Eggplant "Ogonek" ar gyfer y gaeaf - ryseitiau o gadwraeth llosgi ar gyfer pob blas!

Mae eggplant "Ogonek", rysáit ar gyfer y gaeaf, yn arbennig o boblogaidd ymhlith cefnogwyr biliau sbeislyd sydyn, maen nhw'n gwbl gyffwrdd ag unrhyw wledd. Cyfunir byrbryd arbennig yn gytûn â llosgi o gig, tatws wedi'u berwi neu eu ffrio.

Sut i goginio bwbergen "Ogonek"?

Gall paratoi'r "Tân" o'r eggplant ar gyfer y gaeaf unrhyw wraig tŷ sydd â phrofiad coginio lleiaf posibl, gan roi rysáit dda gyda llaw â chyfrannau addas o gynhwysion a'r argymhellion cywir a chyfrinachau ar baratoi cynhyrchion a'u prosesu.

 1. Eggplants cyn-rinsio a thorri i mewn i mugs, yn llai aml stribedi.
 2. Er mwyn cael gwared ar y chwerwder, sydd yn aml yn gynhenid ​​yn y ffrwythau, caiff y toriad ei haenu â halen a'i adael am 30 munud, yna ei dorri gyda napcyn neu ei rinsio dan ddŵr rhedeg.
 3. Gellir addasu unrhyw rysáit dethol ar gyfer eggplant sydyn ar gyfer y gaeaf "Sparkle" i'ch blas, gan newid faint o bupur poeth a garlleg, gan ychwanegu halen fwy neu lai.

Eggplant "Ogonek" ar gyfer y gaeaf - hen rysáit

Fe baratowyd prawf amser a chymeradwywyd gan fwy na un genhedlaeth salad "Ogonek" o eggplant ar gyfer y gaeaf, gallwch ddefnyddio'r rysáit hwn. Mae'r dechnoleg yn tybio ffrio clasurol o sleisys eggplant wedi'u paratoi mewn olew ar y ddwy ochr. Er mwyn lleihau'r cynnwys braster o fyrbrydau, gall y llysiau gael eu pobi yn y ffwrn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae mochyn melyn yn cael eu ffrio ar y ddwy ochr.
 2. Mellwch â grinder cig neu gymysgu cymysgedd â dau fath o bupur a garlleg, ychwanegu halen, finegr ac olew wedi'i gymysgu.
 3. Gosodwch yr haenau yn y cynhwysydd yn lliw garw, gan eu toddi gyda chymysgedd o bupur a garlleg.
 4. Lledaenwch y llongau am 20 munud, cap.

"Ogonek" gyda eggplants a tomatos

Bydd eggplant "Ogonyok", y rysáit ar gyfer y gaeaf yn cael ei amlinellu nesaf, yn cael ei baratoi gydag ychwanegu tomatos, sy'n rhoi byrbryd blas, blas arbennig a sourness dymunol. Mantais arall o'r dull yw swncyn trawiadol y pryd parod a'r nodiadau melys cynnil a geir trwy ychwanegu siwgr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mowiwch tomatos gyda dau fath o bupur, garlleg, berwi am 10 munud.
 2. Ychwanegwch halen i'r cymysgedd, siwgr, finegr, yn gynnes am 5 munud.
 3. Gwenynglod ffres, pentyr mewn jariau, arllwys yn hael yr haenau â saws.
 4. Lledaenwch y llongau gyda byrbryd 15-20 munud.
 5. Mae eggplants "Ogonek" ar gau gyda thomatos ar gyfer y gaeaf.

Eggplant "Ogonek" gyda mêl - rysáit ar gyfer y gaeaf

Gall eggplant tun mewn tun "Ogonyok" gael ei goginio gyda mêl, tra'n derbyn palet newydd o flas a blas eich hoff fyrbryd. Mae'r gweithrediad yr elfen melys yn cael ei feddalu ychydig yn yr achos hwn ac fe'i teimlir ychydig yn wahanol nag yn y fersiwn traddodiadol gyda'r un faint o pupur chwerw.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae mwgiau wyau bach yn cael eu gosod ar daflen pobi, wedi'u chwistrellu ag olew a'u pobi yn y ffwrn am 200 gradd 25 munud.
 2. Mowli pupur gyda garlleg, cymysgu â mêl, finegr a halen.
 3. Llusgwch yr eggplant rhwyd ​​mewn jar, arllwys yr haenau â saws.
 4. Sterilize y eggplant "Ogonek" gyda mêl am 15 munud, corc.

