Waledi lledr - ategolion brand brand ar gyfer realistas

I greu delwedd stylish ac unigol yn effeithio nid yn unig dillad ac esgidiau a ddewiswyd yn gytûn. Yn aml, mae ategolion bach hyd yn oed yn chwarae rhan hanfodol. Mae waledi lledr wedi dod yn ddewis poblogaidd o modernistas modern, gan ddangos ymarferoldeb, hyder a gwreiddioldeb.

Sut i ddewis waled lledr menywod?

Wrth ddewis affeithiwr, mae'n bwysig ystyried nid yn unig ei ochr addurnol, ond hefyd nodweddion swyddogaethol. Gall hyd yn oed elfen mor bwysig yn eich pwrs roi cysur cyflawn a chwblhau'r bwa cyfan gyda hyder a meddylfryd. Heddiw, mae stylists yn cynghori i roi sylw i fanylion o'r fath yn y dyluniad:

 1. Ymarferoldeb a gwydnwch . Er mwyn sicrhau bod eich dewis wedi eich gwasanaethu ers amser maith, mae'n well rhoi blaenoriaeth i ddeunyddiau naturiol. Yn y farchnad fodern, mae yna lawer o atebion diddorol, yn gyfan gwbl o lledr, ac wedi'u cyfuno â thecstilau, sued ac amrywiadau eraill.
 2. Cysur . Y mwyaf o swyddfeydd a phocedi ychwanegol, po fwyaf cyfleus yw'r affeithiwr. Dewiswch fodel sy'n eich galluogi i gadw'r holl bethau pwysig - arian, allweddi, lluniau, cardiau credyd a mwy.
 3. Dyluniad chwaethus ar gyfer pob dydd a nos . Dylid deall, er mwyn ei wisgo'n ddyddiol, yn well dewis opsiwn laconig a disgrifio. Ar gyfer ensembles mireinio a rhamantus, i'r gwrthwyneb, mae cynhyrchion addurnedig a hardd yn addas.
 4. Cyffyrddadwyedd . Yr ateb delfrydol yw dewis affeithiwr sy'n cyflawni'r swyddogaeth a'r pwrs a bagiau ar yr un pryd.
 5. Gwreiddioldeb . Os ydych chi'n chwilio am waledi lledr gwreiddiol merched, mae'n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn cael cynnig model dilys. Dylech osgoi ffrwythau chwerthinllyd, sydd ar y funud mwyaf annymunol yn difetha eich enw da.

Waledi lledr menywod ffasiynol

O blith y flwyddyn, mae stylists yn cynnal adolygiadau ffasiwn o'r cynhyrchion mwyaf poblogaidd a thuedd. Mae waledi lledr menywod chwaethus y sioeau diweddaraf yn cael eu gwahaniaethu gan gyfuniad o'r rhai mwyaf perthnasol i ferched actif o nodweddion ffasiwn cyfoes. Ac y mwyaf ffasiynol oedd syniadau dylunio o'r fath:

 1. Patrymau testunol . Bydd dewis diddorol ac anghyffredin yn fodel gydag echdynnu hardd o luniau boglwm. Arweinydd y gyfres hon oedd y croen dan yr ymlusgiaid.
 2. Yn gyfrinachol . Os yw'n well gennych gynhyrchion artiffisial, yna yn y tymor newydd yn y duedd o ategolion a wneir o ddeunydd wedi'i drin â PVC nad yw'n achosi adweithiau alergaidd.
 3. Print anifail . Mae un o'r tueddiadau mwyaf ffasiynol yn y tymhorau diweddar wedi dod yn batrwm ar gyfer y tiger, leopard neu sebra . Mewn ffasiwn a delweddau o gathod gwyllt ac ysglyfaethwyr.
 4. Pendants am waledi lledr i fenywod . Mae elfen deniadol ffasiynol o affeithiwr ffasiwn yn aml yn fachion bach mewn dyluniad yr un fath â'r cynnyrch cyfan.
 5. Cynhyrchion ffwr . Y gwir ddewis yw'r modelau gyda mewnosodion ffwr. Gall pentwr meddal naturiol neu artiffisial gynnwys holl du allan y cynnyrch.
 6. Mae'r clasp yn "cusan" . Peidiwch â cholli poblogrwydd a chloi mewn arddull retro. Mae "Kiss" nid yn unig yn ffasiynau ffasiynol, ond hefyd yn clasp dibynadwy.

