Brooklyn Beckham a Chloe Moretz

Nid yw sibrydion am nofel actor 18 oed Chloe Moretz a mab hynaf 16 oed y cwpl enwog Prydeinig, David a Victoria Beckham Brooklyn, wedi peidio am fwy na blwyddyn. Nid yw unrhyw un o'r bobl ifanc yn cadarnhau'r nofel, ond nid yw'n gwrthbrofi.

Brooklyn Beckham a Chloe Moret - cwrdd?

Mae'r newyddion cyntaf y mae Chloe Grace Morets a Brooklyn Beckham mewn perthynas rhamantaidd, yn ymddangos ym mis Awst 2014, pan ymddangosodd pobl ifanc sawl gwaith gyda'i gilydd mewn gwyliau cerdd, a gwelwyd sglefrfyrddio hefyd. Nid oedd yn syndod mai priododd y nofel ar unwaith, er bod Chloe nifer o weithiau'n dweud nad oedd rhyngddynt yn gyfeillgar ac yn gyffredinol nid yw hi bellach yn meddwl am berthynas rhamantaidd. At hynny, roedd gwybodaeth hefyd bod rhieni Brooklyn yn ymwybodol o'u nofel a hyd yn oed wedi cymeradwyo Chloe fel cwpl i'w mab. Ond ar ôl i'r cadarnhad hwn o'r nofel gael ei ddilyn.

Eglurodd Chloe ei phenderfyniad i ohirio ei fywyd personol hyd yn hyn pan fydd hi'n cwrdd â rhywun, yn teimlo'n gyson fwy o gyfrifoldeb am ei gweithredoedd a'i eiriau, a hefyd am y ffordd y mae'n edrych yn llygaid pobl eraill. Mae hyn, yn ei dro, yn rhwystro'n ddifrifol i weithio ac astudio, ac eithrio, mae Chloe yn dal yn rhy ifanc ac eisiau rhyddid.

Yn yr un peth ym mis Awst 2014 llwyddodd paparazzi i saethu Chloe Moretz ar daith gyda dyn arall. Mae'n troi mai Julian Moraes yw ei enw, mae'n deulu cyfoethog ac mae'n 18 oed. Fodd bynnag, nid yw mwy o bobl ifanc wedi gweld gyda'i gilydd, ond nid yw sibrydion am y berthynas rhwng Chloe a Brooklyn wedi methu hyd yma. Mae llawer eisoes eisoes yn argyhoeddedig bod pobl ifanc yn cyfarfod.

Torrodd Brooklyn Beckham a Chloe Moret?

Ac ers iddyn nhw gwrdd, nid yw'n syndod y gallant fod yn rhan. "Insidious razluchnitsey", heb wybod hynny, daeth yn actores Americanaidd a'r canwr Selena Gomez. Yn ôl ffrindiau'r dyn ifanc, gwelodd ffotograff anhygoel o Selena a phenderfynodd y dylai ef wahodd y ferch ar ddyddiad. Yn enwedig ers iddi dorri gyda'i chariad Dj Zedd Anton Zaslavsky, ac nid yw adnewyddu cysylltiadau â Justin Bieber yn dal i gael ei gadarnhau. Yn ôl yr un peth, mae Brooklyn wedi dweud mai Selena yw'r ferch fwyaf sexy yn y byd, ac mae'n sicr mae'n rhaid iddo geisio ei ennill.

Darllenwch hefyd

Gan nad oedd erioed wedi cael cadarnhad swyddogol o'r berthynas rhwng Chloe a Brooklyn, ni chafwyd unrhyw sylwadau gan yr actores am ddiddordeb newydd Beckham, er bod y cefnogwyr yn aros yn fawr am adfywiad, neu'r datganiad bod y cwpl wedi torri i fyny ac mae calon Chloe am ddim.