Sut i gynnal hunan-arholiad y fron?

Mae pawb yn gwybod bod angen cynnal hunan-arholiad o'r fron, ond faint o bobl sy'n ei wybod a'i chofio yn gywir.

Pryd mae angen cynnal hunan arholiad o chwarennau mamari?

Dylid cynnal hunan-arholiad y fron ar gyfer newidiadau anffafriol bob mis. Nid yw ymweliadau rheolaidd â'r meddyg yn eithrio'r angen am y weithdrefn hon. Ar ben hynny, nid oes angen offer arbennig, digon o ddrychau a dwylo eu hunain, ac mae'n cymryd ychydig o amser - 10-15 munud. Mae angen hunan-arholiad yn ystod yr wythnos gyntaf ar ôl menstru, oherwydd ar adegau eraill, gall yr arholiad fod yn aneffeithiol - cyn y misol ac yn ystod y cyfnod mae'r fron yn cwympo ac efallai y bydd rhywfaint o ddirywedd.

Y weithdrefn ar gyfer hunan-arholiad y fron

Mae hunan-arholiad yn cynnwys dau gam - arholiad a phapur.

Cynhelir yr arolygiad fel a ganlyn

 1. Undress a sefyll yn syth o flaen y drych.
 2. Edrychwch yn ofalus ar y chwarennau mamari, gan roi sylw i gyflwr, maint a siâp y croen, cyflwr y bachgen, presenoldeb rhyddhau o'r mwd neu'r crib arno.
 3. Codwch eich dwylo ac edrychwch ar eich brest eto.

Mae palpation yn cael ei wneud gyda phwysau ysgafn yn raddol, nid yw angen cryfhau, ond mae teimladau poenus i'w gyfaddef. Mae angen ichi baeddu yn y drefn ganlynol.

 1. Taflwch eich llaw chwith y tu ôl i'ch pen. Gan ddefnyddio bysedd y llaw dde, cyffwrdd â'r fron chwith yn ysgafn, gan symud mewn troellog - o'r cywarch i'r nwd.
 2. Teimlo'r fron chwith, gan symud yn fertigol, o'r top i'r gwaelod.
 3. Ailadrodd yr un gweithrediadau gyda'r fron iawn.
 4. Gwasgwch y nipples â'ch bysedd yn ofalus i wirio a oes unrhyw ryddhad
 5. Ymhellach mae'r arholiad yn parhau yn y sefyllfa supine. Mae angen i chi gysgu ar eich cefn, gan roi rholio bach o dan y llafn ysgwydd yr ochr rydych chi'n ei archwilio.
 6. Cynhelir yr arholiad pan fydd y llaw mewn tair safle - yn gorwedd ar hyd y corff, wedi'i glwyfo y tu ôl i'r pen ac yn cael ei ddargyfeirio i'r ochr.
 7. Gyda bysedd y llaw dde, palpate y fron chwith, yn gyntaf y hanner allanol, yna'r hanner mewnol. Mae'r hanner allanol yn cael ei brofi, gan ddechrau'r nwd ac yn symud i fyny. Mae'r hanner mewnol yn cael ei blygu o'r nwd, gan symud i'r sternum. Mae angen i chi fynd drwy'r holl feysydd, gan nodi a oes morloi, nodau, newidiadau yn nheir y croen neu yn strwythur meinwe'r fron.
 8. Mae angen i ffiniau'r dde ddeimlo'r ardal axilari a supraclavicular.
 9. Rhaid i'r un triniaethau gael eu gwneud trwy archwilio'r fron iawn. Mae'r symudiadau yn cael eu adlewyrchu.

Ac er mwyn beidio ag anghofio gorchymyn y gweithredoedd, defnyddiwch y memo hwn.

Beth ddylwn i chwilio amdano yn ystod hunan-arholiad y fron?

Wrth gynnal yr arolwg am y tro cyntaf, mae llawer o fenywod yn cael eu synnu gan strwythur anwastad y fron. Ni ddylai hyn fod yn destun pryder, mae'r chwarennau mamari yn cynnwys lobiwlau o wahanol feintiau a dwyseddau. Mae angen i chi boeni os byddwch yn sylwi ar y newidiadau canlynol:

newid yn siâp y fron;

Os oes gennych unrhyw amheuon neu amheuon yn ystod hunan-arholiad, yna mae angen ichi wneud apwyntiad gyda meddyg (mamolegydd), nid oes angen ichi ohirio gydag ymweliad ag arbenigwr. Cyn gynted y canfyddir y clefyd, po fwyaf effeithiol fydd y driniaeth.