Dysbiosis faginal

Dysbacteriosis y fagina yw gostyngiad yn nifer y cyfansoddion arferol o microflora'r pilenni mwcws a chynnydd yn y boblogaethau organebau pathogenig. Felly, yn ystod y clefyd hwn, mae lactobacilli a bifidumbacterium defnyddiol yn y fagina yn marw, yn lle microorganebau pathogenig yn datblygu. Yn yr achos hwn, mae'r amgylchedd asidig, a ddylai amddiffyn organau genital y fenyw rhag heintiau, newid tuag at ddangosyddion alcalïaidd.

Achosion

Mae'r rhesymau dros ddatblygiad dysbacteriosis vaginal yn ddigonol:

 1. Straen.
 2. Subcooling.
 3. Newid yn yr hinsawdd.
 4. Anghydbwysedd hormonaidd.
 5. Heintiau.
 6. Defnydd hir o wrthfiotigau.
 7. Afiechydon y coluddyn.
 8. Torri rheolau hylendid.
 9. Diabetes mellitus.
 10. Clefydau'r chwarren thyroid.
 11. Defnyddio atal cenhedlu is-safonol.
 12. Ymyrraeth aml.

Mae vaginosis yn glefyd peryglus, oherwydd gall arwain at enedigaeth cynamserol ac aflonyddwch microflora'r newydd-anedig, os na chafodd y fam ei drin yn ystod beichiogrwydd. Yn ogystal, mae'r clefyd hwn yn cynyddu'r risg o lid yn y fagina a threiddiad pathogenau. Felly, mae angen triniaeth uniongyrchol ar ddysbacterosis vaginal dan arweiniad cynaecolegydd.

Dysbacteriosis y fagina - symptomau

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw'r afiechyd yn cael ei amlygu ac mae'n asymptomatig. Oherwydd hyn, efallai na fydd menywod am flynyddoedd yn gwybod am y bygythiad ac yn dod i'r amlwg eisoes â chanlyniadau anhwylderau microflora, sy'n anodd eu trin. Er mwyn atal datblygiad cymhlethdodau, mae angen cynnal arholiadau ataliol yn gynaecoleg yn rheolaidd a rhoi sylw i arwyddion o'r fath o ddysbiosis vaginal:

Dysbiosis faginal - triniaeth

Sut i wella dysbiosis vaginal gan ddulliau meddygaeth traddodiadol. Mae'r driniaeth yn wahanol ar gyfer pob achos ac mae'n amrywio yn dibynnu ar achos dysbiosis. Mae'r cynllun canlynol yn safonol:

 1. Dileu pathogenau. Wedi'i ddefnyddio naill ai wrthfiotigau, neu gyffuriau antiseptig lleol ar gyfer trin dysbiosis vaginaidd.
 2. Cryfhau imiwnedd gyda chymorth atchwanegiadau dietegol a fitaminau. Mewn rhai achosion, mae presgripsiwn yn cael eu rhagnodi.
 3. Cywiro'r cefndir hormonaidd, os oes anghydbwysedd. Gwneir pigiadau hormonau anferthiol.
 4. Adfer microflora arferol. Defnyddir canhwyllau a thabladi fagina yn erbyn dysbiosis.

Sut i drin dysbiosis vaginaidd gan ddefnyddio dulliau meddygaeth traddodiadol?

Y ryseitiau mwyaf poblogaidd:

 1. Addurniad dwbl o gamerdd 2 gwaith y dydd.
 2. Cyflwyno tamponau gydag olew môr y gwenith (dwywaith y dydd am hanner awr).
 3. Golchi gyda kefir naturiol, yn ddelfrydol cyn mynd i'r gwely.
 4. Baddonau eistedd gyda chymysgedd olew hanfodol antiseptig (camerwm, coeden de, ewcalipws).

Dylid nodi bod dysbacteriosis vaginal yn gofyn am driniaeth nid yn unig â meddyginiaethau gwerin, ond hefyd â meddyginiaethau a ddewiswyd yn briodol.

Mae'r dulliau uchod yn ategu'r drefn driniaeth draddodiadol a dylid eu cydlynu gyda'r meddyg sy'n mynychu.