Doctor Mom i blant

Beth bynnag fo drafodaethau sy'n cael eu cynnal ynghylch trin peswch plentyn, ni fydd unrhyw fam yn gallu gweld yn ofalus sut mae'r babi yn dioddef o blychau yn ystod y dydd ac, yn enwedig, yn ystod cysgu. Ond mae dewis cyffuriau "rhag peswch", mae'n anodd penderfynu ar gyffur a fyddai wedi rhyddhau'r symptom annymunol ac nad oedd yn achosi niwed i'r corff. Yn ôl pediatregwyr, caiff peswch am annwyd a heintiau firaol ei drin orau gyda dulliau disgwylo o blanhigion. Un o'r meddyginiaethau naturiol ar gyfer peswch yw Dr Mom, a gynhyrchir mewn gwahanol ffurfiau.

Syrup Dr. Mom i Blant

Syrup Mae Dr Mom yn baratoad llysieuol sy'n gwneud mucolytig (gwanhau sputum) a bronchodilator (yn dileu bronchospasm) effaith. Mae meddygon yn argymell ei ddefnyddio ar gyfer broncitis, tracheitis, pharyngitis a chlefydau eraill y llwybr anadlol gyda peswch gyda rhyddhau sbwriel gwael.

Mae cyfansoddiad y cyffur yn cynnwys cydrannau gweithredol o blanhigion meddyginiaethol: adatodau o fysglod, aloe, basil, tyrmerig, trwdllys, nosweithiau, terminalia, sinsir, elecampane, ac ati. Ond, er gwaethaf y cyfansoddiad naturiol yn bennaf, ni ellir gweinyddu'r cyffur yn unig i blant 3 oed. Dylid nodi hefyd y gallai rhai elfennau o'r cyffur ddatblygu adweithiau alergaidd, a dyna pam na ellir defnyddio meddyginiaethau Dr Mom i drin plant dan un mlwydd oed.

Dangosir y surop yn y dosage ganlynol:

Pastilles Dr. Mom i blant

Dylid ategu'r driniaeth gymhleth ar gyfer peswch ynghyd â therapi symptomatig, sydd â'r nod o liniaru cyflwr y claf. Mae gwisgoedd neu lozenges ar gyfer ail-lunio'n effeithiol yn dileu symptomau annymunol ("twyllo" yn y gwddf, peswch, poen), a hefyd yn cael effaith gwrthlidiol a disgwyliad. Gwneir y Drws Lozenges ar sail perlysiau, ond yn ôl y cyfarwyddyd, ni ellir defnyddio plant dan 18 oed. Fodd bynnag, mewn pastilles pediatrig, mae Dr Mom i blant yn llwyddo i drin peswch ac yn dileu symptomau annymunol mewn plant sy'n hŷn na 10 mlynedd. Oherwydd presenoldeb lliwiau a diffyg data clinigol ar wrthdrawiadau, dylai'r cyffur gael rhybudd eithafol.

Balsam Doctor Mom i Blant

Ointment am annwyd neu rwbio ar gyfer plant, mae Dr. Mom yn cael ei wneud ar sail darnau o blanhigion meddyginiaethol: menthol, camphor, thymol, olew muscat ac eucalyptus. Ointment yn cael gwared ar llid yn effeithiol, mae ganddo effaith antiseptig a thynnu sylw, felly gellir ei ddefnyddio i leddfu rhinitis, gwella anadliad trwynol, dileu peswch symptom. Nodir balm y meddyg i'w ddefnyddio gan blant dros ddwy flwydd oed i'w ddefnyddio'n allanol. Pan ddylid dosbarthu haint rhinitis haen denau ar wyneb adenydd y trwyn 2-3 gwaith y dydd. Wrth drin peswch gyda symudiadau massaging ysgafn, dylech rwbio'r uint yn ardal y frest, ac eithrio'r galon a'r nipples. Fel meddyginiaethau eraill, gall ointment Dr Mom achosi adweithiau alergaidd (urticaria, brech fechanog), felly ei ddefnyddio am y tro cyntaf, yn ofalus i fonitro croen y babi.

Mae holl gynnyrch Dr Mom yn cael eu dosbarthu heb bresgripsiwn, felly gall pob rhiant brynu'r feddyginiaeth angenrheidiol yn y fferyllfa. Serch hynny, cyn prynu meddyginiaeth, mae angen ichi ymgynghori â meddyg a fydd yn dweud wrthych a yw'n bosibl defnyddio Dr. Mom i blant mewn unrhyw achos penodol.