Ymddangosodd Jennifer Aniston gyntaf yn gyhoeddus ar ôl ysgariad gan Justin Teru

Am ddau fis, roedd angen Jennifer Aniston i adennill ei chyfansoddiad ar ôl rhannu gyda Justin Theroux. Dychwelodd yr actores i weithgaredd seciwlar ac mae'n barod i ddisgleirio ar y carped coch yn ei holl ogoniant.

Yn yr arddull ieuenctid

Ar ddydd Iau, mae Jennifer Aniston, 49 oed, sydd wedi bod yn eistedd yn y cartref ers mis Chwefror, yn gwneud eithriad yn unig i ddathlu priodas ei ffrind, Gwyneth Paltrow, yn westai ar y fforwm WE Day gyda'r nod o rymuso pobl ifanc modern yn Inglewood, California.

Jennifer Aniston a Justin Teru
Jennifer Aniston yn offline WE Day

Nid yn unig y daeth yr actores i'r digwyddiad, ond siaradodd â'r cyhoedd, gan ofyn i'r genhedlaeth iau amddiffyn nid yn unig eu hunain, ond yr amgylchedd.

Penderfynodd Gathering, Jen Jenkins, roi'r gorau i wisg y nos a gwisgo fel ieuenctid yn ysbryd y fforwm. Roedd hi'n gwisgo jîns glas gyda phedrau, crys-T gwyn gyda'r logo WE Day, blazer du gyda llewys a sneakers rholio.

Golwg blodeuo

Edrychodd Aniston yn newydd ac yn ifanc. Roedd yr actores yn gwenu'n fawr ac wedi ei gyfathrebu'n barod â gwesteion eraill, heb osgoi sgwrsio gyda'r wasg. Roedd newyddiadurwyr yn syndod yn dangos tact ac nid oeddent yn twyllo'r seren gyda chwestiynau ynghylch diflas.

Pryderon am gefnogwyr Roedd Aniston yn achosi rhwymyn gosod du ar fraich chwith yr actores, gyda phwy y gwelwyd hi ac ym mhriodas Gwyneth Paltrow a Brad Falchak.

Darllenwch hefyd

Gyda llaw, mynychwyd y digwyddiad gan Selena Gomez, Nicole Richie, Maddy Ziegler, Cindy Loper, Drew Scott a phobl enwog eraill.

Selena Gomez
Nicole Richie
Cindy Lauper
Maddy Ziegler
Drew Scott a'i wraig Linda