Deiliad pensil gyda'ch dwylo eich hun

Ym mhob teulu mae yna lawer o brennau a thrylau dwylo eraill yn aml, sy'n cael eu gwasgaru'n aml dros y tŷ. Roedd yr holl eitemau angenrheidiol hyn mewn un lle ac roedden nhw bob amser wrth law, byddwn yn dweud wrthych sut i wneud achos pensil gwreiddiol eich hun.

Pencil gyda'ch dwylo ar gyfer y bachgen

Deunyddiau:

1. Rydym yn adeiladu caban. Torrwch petryal cardbord yn ôl maint y can:

2. Rhennir y petryal canlyniadol yn 4 segment, yn blygu ar hyd y llinellau ac yn lapio'r jar.

3. Nawr byddwn yn delio â'r gweithgorau. Eto torri allan bocs cardbord:

4. Rhowch y bocsyth ar hyd y llinellau a'i atodi i'r caban gyda thâp gludiog. Os ydych chi eisiau, gellir dibynnu ar ddibynadwyedd y dyluniad hefyd.

5. Byddwn yn ymgysylltu â gwaelod y peiriant. Torrwch y cardbord a'i guddio â'r ochrau.

6. Mae'r sylfaen yn barod. Nawr rydym yn ei orchuddio â deunydd o'r tu allan, gan blygu'r ymylon y tu mewn.

7. Yn yr un ffordd, rydyn ni'n trimio'r gwaelod a'r tu mewn i'r peiriant.

8. O'r deunydd o liw gwahanol, torrwch y goleuadau, y ffenestri a gwnïo i'r caban.

9. O'r cardbord, rydym yn torri 4 mwg ar gyfer olwynion ac 8 cylch o gnu o'r un lliw â'r goleuadau gyda ffenestri. Rydym yn cwmpasu'r olwynion cardbord gyda'r deunydd ac yn ei gwnio i'n peiriant.

Popeth, mae'r tryc pensil yn barod, mae'n dal i ei lwytho â'ch cargo.

Awdur y syniad a'r delweddau o Evgeny Rucchnov (http://ladydance-vyksa.ucoz.ru/publ/rukodelie/rukodelie_karandashnicy/10-1-0-1078)

Deilydd pensil gyda'ch dwylo eich hun o bapur

Deunyddiau:

Dewch i weithio:

 1. Rydym yn chwyddo'r bêl, ac mae angen sicrhau ei fod yn troi o gwmpas.
 2. Mae un o'i hanernau wedi'i orchuddio â phapur newydd wedi'u rhwygo'n fach ac wedi'u pasio â glud. Er mwyn cryfhau mwy, mae angen ceisio gwneud cymaint o haenau papur newydd â phosib. Mae'n ymddangos yn ffigwr papier-mache.
 3. Rydym yn torri gwaelod y cwpanau fel y byddai'r darn isaf yn ffitio'n dda i hanner gwaelod y bêl.
 4. Rydyn ni'n gadael i'n creadur yn sychu.
 5. Rydyn ni'n torri'r bêl ac yn mynd ymlaen i'r mwyaf diddorol - y dyluniad. Lliwiwch y pensil. A'r mwy o naws y byddwch yn amlinellu, y mwyaf diddorol fydd y canlyniad - gall fod yn bocedi, rhychwant, pwythau, hedfan.
 6. Rydym yn ymdrin â'r strwythur â farnais.

Popeth, mae'ch pensil gwreiddiol yn barod.

Pencil gyda'ch dwylo wedi'i wneud o gardbord i ferch

Deunyddiau:

Dewch i weithio:

 1. Rydym yn gwneud mesuriadau o flwch candy a'r holl elfennau cylch. Sylwch fod angen pasio'r blwch o'r tu mewn hefyd, felly ceisiwch ei wneud fel bod modd pasio'r blwch mewn un darn. Rydym yn trosglwyddo'r meintiau hyn i'r jîns ac yn gwneud patrymau.
 2. Er mwyn cwmpasu'r bocs, fe'i gosodwyd gyda cherbord trwchus.
 3. Rhaid i gludydd dreiddio'n ofalus y patrwm a'r glud i'r bocs. Yn gyntaf, gludwch y gwaelod a'r wal gefn, yna gofalu am yr ymylon.
 4. Er bod y blwch yn sychu, byddwn yn mynd i'r afael â'r rhannau crwn. Peidiwch ag anghofio troi'r ffabrig y tu mewn.
 5. Rydym yn addurno'r rheiliau a'r blwch. Ar gyfer hyn, gallwch ddefnyddio darlun diddorol, braid, gleiniau neu ewinedd.
 6. Gan ddefnyddio gwn glud, rhowch y coiliau i'r blwch.

Nawr byddwn yn ymdrin â'r clip papur.

Deunyddiau:

Dewch i weithio:

 1. Mae'r ffabrig yn cael ei blygu mewn hanner a gwneir toriadau ar hyd y cyfan.
 2. Rydyn ni'n plygu â neidr ac rydym yn ei gymryd ag edau i'r ffabrig, rydym yn torri'r gormodedd.
 3. Rydym yn tynnu'r ffabrig, gan dynnu'n ofalus yr edau, rydym yn gwneud blodau.
 4. Rydyn ni'n gwnïo'r blodau a chwnio ar y botwm yn y canol.
 5. Gyda gwn poeth, gludwch y blodau sy'n deillio ar y clip papur.
 6. Rydym yn ychwanegu blodyn i'r pensil gorffenedig.

Y cyfan y gallwn edmygu'r canlyniad.