Sinc cegin o ddur di-staen - sut i ddewis yr opsiwn gorau ar gyfer y cartref?

Mae sinc y gegin dur di-staen yn cyfuno ceinder a dylunio modern gyda ymarferolrwydd a fforddiadwyedd. Oherwydd gorffeniad yr wyneb, gall fod yn hawdd i fod yn arddull fodern, yn ategu'r clasuron ac addurno'r Provence. Mae sinc wedi'i ddewis yn gywir gyda gofal cymwys yn gwasanaethu am flynyddoedd lawer ac yn cadw ei olwg. Ar gyfer cegin o unrhyw faint mae yna ateb.

Mathau o sinciau cegin ar gyfer dur di-staen

Yn y gegin, mae'r wraig yn treulio mwy o amser nag mewn unrhyw ystafell arall yn y tŷ. Felly, mae llenwi'r rhan hon o'r annedd yn cael ei ddewis gyda zeal ac yn ofalus. Defnyddir golchi yn amlach na mannau gwaith eraill, ei wydnwch a'i ymarferoldeb yw'r prif feini prawf dethol. Ystyrir sinc y gegin di-staen yn olygfa aur, pan fo'r categori pris ar gael ac mae'r nodweddion yn bleserus.

 1. Mae technoleg cynhyrchu bowlen ddwfn yn cynnwys y pwynt yn ei weld gyda'r awyren golchi. Gyda'r dull hwn o weithgynhyrchu, gall y siâp fod yn un. Dewiswch yn unig ymhlith y cwmnïau sydd wedi'u profi, gan fod y weld yn bwynt gwan adeiladu.
 2. Mae sinciau dur wedi'u stampio yn cael eu gwneud o ddalen sengl, maent yn rhatach ac yn fwy deniadol o ran dyluniad. Ond anaml iawn y caiff y meintiau eu trefnu gan y gwragedd tŷ, ac mae'r jet dŵr yn aml yn cael ei chwistrellu pan mae'n cyrraedd gwaelod y bowlen.

Sinc cegin dur di-staen wedi'i adeiladu

Pan gaiff y gegin a'r holl ategolion a thechnoleg cysylltiedig eu prynu gyda'i gilydd, mae'n bosib codi pob elfen a'i integreiddio i mewn i'r headset. Gellir dwylo'r golchi yn y cownter mewn dwy ffordd.

 1. Mae sinc cegin o ddur di-staen yn marw yn yr ystyr llythrennol yn countertops o unrhyw ddeunydd. Rhwng ymylon y bowlen a gosodir rwber arbennig ar yr wyneb, sy'n atal dŵr rhag mynd ar y countertop ac yn llifo tu mewn. Er mwyn ymddiried gwaith yn well i'r gweithiwr proffesiynol, ar ôl pob gosodiad anghywir bydd yn arwain at chwyddo top bwrdd os yw'n cael ei wneud o ddeunydd ar sail llif llif.
 2. Ar gyfer countertop carreg neu acrylig, mae opsiwn da yn sinc integredig. Fe'i hadeiladir mewn ffordd wahanol: mae'r bowlen wedi'i leoli yn neu ychydig yn is na'r arwyneb gweithio.

Sinc gegin dur di-staen

Ar gyfer y gegin gorffenedig gyda maint nodweddiadol, bydd yr ateb gorau posibl yn ddyluniad uwchben. Fe'i gosodir ar ben waliau'r cabinet yn hytrach na phen y bwrdd. Mae'r opsiwn yn gyllidebol ac yn syml. Mae bron bob amser yn sinc cegin uwchben wedi'i wneud o ddur di-staen trwy stampio. Mae dimensiynau'r sinc uwchben yn cyfateb i'r adrannau gorffenedig nodweddiadol, felly nid yw'n broblem codi bowlen ar gyfer cegin sydd eisoes wedi'i baratoi.

