan blant.

Beth yw defnyddio lipstick hylan?

Mae gan y cynnyrch cosmetig ystod enfawr o eiddo. Gall gael cymaint o effaith:

Yn dibynnu ar bwrpas y cynnyrch cosmetig, mae yna fathau o lipsticks hylendid:

Lipstick Lleithiol

Mae'r cynnyrch cosmetig hwn yn cael effaith aruthrol ar y gwefusau. Mae'n eu goresgyn â lleithder bywyd, sy'n eu gwneud yn edrych yn dda. Fodd bynnag, gall y canlyniad fod yn siomedig os defnyddir offeryn o'r fath o'r tymor. Pan ddefnyddir gwlyb y llinellau gwelededd hylendid yn weithredol yn y gaeaf, mae hyn yn arwain at y ffaith bod disgyniad y gwefusau hyd yn oed yn fwy amlwg. Yn ogystal, mae'r croen yn dechrau cracio. Er mwyn osgoi siom o'r fath, dylid defnyddio'r cynnyrch cosmetig hwn yn yr haf.

Lipstick Maethlon

Wrth wraidd y driniaeth hon mae crynodiad uwch o fitaminau ac elfennau gwerthfawr eraill. Mae'n ateb delfrydol yn y tymor oer, pan mae angen gwarchodaeth ar y gwefusau o fros a gwynt rhewllyd. Mae cynhyrchion cosmetig yn y gyfres hon sy'n cael trafferth gydag arwyddion o heneiddio. Mae lipstick hylan wedi'i ddewis yn briodol yn darparu'r croen cain gyda'r gofal gorau posibl. Fodd bynnag, yn y tymor poeth mae'n well ei adael.

Lipstick-balm

Ystyrir cosmetig o'r fath yw'r ateb gorau posibl. Gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Yn ei gyfansoddiad mae balm gwefusau llinynnau gwefus yn cynnwys darnau llysieuol, olewau a fitaminau. Mae'r cynnyrch hylendid hwn yn cyfuno sawl swyddogaeth ar yr un pryd:

Lipstick o herpes

Mae'r ateb hwn gyda'r effaith iacháu yn cynnwys cydrannau arbennig. Yn ei gyfansoddiad mae'n bosibl bod aciclovir yn bresennol - sylwedd gwrthfeirysol, y mae ei weithred yn gwella olewau aroma a chydrannau meddyginiaethol eraill. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer proffylacsis ac fel asiant therapiwtig. Mae llinyn gweision hyfryd o herpes yn effeithiol yn ymdopi â firysau 1 a 2 o fathau. Fe'i defnyddir gan oedolion a phobl ifanc yn eu harddegau.

Lipstick o cheilitis

Mewn pobl, gelwir y clefyd hwn yn "zaedami." Mae anghysur difrifol gyda Heilit. Mae'n anodd i rywun fwyta, siarad. Un o'r ffyrdd i fynd i'r afael â cheilitis yw gwefus. Rhaid i gynnyrch meddyginiaethol o'r fath gynnwys cwch gwenyn neu glyserin. Bydd ychwanegiad gwych yn ddarnau o fwydog a sage.

Sut i ddewis llinyn gwefus?

Mae angen mynd i'r afael â'r mater hwn gyda phob difrifoldeb. Nid oes angen rhoi'r gorau i'r opsiwn cyntaf sydd ar gael, oherwydd bod ymagwedd o'r fath yn agored i ganlyniadau difrifol. Cyn dewis lipstick hylan, mae'n bwysig penderfynu yn gywir y dasg a roddwyd iddo. Os yw'r croen yn sych, mae angen gwresydd arnoch, ac os ydych chi'n cracio ar eich gwefusau, ni allwch wneud heb adfer a chynnyrch gwrthfeirysol.

Yn ogystal, dylid dewis lipstick hylan gan ystyried y tymor:

 1. Haf - cyfnod pan fydd y croen yn dioddef o fwy o sychder a haul. Am y tro hwn o'r flwyddyn, mae angen gwlychu lipstick hylan. Yn ddelfrydol, mae'n dilyn ateb sydd â lefel addas o amddiffyniad yn erbyn ymbelydredd uwchfioled. Y gwerth lleiaf a argymhellir yw SPF15.
 2. Yr hydref yw'r cyfnod pan fo angen i'r croen fod yn barod ar gyfer tywydd y gaeaf. Bydd hyn yn helpu bliniau gwefus a maetholion.
 3. Mae'r gaeaf yn brawf difrifol ar gyfer croen cain y gwefusau. I dymheredd isel, ychwanegir gwynt rhewllyd ac ymbelydredd uwchfioled gyda drych o'r wyneb eira. Am y rheswm hwn, dylid rhoi blaenoriaeth i falsamau braster dirlawn gyda hidlydd SPF addas.
 4. Gwanwyn - cyfnod pan fo'r corff yn dioddef prinder aciwt o fitaminau. Adlewyrchir hyn yng nghyflwr y gwefusau. Yn fwy aml yn y gwanwyn mae yna glefydau , herpes a phroblemau eraill. Ar gyfer y tymor hwn, mae fitaminau llinyn y llygoden sy'n cynnwys fitaminau a darnau o berlysiau meddyginiaethol yn fwyaf addas. Dylai'r sylfaen fod yn gwyr naturiol.

