Sut i wneud dyn yn eiddigeddus?

"... Ah, fe'i taflu i mi (yn dda, neu fe wnes i), ond nid yw wedi bod yn fis ers iddo fod ar braich gyda'r llall. Beth ddylwn i ei wneud? Wrth gwrs, mae angen ichi wneud yr hen ddyn yn eiddgarus, ac yn sicr fel mewn ffilm, gyda thoriadau hir anhapus a'i blesion ei hun ar gyfer adnewyddu cysylltiadau. " Os oes gennych chi feddyliau tebyg, peidiwch â bod yn syth dros y cwestiwn "sut i wneud y cyn-gariad yn eiddgarus," ond i ddechrau meddwl a yw hyn yn angenrheidiol a p'un a fydd ei ddychwelyd yn cael ei groesawu ai peidio. Ac ni fydd unrhyw darn yn rhoi'r canlyniad a ddymunir, os nad yw'r dyn eisoes yn teimlo unrhyw emosiwn i chi.

Yn wir, mae rhai merched sy'n eithaf bodlon â'r berthynas bresennol, ond maent hefyd yn meddwl o bryd i'w gilydd sut i wneud eu cariad yn eiddgarus, gan deimlo eu diffygion eu hunain heb amlygu'r teimlad hwn ar ran yr anwylyd. Os yw'ch achos yn gyfryw, yna efallai nad ydych chi ddim yn gwybod bod y dyn yn eiddigus gennych chi, nid ydych chi'n gwybod sut i ddeall hyn.

Sut i ddarganfod a yw'r dyn yn eiddigeddus ohonoch chi?

Mewn gwirionedd, nid yw mor anodd ag y gallai ymddangos yn gyntaf. Yn amodol, mae'n bosibl rhannu pobl eiddigedd i mewn i ddau gategori: ysgogol a thawel. Os yw eich cariad yn perthyn i'r categori cyntaf, yna ni fydd yn gallu cuddio ei deimladau am amser hir, bydd yn sicr yn canfod y berthynas ym mhob cyfleus ac nid yw'n debygol iawn. Yma a chyn chwipio offer, niwed i ddodrefn a hyd yn oed cyn i'r ymosodiad fynd. Wel, os mai ffefryn eiddigedd yr eiddigedd, yna, yn fwyaf tebygol, fydd ymddygiad y plentyn troseddedig. Gall fod yn dawel, gan gyfyngu ei hun i atebion monosyllabig, ac i beidio ag ymateb i anwyldeb, a gadael, slamio'r drws ac nid ateb galwadau ffôn. Fel y gwelwn, i ddeall a yw dyn yn eiddigeddus, bydd yn llawer anoddach tawelu rhywun, felly unwaith eto, credwn a yw'n werth ei ysgogi unwaith eto i ddangos y teimlad hwn. Ond os ydych chi'n gwneud y dyn yn eiddigedd sydd ei angen arnoch, fel anadl o awyr iach, yna am yr achos.

Ffyrdd o wneud dyn yn eiddigeddus

Felly, sut i wneud dyn yn eiddigeddus? Unwaith eto, dim byd cymhleth - mae angen i chi ddangos nad ef yw'r unig ddyn sydd â diddordeb ynoch chi, eich bod chi'n boblogaidd gydag aelodau o'r rhyw arall.

  1. Dechreuwn, efallai, gyda'r rhai mwyaf diniwed - blodau (anrhegion bach), a gafodd eu cyflwyno gan ffan. Gellir archebu Bouquets yn y cartref - yn yr achos hwn, peidiwch ag anghofio am y cerdyn gyda phar o eiriau cariadus. A gallwch brynu ar y ffordd adref, dim ond yn well dewis siopau i ffwrdd o'r cartref, a bydd yn rhyfedd os bydd eich cariad yn gweld sut y byddwch chi'n gadael y siop flodau yn unig gyda blodau. Wel, mae'n well nad yw'n weithredu un-amser, gadewch un blodau, ond sawl gwaith yr wythnos. A chyda'r cwestiwn, pwy yw'r rhoddwr, yr ydym yn chwarae embaras ac yn sôn am rywfaint o gydnabyddiaeth newydd.
  2. Cyfathrebu ag un arall dros y ffôn, e-bost, defnyddio ICQ neu rwydweithiau cymdeithasol, beth bynnag. Dim ond yn achos y ffôn, mae'n well bod yr unigolyn hwnnw'n dal i fod yn unigolyn gwrywaidd, ac nid y ffrind gorau. Ac mae'n rhaid gadael llythyrau e-bost ar y sgrin ar y monitor.
  3. Newid yn y golwg. Ni fydd gwirionedd un newid o ddelwedd yn ddigon, bydd yn rhaid i chi grwydro yn y cymylau, yn aml yn esgus bod yn anwybodol mewn sgyrsiau ac yn gadael ymddangosiad breuddwydiol. A gallwch hefyd newid eich hoffterau blas, er enghraifft, nad ydych erioed wedi hoffi sushi o flaen llaw. Bydd yn rhaid i mi garu a mynegiant bodlon i ymateb bod ffrind newydd yn eu dysgu i fwyta'n iawn.
  4. Rydyn ni'n rhoi'r gorau i ddod o'r gwaith ar yr un pryd ac yn dod yn waith anarferol prin, yn dod o'r gwaith yn hwyrach na'r arfer.
  5. Os bydd gwrthrych dylanwad, y cyn-ddyn, yna mewn cyfarfodydd achlysurol, sgyrsiau, mae'n rhaid edrych yn dda ac yn hapus, ac yn sicr peidio â blodeuo yn ei ddigwyddiad ar y gorwel. Wedi dod i ben ar y stryd ac yn gorfod siarad gyda'r cyn? Ddim yn ddrwg, ond awgrym (er enghraifft, golwg ar y cloc) sydd mewn gwirionedd mae'n amser i chi fynd lle rydych chi'n ddisgwyliedig.
  6. I wneud dyn yn eiddigedd, gallwch ddweud pa mor dda yw'ch ffrind newydd.
  7. Wel, y ffordd symlaf, ond hefyd y ffordd fwyaf peryglus yw hedfan o flaen y cariad gyda dyn arall.

Peidiwch â'i ordeinio gyda'r awydd i achosi celwydd. Ac yna wrth fynd ati i chwilio am deimladau person drud y gallwch ei golli.