Sinc cegin ar gyfer dur di-staen

Mae'r wyneb sgleiniog sgleiniog yn edrych yn dda ar ffenestr y siop, ond mae'r crafiadau a'r staeniau lleiaf yn weladwy o bell. Gyda gofal priodol, bydd y sglein yn cael ei gadw, ond mae angen mwy o ymdrech na thrin cywir yr arwynebau matte. Eu prif anfantais yw ffurfio plac a streaks nodweddiadol. Fodd bynnag, nid yw'r sinc gegin matta llai anoddaf, dur di-staen heb gloss yn rhoi crafiadau allan. Gall ei wyneb fod yn addurnol ar ffurf ffug gwahanol wead.

Sinc crwn ar gyfer cegin - dur di-staen

Mae dimensiynau'r gegin, ei ddyluniad bridio a detholiad yn pennu siâp y sinc. I ddeall a yw sinc y gegin yn addas, dylech ymgyfarwyddo â diffygion ac anhwylderau posibl ar waith.

 1. Beth bynnag y bydd un yn ei ddweud, ond mae'r gallu ar gyfer ffurf gron yn llawer llai. Ni fydd hyn yn broblem os yw'r peiriant golchi llestri yn cael ei guddio o dan y countertop neu yn y tŷ coginio yn mynd yn bell i'r cefndir. Ar gyfer teulu mawr, lle mae'r seigiau'n cael eu cronni'n fawr, mae maint y sinc yn bwysig.
 2. Mae'r gofod gwaith ychwanegol ar ffurf adain asenog, sy'n nodweddiadol ar gyfer sinc y gegin ddur di-staen, yn aml yn colli'r rownd. Mae tandemau tebyg yn barod mewn cynigion modern, ond wedi'u cynllunio ar gyfer ychydig o le am ddim.
 3. Fodd bynnag, mae gan fagiau dur di-staen y gegin fantais wrth ddraenio: oherwydd y siâp, mae'r dŵr yn gadael llawer yn gyflymach ac yn haws. Bydd hwn yn faen prawf pwysig ar gyfer ceginau gyda threfniant pibellau aflwyddiannus. Maent yn haws i'w gweithredu, yn haws i'w olchi a myned i'r countertop.

Golchwr sgwâr ar gyfer cegin - dur di-staen

Mae holl ddiffygion y siâp crwn yn adlewyrchu rhinweddau'r sgwâr. Fodd bynnag, mae gofalu am olchi sgwâr yn fwy anodd oherwydd y corneli. Os cymharwch ddau sinc bach o wahanol siapiau, bydd y rownd yn fantais o ran gwaith cyfforddus, a bydd y prydau'n ffitio mwy. Yn y gweddill, gwneir y peiriannau golchi dur di-staen gorau ar gyfer y gegin mewn siapiau petryal a sgwâr.

 1. Maent yn haws i'w gosod mewn parau, wedi'u gosod yn y countertops cornel. Gyda'r ffurflen hon, mae mwy o le ar gyfer gweithio gyda dyluniad a pherffeithrwydd: mae sinciau hir anarferol, dwbl â llawer o welliannau technolegol modern.
 2. Mae sinc y gegin o ddur di-staen bob amser yn ddyfnach, a fydd yn falch i'r gwesteion, sy'n gyfarwydd i goginio llawer a dogn mawr.
 3. Mae'n hawdd ymgynnull peiriannau haenau rectangular a sgwâr ac maent yn dod o hyd i'w lle mewn cynlluniau anghyffredin gyda countertops ynys, aml-lefel a chownteri bar.

Sinc ddwywaith ar gyfer cegin dur di-staen

Pan fydd dimensiynau'r gegin yn caniatáu, gallwch ddefnyddio holl fanteision sinciau mawr dwfn a pâr yn llawn. Mae modelau o'r fath yn cymryd llawer mwy o le, ond mae'r hostis yn cael nifer o gyfleoedd ychwanegol gwerthfawr ar unwaith.