Pwynt pwysig arall wrth ddewis llinyn llinyn hylan yw'r dyddiad rhyddhau. Os yw'r cynnyrch yn hwyr, ni allwch ei ddefnyddio! Mae croen y gwefusau yn denau iawn, felly mae'r holl gydrannau'n cael eu hamsugno'n gyflym drwyddo ac yn treiddio i'r gwaed. Os defnyddir llinyn gweledol hwyr, mae'r risg o adwaith alergaidd yn uchel. Yn yr achos hwn, nid yn unig y gwefusau, ond hefyd gall rhannau eraill o'r wyneb ddioddef.

Cyfansoddiad lipstick hylan

Er mwyn cadw'ch gwefusau'n iach a hardd, pan fyddwch chi'n gofalu amdanynt, mae angen i chi ddefnyddio colur ansawdd. Yng nghyfansoddiad cynhyrchion o'r fath, gall y cydrannau canlynol fod yn bresennol:

Mae llysieuyn llinyn heintus Panthenol yn ei gyfansoddiad yn cynnwys cydrannau gwerthfawr o'r fath. Fodd bynnag, mae sylweddau y mae eu presenoldeb yn annymunol. Mae'r rhain yn cynnwys y cydrannau canlynol:

Llygredd llinyn hylendid - graddfa o'r gorau

Cynhyrchir y dull hwn o ofal gwefusau gan wahanol frandiau.

Penderfynwch beth yw'r llinyn lliniaru hylendid gorau, bydd y sgôr hon yn helpu:

 1. Korres brand Cosmetics - mae'r gyfres yn cael ei wneud ar sail guava.
 2. Balm o La Rocherong> Posay - yn cynnwys biolipidau, sy'n atal ffugio a sychder gormodol o groen y gwefusau.
 3. Thermal Lipstick Aqualia o Vichy - mae cynnyrch hylendid o'r fath yn ddarganfod go iawn pan fo'r gwefusau eisoes wedi'u gwisgo.
 4. Balm Kanebo Mikan Chan - mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys cynhwysion naturiol yn unig.
 5. Lipstick "Doctor Nona" - yn cynnwys cymhleth bio-organig. Mae'n gallu ysgogi imiwnedd a thrin herpes.
 6. Mae gwefusau hylendid y plant "Morozko" - yn bwydo ac yn adfer yn ddwys croen y gwefusau.
 7. Cynhyrchion o Nivea - cynhyrchir cynhyrchion cosmetig gydag amrywiol ychwanegion. Mae un llain llinyn hylendid o wlychu, y llall - yn gwlychu, a'r trydydd - yn darparu amddiffyniad dwys.
 8. Means Aevit - wedi'i fwriadu ar gyfer gwefusau sych iawn.

Sut i wneud llinyn llinyn hylendid yn y cartref?

Mae gan gynnyrch llaw lawer o fanteision pwysol dros un a brynwyd:

 1. Mae'n cynnwys cynhwysion naturiol yn unig. Nid oes unrhyw sefydlogwyr niweidiol a pherlysiau.
 2. Mae cynnyrch cartref yn rhatach.
 3. Yn y cynnyrch cartref nid oes unrhyw gydrannau a all achosi adwaith alergaidd (maent yn cael eu disodli gan sylweddau yr un fath).

Llinynen ewinedd gyda'i ddwylo

Cynhwysion :

Paratoi, cais

 1. Mae menyn cwyr a choco yn cael eu rhoi ar baddon dŵr. Pan fydd y cydrannau hyn yn toddi, cyfoethogir y cyfansoddiad ag olew jojoba ac mae popeth yn gymysg.
 2. Rhoddir y botel ar gyfer llinyn gwefus mewn cynhwysydd gyda dŵr oer.
 3. Mewn cyfansoddiad ysgafn o oeri, ychwanegir yr olew hanfodol a chaiff popeth ei droi eto.
 4. Llenwch y botel gyda ¼ maeth.
 5. Rhowch ychydig o liwiau llanw hylendid i'w rewi. Ar ôl hynny, llenwch y botel i'r brig. Gadewch ef mewn sefyllfa fertigol am 10 munud.
 6. Mae llysieuen iacháu iach yn barod. Gorchuddiwch y botel gyda chaead a'i hanfon i'r oergell.