Llyn Elmenite


Yn rhan ddwyreiniol dalaith Rift Valley yn Kenya, ar uchder o 1780 metr uwchben lefel y môr, mae Llyn Elmenite wedi'i leoli. Mae ei unigrywrwydd yn gorwedd yn y ffaith bod dyfroedd y llyn yn cael eu draenio. Mae ardal y llyn oddeutu 20 km ², tra bod y dyfnder yn eithaf bach (dim ond mewn rhai mannau mae'n cyrraedd un metr a hanner). Esbonnir dyfroedd gwael trwy ddyddodiad prin, sy'n achosi i lefel y dŵr ynddo ostwng yn flynyddol. Oherwydd cynnwys uchel y hallt yn Llyn Elmenite, nid oes bywyd, ond mae ei draethau wedi dod yn hafan ar gyfer cytrefi pelicanau a heidiau o fflamio. Mae arfordir y ddinas wedi'i addurno â thref fechan Gilgil.

Ymadawiad Luis Leakey

Ym 1927-1928 archwiliwyd ardal Llyn Elmenite yn Kenya gan archeolegwyr a fu'n llwyddo i wneud darganfyddiadau anhygoel. Mae'n ymddangos bod pobl hynafol yn byw yn y lleoedd hyn (fel y gwelir eu gweddillion ffosil). Daethpwyd o hyd i gynhyrchion ceramig ger y beddau, sy'n dangos cyfnod y Neolithig, lle mae'n debyg fod yna hynafiaid o Kenyans. Sefydlodd arweinydd yr awyren, Luis Leakey, fod yr ymsefydlwyr hynafol o statws uchel, adeilad cryf, gydag wynebau uchel. Yn ogystal, yn ystod y cloddiadau, darganfuwyd yr ogof Gembl.

Sut i gyrraedd yno?

Mae cyrraedd Llyn Elmenite yn Kenya yn fwyaf cyfleus yn y car. I wneud hyn, mae angen i chi ddewis y draffordd A 104 "Nakuru-Nairobi" a nodi'r cyfesurynnau a fydd yn eich arwain at y golygfeydd .