Perfume Dolce Gabbana - y darnau gorau ac eau de toilette o'r brand Dolce Gabbana

Yn y diwydiant ffasiwn byd-eang, mae yna frandiau sy'n ffasiynol, o ddillad ac esgidiau i gosmetig a pherlysiau. Un o'r brandiau blaenllaw o'r fath, sy'n gyson wrth glywed hyd yn oed y rheini sy'n bell o'r byd ffasiwn, yw'r brand Eidalaidd poblogaidd sy'n cynhyrchu'r persawr Dolce Gabbana.

Dolce Gabbana - hanes y brand

Mae tŷ ffasiwn yn un o'r gwneuthurwyr blaenllaw, sy'n cael eu defnyddio i gyfeirio a dilyn eu nofeliadau er mwyn cadw llygad ar bwls y ffasiwn yn gyson. Mae llawer o bobl boblogaidd yn troi ato am eu gwasanaethau, gan edrych am bersonoliaeth lawn, sy'n ddigon helaeth yn y brand hwn. Mae colur a pherlysiau'r gwneuthurwr yn eithaf hygyrch i bawb ac yn ddieithriad yn canfod ei edmygwyr.

Mae hanes y brand Dolce Gabbana yn dyddio'n ôl i 1985, a sefydlwyd gan ddylunwyr ffasiwn Eidalaidd Domenico Dolce a Stefano Gabbana . Roedd gan Domenico ei stiwdio ei hun, pan setlodd Stefano i weithio iddo. Ar ôl ychydig flynyddoedd, penderfynwyd agor ei stiwdio ffasiwn ei hun, sy'n darparu gwasanaethau dethol ar gyfer ymgynghori a dillad, wedi'u teilwra'n arbennig.

Erbyn 1985, mae brand newydd, sy'n ymwneud â chynhyrchu ei linell ddillad ei hun. Yn yr un flwyddyn, penderfynodd dylunwyr ffasiwn gymryd rhan yn yr Wythnos Ffasiwn Milan, ac ers 1986, mae poblogrwydd y tŷ ffasiwn wedi dechrau tyfu. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, lansiwyd llinell ar gyfer cynhyrchu dillad isaf a dillad dynion. Erbyn y 1990au, penderfynodd dylunwyr lansio cynhyrchu ategolion a pherlysiau brand.

Perfumes Dolce Gabbana

Cyflwynir perfwm brand gan aromas ar gyfer menywod a dynion, cynhyrchir dŵr persawr a thoiled Dolce Gabbana. Mae'n bosibl nodi camau o'r fath yn hanes creu persawr gan y tŷ masnachu:

  1. Ymddangosodd merch gyntaf y brand hwn ym 1992, dyma'r persawr Dolce Gabbana Parfum. Daeth gwerthiannau uchel o'r sampl hon i boblogrwydd y brand yn syth ym maes perfumery. Ym 1993, derbyniodd Parfum wobr gan yr Academi Perfumery Rhyngwladol. Gosodwyd dechrau'r orymdaith fuddugoliaeth ym myd y darnau.
  2. Roedd poblogrwydd persawr menywod yn ysbrydoli dylunwyr i greu pâr o ddynion, felly ym 1995 ymddangosodd y persawr dynion cyntaf, a gafodd dri byd premiwm persawr uchel.
  3. Ers 1992, hyd yn hyn, nid yw'r tŷ ffasiwn yn newid ei hun, mae'n creu ysbrydion deinamig a gwirioneddol newydd o Dolce Gabbana, sy'n dod yn bêl-werthwyr go iawn ym myd y perfumery bob blwyddyn.

Perfume Dolce Gabbana - sut i wahaniaethu ffug?