Waledi lledr menywod gyda zipper

Y cynhyrchion mwyaf poblogaidd yw clymwyr clym. Yn ddiweddar, mae modelau gwirioneddol mwy a mwy wedi dod yn hirsgwar. Fodd bynnag, mae tuedd ffasiwn yn waled lledr fach benywaidd gyda zipper, sy'n faint laconig, nid yw'n cymryd llawer o le yn y bag ac yn daclus mewn dyluniad. Mae stylists yn mynnu bod sawl ategol wedi eu plygu'n aml yn syml, ac ar ychwanegiadau syml o'r ffurflen sgwâr gyda clasp llachar o gysgod aur neu arian.

Waledi lledr menywod gyda zipper

Waledi lledr menywod bach

Mae gan faint fechan lawer o fanteision dros siâp mawr difrifol. Bydd yr opsiwn hwn yn ffitio mewn unrhyw fag llaw a hyd yn oed cydiwr . Gall pwrs lledr bach fod yn gynhwysfawr iawn os yw'r model yn tybio ychwanegiad sawl gwaith, ac mewn ffurf ehangedig mae'n ymddangos fel cynnyrch swyddogaethol eang. Yn allanol, mae ategolion bach yn edrych yn daclus iawn, sy'n nodweddiadol o fenywedd a rhamant. Mae llawer o frandiau adnabyddus yn cynnig cyfres gyfan o fwydydd bach, yn gyffredinol i bobl ifanc a merched cain oed.

Waledi lledr menywod bach

Wallet-Clutch Lledr Menywod

Dewis gwych a ffasiynol o fagiau llaw dur â llaw heb siâp hir. Mae waled lledr mawr benywaidd yn aml yn cael ei ategu â llygad, sy'n achosi toes cyfforddus yr affeithiwr. Yn y cynhyrchion laconic ffasiwn gydag un clymwr cyflym a syniadau diddorol gyda Velcro neu magnetau plygu, mae llawer o adrannau ar y botymau. Bydd amrywiaeth eang o addurniadau a gorffeniadau yn helpu i ddewis opsiwn ar gyfer priodoldeb bob dydd neu nos. Roedd cynhyrchion wedi'u cwiltio â phhatrwm mawr neu fach yn un o'r rhai mwyaf perthnasol.

Wallet-Clutch Lledr Menywod

Waled lacro lledr

Bydd yr ateb gorau i dynnu sylw at y dewis gwreiddiol ac ychwanegu nodyn benywaidd cain i'r ddelwedd yn farneisi cynnyrch. Mae deunydd gwych yn edrych yn chwaethus, yn fynegiannol ac yn hyderus hyd yn oed. Ystyriwyd y dewis hwn yn wreiddiol fel priodwedd o wisgoedd nos, ond yn y tymhorau diweddar daeth yn fwy cyffredinol. Y mwyaf ffasiynol ac yn y galw oedd pyrsiau coch lledr menywod. Penderfynwyd ar frys y cynhyrchion hyn gan ddau ffactor - merched y lliw a'r farn bod y raddfa goch yn denu arian a ffyniant.

Waled lacro lledr

Waledi lledr menywod gyda rhinestones

Y mwyaf prydferth yw'r modelau wedi'u haddurno â chrisialau a cherrig ysblennydd. Yn ffasiwn y cynnyrch gyda gwasgariad hael ar draws yr wyneb ac wedi'i osod yn laconig ar y clo neu yng nghornel yr affeithiwr. Yn bennaf oll, mae galw mawr ar waledi lledr menywod gyda rhinestones. Mewn maint mawr, mae'r dewis hwn yn berffaith yn ategu'r ddelwedd briodas , bwa ysgafn i'r allanfa a hyd yn oed clasuron llym.

Waledi lledr menywod gyda rhinestones

Waledi lledr merched disglair

Mae arddull disglair yn ennill momentwm o dymor i dymor. Yn y casgliadau diweddaraf, cyflwynodd dylunwyr linell gyfan o atebion lliwgar a thoddlawn ar gyfer nodweddion benywaidd. Y mwyaf poblogaidd oedd waledi aml-liw lledr menywod. Mae llawer o amrywiadau o gyfuno lliwiau llachar - dwy a thri lliw, haniaethol, enfys, graddiant a syniadau eraill. Mae modelau gwreiddiol gyda phatrwm neu ymosodiad cyferbyniol mewn themâu blodau, plant, geometrig ac animeiddiol yn edrych yn wreiddiol. Ond nid yw cynhyrchion anghyffredin yn rhwystro tueddiadau ffasiwn.