 1. Mae hyn yn gyfiawnhau am resymau hylendid: pan fo dysgl o hyd mewn un rhan, mewn un arall gallwch chi olchi'r bwyd neu ei ddadmer.
 2. Bydd padiau budr iawn a hambyrddau pobi yn cael eu heschi mewn glanedydd ac nid ydynt yn staenio cwpan neu sbectol.
 3. Os ydych chi'n meddwl yn gywir am bob centimedr o'r arwyneb gweithio, yna bydd y cynllun safonol yn gosod sinc dwbl ar gyfer cegin dur di-staen gyda bowlenni sgwâr neu betryal. Dewisir cymhareb maint, siâp a dyfnder pob adran yn unol ag anghenion y gwesteiwr.
 4. Gyda threfniad cywir dwy ran y sinc, bydd y lle dan y countertop yn cael ei ddefnyddio o dan y blychau ac ni fydd yn aros yn wag.

Sinciau cegin corner o ddur di-staen

Mae'r defnydd o barth cornel y gegin yn darparu lle storio ychwanegol a'r gallu i ddefnyddio pob centimedr o'r countertop. Bydd sinc corner ar gyfer cegin dur di-staen yn ategu'r tu mewn gyda nodiadau modern ac yn helpu i roi'r triongl gweithio'n fedrus.

 1. O dan y countertop mae system storio carwsél sy'n gallu ffitio llawer mwy na chabinet syth confensiynol.
 2. Mae'r trefniant yn y gornel yn rhyddhau'r gofod ar rannau syth y countertop, gan ddarparu digon o le i goginio.
 3. Nid yw sinc cegin yr ardd o ddur di-staen bob amser yn dod yn brif un. Os oes lle heb ei feddiannu rhwng y ddau garfan, mae sinc bach wedi'i osod yno. Gellir lleoli y prif olchi ar ynys neu mewn rhan arall o'r gegin.
 4. Wrth ochr y fedal fydd y dewis cyfyngedig o faint a math o bowlen, mae'r dasg yn dod yn fwy cymhleth ar gyfer dewis suddiau dwylo. Weithiau mae anawsterau gyda'r trefniant o offer: mae wrth ymyl y sinc bob amser yn beiriant golchi neu golchi llestri, ar gyfer cornel mae cymdogaeth gymhleth yn hyn.

Golchwyr dwfn ar gyfer cegin o ddur di-staen

Wrth ddilyn y maint, dylid ystyried yn ofalus ymarferoldeb dewis. Weithiau mae'n fwy na'r paramedrau safonol a argymhellir yn cymhlethu'r broses ymolchi. Y dyfnder gorau yw tua 16-20 cm. Os oes angen olchi padiau dwfn mawr neu hambyrddau yn aml, mae cyfiawnhad dros y paramedrau hyn. O dan amodau arferol, mae sinc y gegin di-staen gyda dyfnder gwych yn anghyfleus, oherwydd mae'n rhaid i chi barhau i ben yn gyson. Mae modelau cregyn o faint cymedrol, wedi'u digolledu gan ddyfnder mawr.

Sut i ddewis sinc y gegin dur di-staen?

Mae penderfynu bod y nodweddion maint, siâp a dyluniad gorau posibl yn llawer haws pan fydd set gegin dylunio barod eisoes. Ymhlith y meini prawf diddiwedd, mae'r penderfyniad yn dylanwadu'n fwy ar sut i ddewis sinc y gegin o ddur di-staen, dim ond ychydig.

