Trin celandine iau

Mae purdeb yn berlysiau lluosflwydd, sydd i'w weld ym mhobman. Mae llawer o bobl yn gwybod bod y planhigyn hwn yn cael ei ddefnyddio fel ateb i wartain, ond mae hefyd yn gallu gwella patholegau eithaf difrifol. Er enghraifft, gyda chymorth celandine, gellir gwella amrywiaeth o glefydau'r afu a'r dwythellau bwlch.

Sut mae celandine yn glanhau'r afu?

Mae cyfansoddiad celandine yn cynnwys oddeutu ugain math o alcaloidau (chelidonin, homochelidonin, methoxyhelidonin, ac ati) - sylweddau sy'n weithredol yn fiolegol a all fynd i mewn i adweithiau cemegol amrywiol yn y corff. Yn ogystal, yn y planhigyn canfuwyd sylweddau megis saponinau, flavonoidau, asidau organig, caroten, ac ati. Mae hyn yn achosi ystod eang o'i eiddo meddyginiaethol, sy'n cynnwys:

Mae'n werth nodi bod y camau o alcaloidau yn bwerus iawn, felly mae angen cymryd gofal arbennig i baratoi paratoadau celandin ar gyfer triniaeth yr afu. Dylai dechrau triniaeth fod o dosau bach, fel bod y corff yn cael ei ddefnyddio'n raddol, ac mewn unrhyw achos, peidiwch â chynyddu dos.

Trin cystiau yr afu â chelandine

I gael gwared ar y cystiau ar yr afu, dylech ddefnyddio'r rysáit canlynol:

 1. Yn cael ei ddewis yn ddiweddar, celandine trwy'r grinder cig a gwasgu'r sudd.
 2. Gadewch i'r sudd sefyll am 1-2 awr, yna draeniwch.
 3. Ar y diwrnod cyntaf, cymerwch un gostyngiad o sudd yn y bore ar stumog gwag, wedi'i wanhau mewn llwy de o ddŵr, yn yr ail - dau ddisgyn gyda dwy llwy de o ddŵr, yna bob dydd yn cynyddu'r dos ac ar y ddegfed dydd cymerwch 10 diferyn mewn 10 llwy fwrdd o ddŵr.
 4. Ar ôl hyn, gwnewch egwyl 10 diwrnod.
 5. Yna, o fewn 10 diwrnod, cymerwch 1 llwy de o sudd celandine gyda 4 llwy fwrdd o ddŵr dair gwaith y dydd am awr cyn prydau bwyd.
 6. Unwaith eto, cymerwch egwyl am 10 diwrnod, yna cynnal diagnosis o'r afu.

Trin canser yr afu â chelandine

Rysáit:

 1. Gosodir llwy fwrdd o wenynen wedi'i berwi mewn botel thermos ac arllwys hanner litr o ddŵr berw.
 2. Mynnwch am 2 awr, yna draeniwch.
 3. Ewch â llwy fwrdd 30 munud cyn prydau bwyd dair gwaith y dydd.

Glanhau'r afu gyda celandine

I lanhau'r afu, mae'n well cymryd y celandine fel rhan o'r casgliad, a allai hefyd gynnwys y planhigion canlynol (pob un ar unwaith neu nifer ohonynt):

O'r perlysiau sych a gymerir mewn cyfrannau cyfartal, paratoir infusion ar gyfer y rysáit hwn:

 1. Dylid llenwi llwy fwrdd o ddeunydd crai gyda hanner litr o ddŵr berw.
 2. Mynnwch yn y thermos am 1-2 awr.
 3. Cymerwch y trwyth a gafwyd mewn dau gam - yn y bore ar stumog gwag a chyn cysgu noson.