Gyda phoblogrwydd y brand hwn neu'r brand hwnnw, mae yna gynhyrchwyr o ffugion y persawr sy'n cael eu caru gan brynwyr. Mae gwneuthurwyr perfumer ffug, sy'n ffugio ysbrydion Dolce Gabbana, yn disgyn yn dri chategori yn amodol:

Er mwyn adnabod ffug, argymhellir rhoi sylw i'r pwyntiau canlynol:

Dolce Gabbana 2017

Yn flynyddol mae'r gwneuthurwr yn plesio ei gefnogwyr gyda blasau newydd neu ymddangosiad llinellau newydd. Dolce Gabbana 2017 - mae tair persawr newydd yn cynrychioli y casgliad newydd:

  1. Light Blue Eau Dwys i ferched - yn arogl ffres gyda'r nodiadau cyntaf o lemon, afal a jasmin, sy'n pylu yn y gwaelod ac yn agored gyda arogl y cyhyrau golau, calendula ac amber coediog.
  2. Mae'r fersiwn gwrywaidd o Light Blue Eau Intense yn ffres iawn ac yn sitrws, sy'n agor ar y croen gydag arogl dŵr môr ynghyd â musk a mandarin.
  3. Daw'r casgliad Dolce Gabbana 2017 i ben gyda Cypress Velvet ungax-unisex . Fe'i cyflwynwyd yn arbennig ar gyfer tymor yr haf, mae'n symbol o weddill tawel ac yn ystod gwres yr haf datgelir gan arogl seiprws ynghyd â lemwn. Mae nodiadau sylfaen yn gorchuddio cedrwydd gwyn.

Dolce Gabbana - yr arogl gorau

Mae gan dŷ ffasiwn yn ei arsenal o flasau, ffefrynnau, sy'n dod o hyd i'w admiwyr a'u prynwyr, heb ystyried y ffasiwn a'r nifer o flynyddoedd ers dyddiad y datganiad cyntaf. Ymhlith y rhain, gallwch restru'r canlynol:

  1. Perfume Mae Dolce Gabbana L`Imperatrice 3 o'r casgliad D & G Anthology, a ryddhawyd gyntaf yn 2009, yn perthyn i'r grŵp o ddarnau dŵr ffrwythau blodau .
  2. Am fwy na 15 mlynedd, un o'r darnau mwyaf gorau a mwyaf adnabyddus o'r brand yw Light Blue benywaidd, a ryddhawyd yn 2001, golau, ffres, fel sip o ddwr pur.
  3. O linell The One Collection, mae dau frawd ar gyfer menywod yn boblogaidd: Rose The One 2009 ac yn ddiweddarach The One Desire, y rhain yw persawrnau amlen brand Dolce Gabbana.

Ysbrydion Dolce Gabbana "The Empress"

Roedd Perfume, a grëwyd yn 2009, yn ymroddedig i'r cerdyn tarot "Empress". Mae Dolce Gabbana L`Imperatrws yn arogl llachar, benywaidd, a chaiff ton o ffresni ffrwythau ei lledaenu pan gaiff ei ddefnyddio i'r croen. Fe'i nodweddir gan y nodweddion canlynol:

Dolce Gabbana Golau Glas

Un o'r brandiau persawr clasurol a mwyaf adnabyddus, a ryddhawyd yn 2001 - yw persawr Dolce Gabbana Light Blue i ferched, sy'n ffresni go iawn. Fel y prif nodweddion, gallwch restru'r canlynol:

Dolce Gabbana Rose Yr Un

Ar gyfer connoisseurs o ddarnau blodeuog, dyluniwyd y darluniau Rose The Dolce Gabbana Rose ers 2009. Maen nhw'n llachar ac yn ysgubol, o'r cofnodion cyntaf ar ôl eu cais, maen nhw'n cael eu datgelu ar y croen gyda chyrion du, lili y dyffryn, rhosyn a sbectrws sitrws, gan droi'n lychees egsotig a pheony unigryw. Mae'r llwybr yn cael ei dominyddu gan lliw melys o fanila a cheg.

Perfume Dolce Gabbana Desire

Yn dilyn y gyfres The One yn 2013, mae'r brand yn cynhyrchu persawr merched trwchus gyda'r nos Dolce Gabbana Desire. Fe'i nodweddir gan nodweddion nodweddiadol o'r fath:

Eau de toilette Dolce Gabbana

Y crynodiad mwyaf poblogaidd ar gyfer defnydd bob dydd yw dŵr toiled menywod Dolce Gabbana. Yn wahanol i wirodydd, mae'n cael ei nodweddu gan lai mor fyr a llai o olewau hanfodol ac aromatig . Mae'r holl flasau a grëwyd gan y brand hwn yn cael eu cynhyrchu nid yn unig fel persawr Dolce Gabbana, ond hefyd ar ffurf dŵr toiled, sy'n cynyddu poblogrwydd y brand hwn.