 1. Dewisir siâp y bowlen yn seiliedig ar ddyluniad y gegin ei hun a'i dimensiynau, lled y countertop. Mae detholiad mawr o bowlenni sgwâr yn caniatáu ichi ddod o hyd i'r opsiwn gorau ar gyfer unrhyw gegin, sinciau hirsgwar sydd wedi'u hongian yn addas ar gyfer countertops cul, a bydd y rownd yn arbed lle mewn cegin fach. Pa bynnag ffurf a ddewisir, rhwng ymyl bwa'r bowlen a'r wal neu ymyl y countertop dylai fod o leiaf 5 cm.
 2. Mae dur di-staen o leiaf yn cael ei ystyried yn ddeunydd rhad a fforddiadwy, ond bydd cynhyrchion o ansawdd yn cynnig dim ond cwmnïau profedig. Gall prynu yn y farchnad droi'n syndod annymunol.
 3. O ran sut y bydd y gegin yn suddo o'r dur di-staen ar y countertop yn cael ei osod, mae'r rhwyddineb gofal yn dibynnu. Mae'r modelau uwchben yn symleiddio'r dasg ar adegau, ond maent yn gwasanaethu llawer llai. Bydd yn ymgorffori neu'n ymgorffori yn costio mwy, yn gorfod monitro cyflwr y gyffordd yn barhaus. Mae'r dewis yn dibynnu ar ddeunydd y countertop.

Dimensiynau o sinciau cegin o ddur di-staen

Cyflwynir modelau o sinciau cegin mewn sawl maint, yn gyffredinol ar gyfer y rhan fwyaf o setiau cegin.

 1. Mae gweithgynhyrchwyr sinciau sgwâr yn cynnig meintiau 50x50 cm neu 60x60 cm.
 2. Mae rhes y model o gregyn petryal yn ehangach. Mae'r ochr fer bob amser yn 50-55 cm, bydd hyd y golchi yn 100 cm, 125 cm a mwy.
 3. Mae maint y sinciau cegin o ddur di-staen gyda siâp cylch yn oddeutu sgwâr: mae diamedr yn yr ystod o 45-50 cm.

Tickness sinc cegin o ddur di-staen

Nid yw dur di-staen yn denu magnet, a bydd y dechneg syml hon yn helpu i osgoi camgymeriad nodweddiadol - prynu cynnyrch o ansawdd gwael. Fodd bynnag, dylai'r sinc wasanaethu am flynyddoedd, ac mae hyn yn uniongyrchol yn dibynnu ar drwch y waliau. Mae'r modelau ysgafn a rhataf yn cael eu gwneud o ddur gyda thrwch o 0.12 mm. Mae'r opsiwn hwn yn addas ar gyfer cartref gwyliau. Yn wir am gyfnod hir mae'r cregyn yn 2-3 mm o drwch. Cyn dewis sinc y gegin di-staen, darganfyddwch y paramedr hwn, oherwydd dim ond cymysgedd trwm, da iawn ar sinc sy'n wydn y byddwch chi'n ei osod.

Graddio sinciau cegin o ddur di-staen

Mae'r amrywiad gorau o sinc y gegin yn ddi-staen, ond mae arweinwyr yma hefyd. Mae ansawdd bob amser yn werth yr arian, ond mae llawer o weithgynhyrchwyr yn cynnig mwy o nodweddion dylunio a dylunio.

 1. Mae brand y Swistir Franke yn defnyddio cynnwys uchel o gromiwm a nicel mewn dur, sy'n rhoi gwrthwynebiad uchel i unrhyw ymosodiad cemegol a chadwraeth ymddangosiad yr arwyneb.
 2. Wrth chwilio am ateb, sut i ddewis sinc y gegin o ddur di-staen, mae'n werth rhoi sylw i ddyluniad y bowlen. Mae brand Blanco ar gyfer ei gynhyrchion wedi datblygu siâp gwaelod arbennig sy'n lleihau sŵn.
 3. Mae suddion o Slofenia o Alveus yn enwog am eu dyluniad: mae'r gwneuthurwr yn cynnig amrywiadau safonol mewn lliw gwyn a chymaint â 16 o arlliwiau o aur i copr.