Sut i wneud llygoden allan o bapur

Papur yw un o'r deunyddiau mwyaf cyfeillgar i'r amgylchedd sy'n hawdd eu defnyddio ar gyfer creadigrwydd. Fel arfer, mae plant yn torri allan y bapur yn greadigol, gan greu gwahanol ffigurau ohono. Gwahoddwch i'r plentyn wneud llygoden fach, a bydd yn barod i gymryd y gwaith.

Sut i wneud llygoden allan o bapur gyda'ch dwylo - dosbarth meistr

I wneud llygoden, mae arnom angen:

Gweithdrefn waith

 1. Byddwn yn gwneud patrwm ar gyfer llygoden papur - byddwn yn torri allan y gefnffyrdd, pen, paw, cynffon, trwyn, ffrwythau, gwregys ar gyfer y ffedog a dau fanylion o'r clustiau.
 2. Torri manylion y llygoden o'r papur lliw. Rydym yn torri allan y gefnffordd o bapur coch. O golau llwyd - ar ddau fanylion o ben, clustiau a chynffon, a hefyd bedwar manylion paws. O bapur du, rydym yn torri allan y trwyn, o binc - dau fanylion bach o'r clustiau, ac o'r melyn - ffedog a gwregys ar gyfer y ffedog.
 3. I un rhan o'r pen rydym yn gludo'r trwyn, tynnwch y llygad â thrin du.
 4. I fanylion llwyd y clustiau rydym yn glynu manylion pinc.
 5. Rydym yn gludo'r clustiau i ran arall o'r pen.
 6. I'r pennaeth gyda chlustiau glud, rydym yn glynu rhan arall o'r pen - gyda'r trwyn a'r llygaid.
 7. Mae'r rhan o gorff y llygoden wedi'i rolio ar ffurf côn a'i gludo gyda'i gilydd.
 8. Rydym yn gludo'r pen i gorff y llygoden.
 9. Caiff paws eu gludo gyda'i gilydd mewn parau.
 10. Rydym yn cadw'r traed i gorff y llygoden.
 11. Rydym yn glynu manylion y cynffon.
 12. Byddwn yn atodi'r gynffon i'r gefnffordd.
 13. O'r papur gwyrdd, torri dwy stribedi gyda siswrn cyfrifedig a'u gludo i'r ffedog. Rydyn ni'n gludo gwregys y ffedog i'r gefn fel bod pennau'r belt wedi eu lleoli o flaen. Y ffedog glud uchaf.

Mae'r llygoden papur wedi'i wneud â llaw yn barod. Os ydych chi'n cynyddu neu'n lleihau maint y patrwm, gallwch chi wneud teulu cyfan y llygoden. Ac fel llygoden gariad gallwch chi wneud broga .