Mae llwyddiant y saga Twilight yn costio Kristen Stewart o Iechyd Meddwl

Mae'n rhaid talu pris anwyl i enwogion am eu poblogrwydd a'u enwogrwydd. Daeth y actores Kristen Stewart yn enwog iawn am rôl Bella Swan. Ond dyna beth mae'n ei gostio hi?

Dywedodd perchennog y wobr Ffrengig "César" wrth gyfweliad ffug i Elle bod y gwaith ar rôl y cariad y fampir wedi diflannu yn foesol ac yn gorfforol. Nid oedd yn gadael i fynd yn wyllt am ail ar y set! Roedd Kristen, sydd erbyn hynny wedi chwarae mewn bron i 2 ddwsin o ffilmiau, ofn y byddai'n dod yn actores o un rôl ...

Trawsnewid a rhyddhau

Mae'r tensiwn nerfus yn cael ei dywallt i ymosodiadau cyson o chwydu, ymosodiadau panig a phoenau difrifol yn yr abdomen. Ar ôl y symptomau hyn, daeth iselder go iawn.

Ar ôl cwblhau'r gwaith ar y fasnachfraint, a oedd yn cynnwys pum rhan, daeth Kristen yn hir at ei synhwyrau. Cyfaddefodd y ferch, pe na bai am gefnogaeth perthnasau, y byddai'n anodd iawn iddi ymdopi â'i chyflwr.

Darllenwch hefyd

Ar hyn o bryd, mae'r seren ifanc wedi rhoi'r gorau i guddio ei ddeurywioldeb, mae'n llwyddiannus yn gweithio gyda gwneuthurwyr ffilmiau Americanaidd ac Ewropeaidd ac yn mwynhau cariad y cyhoedd.