Waledi lledr merched disglair

Waledi lledr menywod o gwmnïau adnabyddus

Ystyrir mai pyrsiau lledr brandiau menywod yw'r dewis gwirioneddol o fenywod ffasiwn modern. Mae llawer o frandiau adnabyddus sy'n cynhyrchu ategolion i fenywod yn cynnig llinellau nodweddion ar wahân ar gyfer arian a chardiau busnes. Waledi wedi'u brandio â lledr menywod - nid dim ond hyder mewn ansawdd anhygoel a dewis cain, ond hefyd nodyn o fireinio, ceinder a dangosydd o flas y fashionista. Ac mae'r mwyaf stylish yn y farchnad fodern yn gynhyrchion o'r fath:

 1. Dull eich hun o Dior . O flwyddyn i flwyddyn, mae dylunwyr tŷ ffasiwn Ffrengig yn anarferol yn chwarae'r clasurol nad yw'n mynd allan o'r duedd, sydd wedi cyflyru eu cyfeiriad unigryw yn y byd ffasiwn uchel.
 2. Tueddiadau newydd Chloe . Ystyrir y brand hwn yw'r rhai ieuengaf yn y rhestr o frandiau llwyddiannus. Nodwedd unigryw o gynhyrchion Chloe yw gwrthod safonau clasurol.
 3. Enill-ennill o Furla . Mae'r brand Eidaleg yn wahanol i'w gystadleuwyr yn y gallu i ymgorffori yn y syniadau annodweddiadol dylunio clasurol, gan gyfuno lledr o ansawdd uchel gyda thecstilau, ffabrigau artiffisial a hyd yn oed rwber.
 4. Mae chwedl enwog o Prada . Mae'r label ei hun ar ategolion y brand hwn yn dangos ceinder anhygoel a mireinio arddull. Gwnaeth y brand chwedlonol betiau ar yr ategolion gwreiddiol ac nid oeddent yn colli, gan ddefnyddio gemwaith nid yn unig o glustogau a cherrig, ond hefyd pren, metel, silicon ac eraill.

Waledi Lledr Merched Michael Kors

Nododd detholiad eang o ychwanegiadau chwaethus gasgliad y brand Americanaidd ffasiynol. Mae dylunwyr yn cynnig modelau ystafelloedd o siapiau petryal mawr a chynhyrchion sgwâr a laconig bob dydd gydag amlinelliadau syml. Prif dueddiadau'r brand poblogaidd oedd waledi lledr aur o ferched menywod. Mae gan ddylunwyr ffasiwn ddiddordeb mewn arbrofi nid yn unig gyda'r ffurflen, ond gyda'r cysgod ei hun, sy'n effeithio ar arddull ategolion - gyda'r nos neu bob dydd.

Waledi Lledr Merched Michael Kors

Waledi lledr menywod Chanel

Disgwyliad ennill-ennill ar gyfer unrhyw oedran, math o weithgaredd a math o ddymuniad fydd y duedd tragwyddol gan y deddfwr ffasiwn fenyw chwedlonol. Mae tueddiadau modern o arddull Chanel yn ymadael ychydig o'r dyluniad gwreiddiol safonol, gan gynnig nid yn unig lliwio du a gwyn cyffredinol, ond hefyd amrywiadau llachar mewn cysgod coch, glas, pinc ac eraill. Fodd bynnag, mae'r waled lledr Chanel wedi cadw'r ceinder ym mhob model. Ac y mwyaf poblogaidd yw cynhyrchion lledr wedi'u cwiltio, wedi'u haddurno â bathodyn brand bach.

Waledi lledr menywod Chanel

Waled Hermes Leather

Wrth ddewis ategolion lledr, mae'r cymdeithasau cyntaf bob amser yn gysylltiedig â'r tŷ ffasiwn Ffrengig, Hermes, sydd am bron i ddwy ganrif yn cynnig cynhyrchion o ansawdd uchel ac ymarferol. Yn wir, mae ansawdd a gwydnwch impeccable wedi dod yn nod masnach y brand. Roedd nodweddion ymarferol y cynhyrchion bob amser yn cael eu cyfuno â lliwio niwtral laconig. Fodd bynnag, yn y tymhorau diweddar yn y casgliadau dechreuodd ymddangos ac atebion llachar ffasiynol, un ohonynt yw pwrs lledr coch benywaidd Hermes.

Waled Hermes Leather