Cerdyn post ar gyfer mom gyda'ch dwylo eich hun

Y rhodd mwyaf dymunol a hoff i unrhyw mom yw creadigrwydd ei phlentyn. Gellir gwneud cerdyn cyfarch ar gyfer mom mewn sawl ffordd. Gadewch i ni ystyried sawl opsiwn ar gyfer cerdyn post o bapur ar gyfer mom o'r symlaf i'r mwyaf cymhleth.

Applique ar gerdyn post ar gyfer mom

Gall y ffordd hon o wneud cerdyn cyfarch gael ei meistroli'n hawdd hyd yn oed gan blentyn yn y kindergarten. I weithio, mae angen papur lliw a glud arnoch. Hefyd, mae angen cymryd papur rhychog a phapur tenau o fath parchment.

 1. O bapur tenau gwyn, rydym yn torri dau sgwar sy'n mesur 5x5 cm. Dylai papur rhychog o liw melyn dorri allan cylch gyda diamedr o 5 cm.
 2. Plygwch y daflen yn ei hanner ac yna unwaith eto yn hanner. Er mwyn hwyluso'r gwaith, gallwch syml dynnu sgwâr, felly bydd y plentyn yn haws. Ar y llinellau hyn rydym yn gwneud toriadau o 2 cm o hyd.
 3. Nawr, mae pob petal yn cael ei chwympo ar bensil. Rhoes ni bensil yng nghanol y petal a rhowch y corneli i'r gwynt.
 4. Ar gyfer pob blodyn bydd angen dau ofod o'r fath.
 5. Seretinku wedi'i wneud o bapur rhychiog melyn. Rydyn ni'n gosod pensil yng nghanol y cylch ac yn dechrau crwydro'r papur o'i gwmpas.
 6. Dyma sut mae ein caffaeliad i'r canol yn edrych.
 7. Nawr rydym ni'n casglu'r blodau. I wneud hyn, ychwanegwch y petalau a gludwch at ei gilydd, ac yna glymwch y canol.
 8. O gardbord lliw, rydym yn gwneud sail ar gyfer cerdyn post. Mae'r ffas hefyd wedi'i dorri allan o gardbord lliw ac wedi'i gludo i'r ganolfan. Rydym yn torri dail allan o bapur gwyrdd.
 9. O ganlyniad, byddwch yn cael fas gyda narcissuses.

Cardiau volumetrig gyda'u mom dwylo eu hunain

Nawr ystyriwch sut i wneud cerdyn post hardd i fy mam, ar gyfer plant oed ysgol. Ar gyfer gwaith mae angen paratoi:

Mae cerdyn post i'ch mam yn cael ei wneud yn y modd canlynol.

 1. Plygwch ddalen o gardbord mewn darnau. Ar yr hanner cyntaf, rydym yn tynnu chwarter camomile.
 2. Torrwch y blodyn ar hanner cyntaf y cyfuchlin.
 3. Torrwch petryal cardbord lliw, sy'n gyfartal o ran maint i gefn y cerdyn post. Mae o bapur lliw yn chwarter camomile. Gyda chymorth glud-bensil rydym yn atodi'r bylchau hyn i'r cerdyn post.
 4. Dyma sut mae'r cais ar y cerdyn post ar gyfer mom yn edrych ar y cam hwn.
 5. Nawr o'r papur lliw, rydym yn torri allan i dri chwartel o gyflymder, ond yn llai. Rydym yn gwneud incisions i ffurfio petalau. Gan ddefnyddio cyllell neu bensil, rydyn ni'n eu troi ychydig.
 6. Rydyn ni'n trwsio'r rhannau o gamau ar gefn dwbl. O'r cnu neu ddeunydd arall, torrwch ganol y blodyn a'i atodi.
 7. Nesaf, torri allan bocs cardbord ac yn prosesu'r ymylon yn hardd. Mae sut i arwyddo cerdyn post i fy mam yn dibynnu ar y rheswm a wnaethoch chi. Yn yr achos hwn, mae'n rhodd i ddiwrnod merch.
 8. Nesaf, gyda chymorth addurniadau addurnol amrywiol, rydym yn addurno tu mewn i'r rhodd. Wedi'i wneud!

Rhodd i fy mam: cerdyn post plygu plygu gyda fy nwylo fy hun

Dyma ffordd ddiddorol arall i wneud cerdyn post ar gyfer mom gyda'u dwylo eu hunain ar gyfer plant hŷn. Dyma ffordd y gallwch chi arwyddo cerdyn post yn anarferol i'ch mam.

 1. O'r cardbord, rydym yn torri allan petryal sy'n mesur 30x14 cm. Rydym yn ei blygu yn ei hanner. Mae Halves hefyd yn blygu yn hanner.
 2. Plygwch y gweithle i mewn i accordion a dynnwch betryal 5 cm o led, 6cm o uchder. Torrwch allan. O'r ymyl uchaf mae angen adfer o leiaf 2 cm.
 3. Dyna beth ddylai ddigwydd.
 4. Rydym yn ychwanegu ac yn torri eto. O'r mesur ymyl 3.75 cm ar ochrau'r petryal. Mae dyfnder y sleidiau yn 0.5 cm.
 5. O'r cardbord melyn, rydym yn torri allan y gwag gydag ochrau 30x7cm. Plygwch yn hanner. Halves bend, fel y dangosir yn y llun.
 6. Rydym yn plygu'r accordion ac yn mesur o ymyl chwith 3.75 cm. Torri bwlch o 0.5 cm. Rydym yn gwneud yr un peth o'r gwaelod.
 7. Nawr mae'r momentyn o addurno wedi dod. Ar y cardfwrdd melyn gallwch wneud cais neu llongyfarchiadau i'ch mam. Gallwch ddefnyddio rhubanau neu flodau, botymau a cherrig mân.
 8. Nesaf, rhowch y slotiau i mewn i'r llall i gyfuno'r ddau arwyneb. Roedd yn gerdyn post gwreiddiol iawn.