Afon Toachi


Yn Ecuador, yn Santo Domingo, mae afon Toachi adnabyddus ymhlith twristiaid, sydd wedi ennill poblogrwydd oherwydd ei natur - mae ganddo lawer o gyflymderau nad yw'n beryglus ac mae'n llifo ymhlith y coedwigoedd trofannol mwyaf prydferth sy'n byw mewn anifeiliaid gwyllt. Na denu cefnogwyr o hwyl o bob cwr o'r byd.

Rafio ar Toachi

Mae Toachi bron yn gyfan gwbl yn cynnwys cyflymderau llyfn, felly mae'n lle delfrydol ar gyfer rafftio. Ac gan nad ydynt yn beryglus, yna maent yn tynnu ar hyd yr afon i gyflwyno hyd at ddechreuwyr ac amaturiaid. Mae'r nofio yn para rhwng tair a phum awr. Mae popeth yn dibynnu ar lefel y dŵr. Ar ben hynny, mae rafftio dŵr gwyn ar Toachi mor ddemocrataidd, yn ystod y daith, mae stopiau lle gallwch chi werthfawrogi harddwch y coedwigoedd a gwylio gemau dyfrgwn afon. Yma maen nhw'n teimlo gartref ac nid ydynt o gwbl yn ofni cychod a rafftau sy'n symud yn rheolaidd.

Yn y goedwigoedd gwyllt Ecwaciaidd nid oes llawer o anifeiliaid diddorol, ymhlith y mae sawl rhywogaeth o madfallod, syndod gyda'u lliw llachar. Maent yn aml yn dod i lan yr afon, fel y gellir eu gweld yn agos.

Gan siarad am amser y flwyddyn, pan fydd y daith ger yr afon yn dod â'r rhan fwyaf o bleser, yna mae newyddion da - mae Toachi yn aros i chi gydol y flwyddyn. Drwy gydol y flwyddyn, mae rafftio ar gael i bawb. Gan fod llawer o bobl eisiau, mae angen cynllunio taith ar yr afon o leiaf am wythnos.

Ble mae Toachi?

Mae'r daith ar hyd Afon Toachi bob amser yn dechrau yn Santo Domingo, felly os ydych chi am wneud taith cwch bach, yna mae angen ichi fynd i'r ddinas hon. Mae'n 140 cilometr i'r gorllewin o brifddinas Ecuador - Quito .