Beichiogrwydd wedi'i rewi yn yr ail fis

Mae beichiogrwydd, wedi croesi'r ffin am 12 wythnos, yn debygol iawn o ddod i ben gydag enedigaeth babi iach mewn pryd. Fodd bynnag, yn anffodus, o unrhyw reol mae eithriad, ac weithiau mae'r beichiogrwydd wedi'i rewi yn dod yn yr ail fis.

Beichiogrwydd beichiog yn ail fis: achosion

Yn nodweddiadol, diagnosir beichiogrwydd wedi'i rewi ar ddechrau'r trimester, hyd at 18 wythnos, ac mae'n gysylltiedig ag achosion genetig - ni all y ffetws am ryw reswm ddatblygu ymhellach. Mae beichiogrwydd o'r fath yn cael ei blino o'r cychwyn cyntaf. Gall achosion allanol achosi beichiogrwydd amlwg yn llai yn yr ail fis, er enghraifft, gan haint. Gall firws y ffliw, gwaethygu haint rhywiol, problemau iechyd difrifol eraill menyw feichiog mewn rhai achosion achosi marwolaeth ffetws. Yn amlwg, yn llai aml gall y beichiogrwydd stagnant ar 25ain wythnos neu mewn tymor arall yn yr ail fis gael ei achosi gan aflonyddwch hormonol, wedi'r cyfan ar ôl 12 wythnos ar gyfer datblygu ffetws, mae'r placen sy'n gallu datblygu lefel angenrheidiol o atebion hormonau. Mewn unrhyw achos, dim ond y meddyg a all benderfynu yn llawn achos marwolaeth menyw feichiog ar ôl dadansoddiad cynhwysfawr. Weithiau mae'r rheswm yn parhau i fod yn aneglur.

Ail drimester beichiogrwydd: arwyddion o feichiogrwydd gaeth

Ymhlith arwyddion beichiogrwydd stagnant, y gellir ei nodi gan fenyw yn yr ail fis, yw absenoldeb y ffetws. Gall menywod, sy'n dechrau o 18-20 wythnos, a chyda genedigaethau ailadroddus a chynharach, eisoes deimlo symudiadau ffetws, ac os ydynt yn stopio am ddiwrnod neu fwy, yna mae hwn yn achlysur i ymgynghori â meddyg. Gall yr obstetregydd nodi absenoldeb dynameg y cynnydd yn niferoedd yr abdomen, arbenigwr uwchsain - absenoldeb palpitation y ffetws, yn ogystal, gall yr arholiad ddatgelu dechrau'r gwarediad. Weithiau, arwydd ychwanegol yw'r poen yn yr abdomen isaf a'i weld.

Mae beichiogrwydd ffetig yn yr ail gyfnod yn brin iawn a gellir ei achosi naill ai oherwydd salwch difrifol y fam, neu drwy annormaleddau genetig y ffetws, neu drwy drawma ac achosion eraill. Yn ffodus, anaml iawn y bydd hyn yn digwydd, ac os yw menyw yn monitro ei hiechyd, yn gwneud astudiaethau angenrheidiol ar amser ac yn ymweld â meddyg yn rheolaidd, mae'r risg o derfynu beichiogrwydd o'r fath yn gostwng hyd yn oed yn fwy.