Basgedi Pasg

Wel, yma gyda phobi cacennau Pasg ac mae addurniad wyau Pasg wedi dod i ben. Rydych yn hapus yn hapus, yn gwisgo chwys o'ch rhaff, ac yn meddwl: "A ble i roi hyn i gyd?". Beth mae'n ei olygu lle? Wrth gwrs, yn basgedi'r Pasg! Gellir eu gwneud ar eu pen eu hunain neu i brynu basged gwialen barod, dywedwch o winwydden, a gwnewch y Pasg, trwy addurno gyda gwahanol elfennau thematig. Ac mae'r rhai sydd â dechrau creadigol yn galw am ymadael yn gyson, yn sicr bydd yn fwy diddorol gwneud basged y Pasg gyda'u dwylo eu hunain.

Basgedi Pasg o hen bapurau newydd a chylchgronau

Sut i wneud basged Pasg eich hun? Ac o'r fath ei bod wedi gwasanaethu mwy na blwyddyn, ac ar yr un pryd ychydig yn wahanol i'r un y gellir ei brynu yn y siop? Mae popeth yn eithaf syml, mae'n ddigon i ddod o hyd i hen bapurau newydd a chylchgronau, sgwrc pren (yn siarad neu ddim ond darn gwifren syth), glud PVA ac yn gwneud basged gwialen y Pasg yn bersonol.

 1. I ddechrau, mae angen i chi baratoi'r deunydd ar gyfer gwehyddu, sef y papur newydd "winwydden". I wneud hyn, dylid torri taflen o bapur newydd neu gylchgrawn yn stribedi tua 9cm o led. Nawr, ar sgwrc bren, nodwydd gwau neu ar ddarn gwifren syth, tynnwch y stribed papur yn syth, gan gychwyn o'r gornel a throi'r tiwb yn orfodol, fel y dangosir yn y llun. Pan welwch fod y daflen bapur yn dod i ben, ychydig yn rhyddhau'r dwysedd dirwynol fel bod un pen y tiwb ychydig yn ehangach na'r llall. Rydym yn gosod diwedd y tâp gyda glud ac mae ein deunydd ar gyfer gwehyddu yn barod!
 2. Ar ôl paratoi nifer ddigonol o diwbiau, gallwch ddechrau gwehyddu gwaelod y fasged o'r grid mwyaf arferol.
 3. Pan fydd grid adrannau 5х5 yn barod, rydym yn dechrau gwehyddu cylchgronau.
 4. Os bydd y tiwb yn dod i ben, yna gallwch ei roi nesaf trwy fewnosod tiwb newydd i'r diwedd, cyn ei eni a'i gludo (dyna pam y gwnaethom un pen o'r tiwb ychydig yn ehangach).
 5. Nawr pennwch faint y fasged yn y dyfodol. Mae angen gwthio o sampl sy'n bodoli eisoes, fel pot ar gyfer blodau. Dylai'r gwaelod gwehyddu gyd-fynd â maint gyda gwaelod y pot hwn.
 6. Rydym yn blygu'r prif bibiwlau (gallwch eu gosod gyda chymorth band elastig, sy'n cael ei roi ar y siâp a ddewiswyd) ac yn alinio pob un ohonynt drwy'r un pellter. Cynghorir meistr i adeiladu'r ffyn hyn gyda thiwbiau o ddeunydd mwy dwys, er enghraifft, cwmpasu cylchgronau.
 7. Rydym yn pwysleisio'r siâp i'r uchder yr ydych yn ei hoffi orau ac yn dechrau cam olaf y gwaith, sef, rydym yn cuddio pennau'r tiwbiau. Fel arall, blygu'r ffyn un y tu ôl i'r llall i mewn a cheisiwch eu gwehyddu. Helpu yn y busnes caled hwn yn galed. Yna, rydym yn torri'r pennau ychwanegol.

Popeth! Ar hyn o bryd, mae gweithgynhyrchu'r fasged drosodd. Ond yn sicr, fe ddylech ddod ag amrywiaeth o fwyd i'r eglwys yn y fasged wlyb hwn o'r Pasg. Felly mae angen pen cryf ar ein cynnyrch! Dyma sut mae wedi'i wneud:

 1. Felly, mae gennym fasged gwehyddu. Rydyn ni'n dewis y lle y dylai'r handlen gael ei leoli a throsglwyddo dau dwb i mewn iddo.
 2. Byddwn yn lapio a rholio'r tiwbiau i'r hyd gofynnol.
 3. Daw cnwd yn ddianghenraid.
 4. Byddwn yn pasio'r cynghorion sy'n weddill gyda glud.
 5. Byddwn yn cysylltu â'n gilydd ac fe'i cysylltwn â dillad dillad.
 6. Pan fydd y pennau'n cwrdd yn dda gyda'i gilydd, yna fe wnawn ni eu gludo â glud eto.
 7. Gadewch i ni gymryd tiwb newydd a dechreuwch lapio'r pen o'i gwmpas.

