Sut mae edrych ar y labutenes?

Mae enw'r dylunydd Ffrengig enwog Labutena wedi bod yn enw cartref ers tro. Mae esgidiau merched, y mae'n eu creu, bob amser yn galw mawr. Gellir gweld labuteniaeth go iawn ar goesau y merched mwyaf enwog sy'n dewis esgidiau gan Christian Labuten i greu delweddau ar gyfer achlysuron difrifol. Yn anffodus, nid yw siopau ar-lein, canolfannau siopa a hyd yn oed boutiques i brynu cynnyrch gwreiddiol mor syml. Y galw mawr a dyluniad syfrdanol o esgidiau menywod yw'r rheswm y cânt eu ffugio yn aml, gan roi copïau celf ar gyfer esgidiau brand. Wrth gynllunio i brynu labtenau go iawn, mae angen i chi wybod sut mae'r esgidiau hyn yn edrych a sut i'w gwahaniaethu o ffrwythau.

Nodweddion nodedig

I ddechrau, efallai, gyda'r peth mwyaf amlwg - ni all cost y Labutenes hyn fod yn llai na mil o ddoleri. Wrth gwrs, mae modelau o gasgliadau yn y gorffennol yn cael eu gwerthu am bris gostyngol, ond anaml iawn y mae hi'n sylweddol. Yr unig ffordd i arbed arian yw prynu "hedfan", hynny yw, esgidiau y mae rhywun yn eu prynu heb eu gosod a'u gwerthu ar bris symbolaidd.

Os gofynnwch i unrhyw fashionista sut i wahaniaethu ar labteny go iawn o gopi, bydd yr ateb yn amlwg - gan liw'r unig. Yn wir, mae'r unig wely wedi'i baentio mewn lliw alo-goch dymunol yn nodwedd nodedig o'r esgidiau a grëwyd gan Christian Labuten. Os yw'n fach, dylech ganslo'r pryniant. Mewn esgidiau go iawn Louboutin mae'n glossy, fel gwydr. Yn ogystal, nid yn unig yr unig, ond hefyd mae ochr fewnol y talyn wedi'i lliwio'n goch. Defnyddiodd y dylunydd y dechneg hon gyntaf yn y canol nawdegau, a bu'n effeithiol. Sylwyd ar unwaith ar esgidiau gydag unig goch coch, ac roedd ei ddyfais, Christian Labuten yn patent ar unwaith.

Dylid rhoi sylw i liw y sawdl ar y sawdl. Rhaid i'r lliw gydweddu â lliw yr esgidiau. Mae hyn yn ddyledus nid yn unig i fanylion y dyluniad. Y ffaith yw bod sodlau yn aml yn achosi ymddangosiad stripiau ar yr esgid. Os, er enghraifft, pan fydd y traed yn cael ei daflu dros y goes, bydd y sawdl du yn dod i gysylltiad â'r croen ysgafn y mae brig yr esgid yn cael ei wneud, yna ni ellir osgoi ymddangosiad stribed tywyll anhygoel.

Y trydydd nodwedd wahaniaethol yw'r arysgrif ar yr unig "Made in France" (nid yn yr Eidal ac, hyd yn oed yn fwy felly, nid yn Tsieina!) Ac enw brand Christian Louboutin, a wnaed mewn ffont fawr addurnedig. Wrth gwrs, mae'n rhaid i bob llythyr fod yn ddarllenadwy ac yn hawdd ei ddarllen. Ar ôl codi cynnyrch go iawn y creodd Labuten, mae'n hawdd teimlo bod yr esgidiau'n ddigon trwm, oherwydd eu bod wedi'u gwneud o ledr o ansawdd uchel. Mae arogl labutenes yn ddymunol, nid "cemegol," ond nid oes unrhyw arwyddion glud ar y cymalau. Mae gan y ffurflen fewnol hefyd siâp delfrydol. Nid oes unrhyw gasglu na chychod arno. Dylai'r insole fod â logo brand. Nid oedd yn gwisgo i ffwrdd ers amser maith. Mae pob un o'r gwythiennau yn yr esgidiau, a gynhyrchir gan y brand Christian Louboutin â llaw, yn gwbl fflat, felly mae'r ewinedd atgoffa yn esgus i roi'r gorau i brynu. Yn ogystal, mae lliw y gwythiennau bob amser yn union yr un fath â lliw y croen y gwneir top y esgid ohoni.

Gall asesu gwreiddioldeb labutenes hefyd fod yn ystod y ffit. Mae esgidiau ffug yn wahanol gan ei bod bob amser yn ddisgyn ychydig yn uchel. Yn yr esgidiau gwreiddiol gan Christian Louboutin, mae'n rhywun llorweddol. Yn ogystal, rhaid i'r esgidiau chwith a dde fod yn union yr un fath yn y ddelwedd ddrych. Os yw un esgid ychydig yn ehangach neu'n hwy, yna mae gennych ffug.

Ac, wrth gwrs, i brynu esgidiau, sydd ar gyfer llawer o ffasiwnwyr yn wrthrych, mae hi'n well mewn boutiques brand Christian Louboutin neu ar wefan swyddogol y brand.