Broga'r acwariwm

Heddiw mae rhai perchnogion acwariwm yn blino o bysgod safonol, algâu a malwod ac maent am arallgyfeirio byd y dŵr, neu hyd yn oed yn newid cysyniad yr acwariwm. Ar gyfer achosion o'r fath, mae yna lawer o opsiynau egsotig, un ohonynt yn froganau acwariwm addurnol. Nid y rhain yw y froga enfawr rydych chi'n eu cwrdd mewn pyllau a phyllau. Maent yn llawer llai na'u cymheiriaid Ewropeaidd ac maent yn dod o Affrica bell. Cyn prynu broga bach, rhaid i chi greu'r amodau angenrheidiol yn yr acwariwm a dod yn gyfarwydd â nodweddion arbennig ei gynnwys.


Cynnwys froga acwariwm

Mae yna nifer o reolau ar gyfer cadw ffrogiau acwariwm.

  1. Dŵr a phridd . Mae bragaod yn hoff iawn o guddio yn y ddaear a chwarae, felly gall dŵr lygru yn gyflymach na gyda physgod. Prynwch hidlydd pwerus neu newid y dŵr yn aml - bydd hyn yn atal siltio ac arogl drwg. Peidiwch â defnyddio pridd a thywod hunan-ymgynnull - gall ecwilibriwm biolegol eu tarfu arnynt, a bydd y dŵr yn dryslyd yn gyson. Cael cymysgedd arbennig o'r siop.
  2. Planhigion . Ar gyfer cynnal a chadw adar acwariwm addurnol, dewiswch blanhigion mawr, gyda dail mawr, coesau trwchus a gwreiddiau cryf. Bydd frorog o reidrwydd yn dymuno cloddio planhigyn, a bydd system wreiddiau pwerus yn ei gadw yn y ddaear. Mae cryptocorynuses, echinodorus, a phlanhigion dŵr-lili yn addas iawn. Cryfhau'r coesyn gyda cherrig mawr fel na fydd y broga yn ei niweidio yn ystod y gêm. Ni fydd yn ddianghenraid yn yr acwariwm yn fagiau a shardiau ceramig, gan fod angen lloches gwaelodol ar froga.
  3. Cymdogion ar yr acwariwm . Mae bragaid yn eithaf hudolus, felly mae'n well peidio â'u hychwanegu at bysgod bach. Dileu y neon, guppy a'r holl ffrio. Codwch y pysgodyn, nad yw wedi'i warantu yn ffitio i mewn i geg brogaog.
  4. Beth i fwydo broga acwariwm . Hoff ddiddorol ar gyfer broga - gwenyn waed. Yn ogystal, maent yn hapus i fwyta gyda llyngyr, penbwl a daphnia. Nid yw arbenigwyr yn argymell defnyddio tiwb, gan ei fod yn cronni tocsinau ac yn arwain at glefydau afu. Bwyta broga a chig a physgod wedi'u torri'n fân.
  5. Amddiffyniad . Rhaid bob amser fod yr uwariwm â broga dwr yn cael ei orchuddio â gwydr, gan y gall neidio allan a marw. Dylai digon o dyllau fod â digon o wydr: mae'r broga yn anadlu, gan lyncu'r aer ar wyneb y dŵr.

Mathau o Frogs Aquarium

Yn y cartref, fel rheol, gallwch gwrdd â chynrychiolwyr o'r rhywogaethau canlynol o fragaid: dwarfheads (Hymenochirus) a brogawdau sbwriel. Mae bragaid yn bennaf yn wahanol o ran lliw, maint ac amodau cadw.

  1. Hymenocirculus. Y broga acwariwm lleiaf. Mae'n cyrraedd hyd o 4 cm. Ystyrir y mwyaf caprus ymhlith y frogaid "dŵr". Mae angen aer yn yr awyr agored, felly mae angen i chi adael bwlch aer rhwng y dŵr a'r llawr. Ni ddylai tymheredd y cynnwys fod o dan 20 gradd, fel arall bydd y broga yn dechrau poeni. Gyda mwy o oleuni a chynnydd tymheredd o hyd at 28 gradd, mae'r froga acwariwm Hymenohurus yn paratoi ar gyfer atgenhedlu. Mae clymu yn digwydd wrth ailosod rhan o'r hen ddŵr gydag un cynnes a ffres. Mae tadpoles o fewn mis yn dod yn froga llawn.
  2. Brogaid Shportsevye. Maent yn cyrraedd 15 cm o hyd. Mae boca a chefn yn frown, ond yn aml mae yna froga albino pinc-oren. Ddim yn gymhleth i dymheredd ac ansawdd y dŵr. Maent yn bwydo'n bennaf ar fwyd anifeiliaid, ond gallant hefyd ddefnyddio bwyd sych cyffredin. Mae bragaid yn ddiddorol oherwydd maen nhw'n gwneud seiniau croaking yn y nos, a chyn bod y dynion yn dechrau gwneud sain yn debyg i'r tic yn y cloc. Yn wahanol i'r emenhyrus, mae penbyllau y brogaid ysbwriel yn datblygu o fewn 2-3 mis.

Os ydych chi'n dewis rhwng y ddau rywogaeth hon, mae'n well stopio yn yr emenhuis. Ni fyddant yn bwyta'r holl bysgod ac yn edrych yn hawsach. Mae brogaid Shportsevye yn eithaf ymosodol ac mae angen acwariwm mawr arnynt. Dylid eu cadw ar wahân i bysgod a physgod cregyn.