Dyna i gyd - mae'r handlen ar gyfer y fasged yn barod! Felly, gallwch chi wneud triniaeth o unrhyw hyd a byddwch yn hollol sicr o'i nerth.

Wel, nawr mae'n parhau i addurno basged y Pasg, sut i benderfynu drosti eich hun. Efallai eich bod yn gadael y fasged yn ei liw wreiddiol, gan ofalu am ei lenwi mewnol yn unig, er enghraifft, gwneud glaswellt gwyrdd o bapur lliw, lle rydych chi'n gosod wyau Pasg, neu gwmpasu'ch campwaith gyda lliw addas a fydd yn golygu nad yw basged papur eich Pasg yn anymwybodol o'r gwreiddiol o'r winwydden, ffantasi.

Basgedi Pasg o frethyn

Gall y rhai nad ydynt yn hoffi gwneud gwehyddu basgedi Pasg geisio eu gwnïo. Angen edau, nodwydd, siswrn a rhaff hir drwchus neu stribedi hir o frethyn 5-8 cm o led. Rydyn ni'n tynnu'r ffabrig yn bwndeli (pe baech yn cymryd rhaff, peidiwch â gwneud unrhyw beth) a'u stacio mewn cylch, gan roi siâp basged. Rydym yn bwndelu'r bwndeli ynghyd ag edau. Wedi gwneud basged o'r dyfnder angenrheidiol, rydym yn cuddio'r gynffon. O dri stribed o ddaliad plata a gwneud handlen ar gyfer y fasged. Er mwyn gwneud nad yw basgedi Pasg o'r fath yn cywilydd i'w dangos i ffrindiau, mae angen eu haddurno. Er, pe baech chi wedi gwneud ffabrig o liwiau llachar, byddai'r cynnwys yn addurno gorau'r fasged.

Basged y Pasg gyda blodau

Mae'n hawdd iawn gwneud basgedi Pasg o'r fath gyda'ch dwylo eich hun. Mae angen blodau artiffisial, brethyn (gallwch burlap), siswrn, glud, bwced o mayonnaise (hufen iâ) a rhubanau ar gyfer addurno.

 1. Rydym yn gludo'r bwced gyda'r ffabrig a ddewiswyd.
 2. Rydym yn cau cymalau â blodau artiffisial, yn gwnïo neu'n eu gludo i'r ffabrig.
 3. Rydyn ni'n gwyro darn y bwced gyda thâp a'i osod gyda glud. Bydd y fasged yn barod i'w ddefnyddio ar ôl i'r glud sychu. Yn y cyfamser, gallwch chi feddwl am ei llenwi mewnol. Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio byrlap ar gyfer basged, bydd y tu mewn yn edrych yn dda gyda bast neu sisal. Yn y nyth hon, bydd wyau Pasg yn edrych yn ddeniadol iawn.

Basgedi Pasg o boteli plastig

I wneud y fasged hwn, mae angen botel plastig, brethyn gwyn, cylch o ddeunydd lliw (mae'n ddymunol ei droi ar ymyl y les), siswrn, darn o batio (rwber ewyn) gyda diamedr yn fwy na gwaelod y botel, tâp, glud a stapler.

 1. Torrwch waelod y botel - pennwch ddyfnder i'ch hoff chi. Bydd angen i botel arall dorri un semicircle ar gyfer y drin.
 2. Gyda brethyn gwyn, rydym yn tynhau'r botel o'r tu mewn, gan osod ei bennau o'r tu allan i'r gwaelod gyda band elastig am arian neu wifren.
 3. Rhoesom darn o frethyn â llin ar y bwrdd, darn o batio arno, a photel wedi'i baratoi ar ei ben. Casglwch y ffabrig ac ar frig y fasged ei osod gyda thâp.
 4. Caiff y rhan ar gyfer y drinyn ei gludo â brethyn yn nhôn y fasged.
 5. Atodwch y handlen i'r fasged gyda stapler.