Bwrdd parquet neu laminedig?

Y broses o adnewyddu yn y fflat, un o'r materion anoddaf yw'r dewis o loriau. Mae'r farchnad adeiladu fodern yn darparu amrywiaeth gyfoethog o ddeunyddiau ar gyfer y llawr. Yn gyntaf oll, o ystyried hyn neu'r amrywiad hwnnw, mae'n rhaid dibynnu nid yn unig ar bolisi a swyddogaeth prisiau, ond mae'n bwysig iawn ystyried pwrpas yr eiddo. Er enghraifft, ar gyfer ystafell ymolchi, byddwn yn sicr yn caffael teils ceramig , gan ei fod yno bod y lleithder yn uchel. Ond ar gyfer ystafelloedd byw ac ystafelloedd byw yr opsiwn gorau fydd bwrdd parquet a lamineiddio.

Nawr roedd y cwestiynau pwysig canlynol: beth sy'n well - bwrdd lamineiddio neu bwrdd parquet, neu na bwrdd parquet yn well na laminad? Heddiw, byddwn yn siarad am holl fanteision ac anfanteision y ddau fath o loriau hyn, yn ogystal â delio â'r materion sylfaenol sy'n ymwneud â gosod y llawr.

Popeth sydd angen i chi wybod am laminad a bwrdd parquet

Lloriau laminedig

Laminad - cotio aml-haen sy'n cynnwys sawl haen o wahanol ddeunyddiau. Mae'r haen addurnol uchaf yn cynnwys polymerau, wedi'u gorchuddio â phatrwm teipograffig. Yn y bôn, mae gwead a lliw y lamineiddio yn dynwared coeden naturiol. Mae'r haen nesaf yn cynnwys daflen wedi'i brosesu o ffibr-fwrdd. Papur craf yw bêl olaf y lamineiddio, sy'n creu effaith ymwrthedd lleithder.

Rhennir laminad yn sawl math yn dibynnu ar faint y llwyth uchaf a ganiateir - uchel, canolig a golau. Er enghraifft, lamineiddio â gradd ysgafn, ar gyfer ystafell blant neu ystafell fyw - gyda chyfartaledd, ar gyfer ystafell wely neu gabinet astudio, ond ar gyfer cyntedd neu gegin, dim ond gradd trwm o'r gorchudd llawr hwn y dylid ei ddewis.

Bwrdd parquet

Mae bwrdd parquet yn ddeunydd adeiladu cymhleth. Mae'n cynnwys nifer helaeth o haenau, sy'n cael eu gludo gyda'i gilydd yn berpendicwlar. Mae'r trefniant hwn yn rhoi cryfder a dygnwch ychwanegol i'r bwrdd. Mae haen uchaf y bwrdd parquet yn bêl o bren o ansawdd uchel, y mae ei drwch isafswm yn 0.5 mm, uchafswm yw 6 mm.

Gellir farneisio bwrdd parquet, tir, wedi'i orchuddio â farnais matt neu sgleiniog diddos. Y duedd ffasiwn yn y blynyddoedd diwethaf yw'r bwrdd "oedran" neu'r hen fwrdd. Yn y broses gynhyrchu, mae craidd y goedwig wedi'i chwalu gyda chymorth brwsh, ac felly mae'r gyfres yn caffael strwythur amlwg. Ar ôl hynny, mae'r goeden wedi'i orchuddio â olew lliw neu gwyr, fel y gellir gweld gwythiennau gwead.

Cyn prynu, mae angen i chi ddarganfod pwrpas yr ystafell, lle yr ydym am osod y gorchudd llawr. Mae'r bwrdd parquet yn edrych yn berffaith yn yr ystafelloedd hynny lle mae dodrefn pren neu waliau, mae'r nenfydau hefyd wedi'u haddurno â darnau naturiol. Gan fod y bwrdd parquet yn ofni dŵr, mewn ystafelloedd â lleithder uchel, fel cyntedd neu gorsedd, rydym yn argymell defnyddio lamineiddio. Ar gyfer ystafelloedd a ystafelloedd gwely'r plant, mae'n well rhoi lamineiddio, mae'n fwy tebygol o lanhau a glanhau gwlyb.

Cymhariaeth o laminad a bwrdd parquet

Manteision lamineiddio:

 1. Gwrthwynebiad lleithder.
 2. Nid oes angen ei seiclo, farneisio.
 3. Yn gwrthsefyll crafu a golau haul.
 4. Dewis eang o liwiau.

Anfanteision:

 1. Nid oes posibilrwydd o atgyweirio.
 2. Amddifadedd o dan bwysau'r coesau dodrefn.

Manteision bwrdd parquet:

 1. Ecolegol a gwydn.
 2. Ymddangosiad esthetig ddrud.
 3. Y posibilrwydd o atgyweiriadau pellach - malu a farneisio.
 4. Cyfleustra gosod - dim bylchau.

Anfanteision:

 1. Gellir cynnal glanhau yn unig trwy ddefnyddio offer arbennig.
 2. Mae'r ansefydlogrwydd i lleithder, ar gysylltiad â dŵr yn codi.

O ystyried yr holl wybodaeth uchod, gallwn ddod i'r casgliad: os ydych chi am gael llawr drud o ansawdd - dewiswch bwrdd parquet, ac os penderfynwch chi roi llai o loriau gwydn am bris is, mae eich ateb yn laminedig.