Bows ar y goeden gyda'ch dwylo eich hun

Er mwyn addurno'r goeden Nadolig, gallwch ddefnyddio teganau Nadolig nid yn unig. Mae bwâu lush a deniadol hefyd yn wych ar gyfer addurniadau'r Flwyddyn Newydd. Yn y dosbarth meistr hwn byddwn yn dweud wrthych sut i wneud bwâu ar y goeden gyda'ch dwylo eich hun.

Sut i wneud bwâu Nadolig ar gyfer coeden Nadolig - dosbarth meistr

I wneud bwa gwyn mae arnom angen:

Y weithdrefn ar gyfer gwneud bwa gwyn ar gyfer coeden Nadolig:

 1. Cymerwch ruban gwyn tua 55cm o hyd.
 2. Rydym yn torri pennau'r tâp fel bod y corneli miniog yn cael eu cael.
 3. Ar hyd yr adrannau, rydym yn cario ysgafnach sigaréts yn gyflym fel eu bod yn ffiwsio ac nad ydynt yn cael eu brwydro yn y dyfodol. Plygwch y tâp fel y dangosir yn y llun.
 4. Mae canol y bwa wedi'i gwnïo gydag edau gwyn a'i braidio.
 5. Cymerwch darn o dâp gwyn tua 5 cm o hyd.
 6. Mae adrannau hefyd wedi'u prosesu gydag ysgafnach sigaréts.
 7. Rydym yn ychwanegu rhan y weddw a'i gwnïo o gwmpas yr ymyl.
 8. Trowch allan y stribedi canlyniadol.
 9. Gadewch i ni dorri'r stribed hwn o amgylch canol y bwa a'i guddio o'r cefn.
 10. Prishim at y stripiau hyn yw tair dilynin aur a gleiniau.
 11. Cymerwch llinyn aur tua 14 cm o hyd. Byddwn ni'n clymu'r pennau ynghyd â chwlwm.
 12. Cuddiwch y ddolen euraidd hon i gefn y bwa.
 13. Mae bwa gwyn ar gyfer y goeden Nadolig yn barod.

I wneud bwa euraidd bydd angen arnom:

Y drefn o wneud bwa euraidd:

 1. Cymerwch y rhuban a'i phlygu fel bod y dolen yn troi allan.
 2. Ar y llaw arall, rydym hefyd yn rhoi dolen o'r tâp i wneud y ffigwr wyth. Torrwch y pen ychwanegol.
 3. Sythiwch y tâp fel y dangosir yn y llun.
 4. Rydym yn tynnu yn y canol gydag edau coch.
 5. Cymerwch ruban coch tenau tua 24 cm o hyd. Rydym yn lapio rhan ganolog y bwa gydag un pen, a'r ail ben gyda llygad. Gosodwch y tâp gyda rhai pwythau o edau coch. Mae bwa aur coch ar y goeden Nadolig yn barod.

Er mwyn gwneud bwa gwyn gyda rhubanau coch-wyrdd, bydd arnom angen:

Y drefn o wneud bwa gig:

 1. Gadewch i ni fynd â thâp gwenyn tua 36 cm o hyd.
 2. Ychwanegwch ef fel y dangosir yn y llun a chwnïo yn y canol gyda edau beige.
 3. Gadewch i ni gymryd y rhubanau gwyrdd a choch ac ychwanegu bwa mympwyol oddi wrthynt. Yn y ganolfan byddwn yn ei gwnïo gydag ychydig o stingin. Ar gyfer y ddolen, rydym yn gadael tipyn hir y rhuban coch.
 4. Byddwn yn ei lapio â llygad a gwnïo.
 5. Rydyn ni'n cuddio'r bwa hwn i'r bwa beige, ac yn y canol rydym yn gwnïo paillette euraidd a bren.

Mae'r bwa yn barod ar gyfer y goeden Nadolig. Felly maent yn edrych i gyd gyda'i gilydd. Ar gyfer coeden Nadolig gallwch chi wneud bwâu o'r un math neu wahanol, eu defnyddio ar gyfer cynhyrchu rhubanau union neu rwbennau gwahanol liwiau. Gyda'r bwâu hyn, bydd y goeden Nadolig yn ddisglair a gwreiddiol.