Eggplant "Ogonek" wedi'i ffrio ar gyfer y gaeaf

Cyflwynir fersiwn flasus a blasus arall o eggplant ffrio "Ogonek" yn y rysáit canlynol. Yn yr achos hwn, mae taflenni gwrthrychau, yn ogystal â saws pupur sydyn, yn cael eu hategu â pherlysiau wedi'u torri'n fân, ymhlith y gall fod yn dail gyda persli neu gymysgedd gydag ychwanegu basil, cilantro, seleri.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mirewch y pupurau Bwlgareg a phoeth gyda garlleg.
 2. Halen y cymysgedd, tymor gyda finegr.
 3. Mae mwgiau awyrennau wedi'u halltu ymlaen llaw ac wedi'u sychu yn cael eu ffrio mewn olew nes bod blush dw r ar y ddwy ochr, wedi'i goginio mewn jariau, arllwys saws.
 4. Eggplant wedi'i chwiltogi "Ogonek" 30 munud wedi'i ffrio, corc.

"Ogonek" o eggplant bak ar gyfer y gaeaf

Mae byrbryd sbeislyd "Ogonyok" o eggplants wedi'i bwcio yn y ffwrn , yn llai calorig ac yn cynnwys o leiaf braster. Gellir torri ffrwythau eggplant yn draddodiadol gyda mwgiau neu eu torri gyda slabiau hydredol o'r hyd a ddymunir, gan ledaenu'r taflenni gyda thoriad heb groen i'r hambwrdd pobi wedi'i oleuo.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mowli pupur gyda garlleg, ychwanegu gwyrddiau wedi'u torri'n fân, halen, siwgr, finegr.
 2. Llusgwch y taflenni o eggplant wedi'u paratoi ar daflen pobi o olew, chwistrellu olew a'u pobi ar 200 gradd 20-30 munud.
 3. Rhowch y glas mewn jar, gan iro'r haenau gyda chymysgedd sydyn.
 4. Caiff y llongau eu sterileiddio am 30 munud, wedi'u capio.

Eggplant "Ogonyok" mewn sudd tomato

Bydd eggplant "Ogonek", rysáit syml ar gyfer y gaeaf a gaiff ei amlinellu nesaf, yn cael ei baratoi heb sterileiddio, sy'n gwneud y drefn ar gyfer creu byrbrydau yn llai trafferthus ac nid yw'n gymhleth. Fel saws yn yr achos hwn, defnyddir sylfaen tomato, lle mae sleisys eggplant wedi'u coginio'n barod neu wedi'u coginio wedi'u coginio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn sudd tomato, ychwanegu pupurau wedi'u torri, garlleg, halen i flasu, dewch â'r cymysgedd i ferwi.
 2. Gwisgo sleisys y melinplant nes eu blwsio neu eu pobi ar daflen pobi yn y ffwrn.
 3. Màswch eggplant lleyg mewn tomato berw, arllwys vinegar a choginio am 10 munud.
 4. Mae eggplants "Ogonyok" ar gau ar gyfer y gaeaf heb sterileiddio mewn caniau, wedi'u lapio.

Eggplant "Ogonyok" yn Odessa

Bydd y rysáit ganlynol ar gyfer Eggplant "Ogonek" ar gyfer y gaeaf yn Odessa yn osgoi sterileiddio beichus ac ar yr un pryd yn cadw blas newydd o gynhwysion llysiau nad ydynt yn destun triniaeth wres. Cadwch waith tebyg mewn seler oer, islawr neu ar silff yr oergell.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mowli puprynnau, garlleg, berwi, cymysgwch â finegr a hanner yr olew wedi'i gasglu, halen i flasu.
 2. Rhowch wygplant ffres, rhowch eich poeth mewn cynhwysydd di-haint, gan arllwys cymysgedd sydyn a llenwi'r holl fannau gwag.
 3. Gosod y cynwysyddion, glanhau yn yr oerfel.

Eggplant "Light Diog" - rysáit ar gyfer y gaeaf

Mae'r fersiwn nesaf ar gyfer y rhai sy'n cael eu dychryn gan y sleisen eginplant ffrio neu bacenu hir-hir. Yn yr achos hwn, mae'r ffrwythau wedi'u torri'n cael eu berwi'n syml i feddal mewn cymysgedd aciwt, yna fe'u seliwyd mewn jariau â steiliau di-haen heb sterileiddio ychwanegol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Trowch tomatos, pupur a garlleg mewn grinder cig, berwi'r gymysgedd gydag ychwanegu olew a halen.
 2. Maent yn gosod mwgiau eggplant paratoi, yn egnïo gyda berwi tawel am 20-30 munud.
 3. Gosodwch "ysgafn ddiog" o eggplant mewn cynhwysydd di-haint, corc, lapio.