Dywedodd Natalie Portman ei bod hi'n gyson yn dioddef o aflonyddwch rhywiol

Ar ôl i'r cynhyrchydd enwog Harvey Weinstein gael ei gyhuddo o nifer o aflonyddu rhywiol a thrais yn erbyn menywod, roedd yn ymddangos bod Hollywood wedi mynd yn wallgof. Ar bob ochr, cyhuddiadau o ddynion cyfoethog a dylanwadol yn eu cyhuddo o aflonyddu rhywun. Heddiw, gwnaeth yr actores Natalie Portman y wasg, a gyfaddef ei bod yn ystyried ei hun yn dioddef trais rhywiol.

Natalie Portman

Roeddwn yn poeni ym mhob prosiect

Ddoe yn Los Angeles, cafodd Gŵyl Ffilm Vulture ei chau, lle'r oedd Natalie Portman yn westai anrhydeddus. Yn ystod y gynhadledd i'r wasg a gynhaliwyd ar ddiwedd y noson, cododd Natalie y pwnc o aflonyddu rhywiol a thrais yn y gymdeithas fodern. Gyda'r cyhoedd a newyddiadurwyr, penderfynodd Portman rannu ei phrofiad, a oedd ganddi wrth gyfathrebu â dynion yn y gwaith. Dyna a ddywedodd y seren ffilm 36 oed am hyn: "Rydych chi'n gwybod, pan ddechreuais i glywed yr holl straeon ofnadwy hyn am drais ac aflonyddu, roeddwn i'n meddwl:

"Mae'n dda na ddigwyddodd dim fel hyn i mi!" Ond ar ôl tro sylweddolais nad oedd felly. Ym mhob prosiect, deuthum ar draws y ffaith eu bod eisiau cyfarfod neu rywbeth tebyg i mi. Yr wyf yn cyfaddef, yn onest, nad oedd trais, ond roedd bob amser yn awgrymu rhyw. Yn ogystal, yr wyf yn gyson yn teimlo'r gwahaniaethu, sydd, yn fy ngredu, yn cario ynddo'i hun yr un grym dinistriol fel trais. Pan ddechreuais ddadansoddi fy nghyfranogiad mewn amryw o ffilmiau, sylweddolais fy mod wedi fy mhoeni ym mhob prosiect. Mae gen i fwy na chant o straeon gwahanol sy'n cadarnhau fy ngeiriau. "

Wedi hynny, penderfynodd Portman ddweud ychydig am y ffaith bod un o'r cynhyrchwyr enwog wedi penodi cyfarfod busnes iddi ar fwrdd ei hawyren. Dyma pa eiriau sy'n cofio'r stori hon o Natalie:

"Yn fy mywyd roedd stori anhygoel, pan wahodd un cynhyrchydd rhyfeddol ac enwog fi i gyfarfod. Deallais y byddwn yn trafod y ffilm a fy nghyfranogiad ynddo, ac felly cytunais. Pan gyrhaeddais, cefais wahoddiad i fwrdd jet preifat. Hyd yn oed wedyn dechreuais ddeall bod hwn yn lle rhyfedd i gynnal trafodaethau. Pan aeth i mewn i mewn, gwelais y byddwn yn bod ar ei ben ei hun gyda'r cynhyrchydd yn y cyfarfod. Yn ogystal, nid oeddwn i'n rhoi gweddill i wely enfawr ar fwrdd y leinin hon. Ac felly, dechreuodd trafodaethau. Roeddwn bob amser yn nerfus ac ni allaf ganolbwyntio ar y sgript. Yna dywedais fy mod yn anghyfforddus mewn awyrgylch o'r fath ac yn gwrando ar fy ngeiriau ar unwaith. Nid ydych yn credu bod unrhyw aflonyddwch ar ran y cynhyrchydd, ond mae'r ffaith ei fod yn trafod wrth ymyl y gwely yn siarad cyfrolau. "
Darllenwch hefyd

Gwrthod Natalie i cusanu yn y ffrâm

Dros 20 mlynedd yn ôl ymddangosodd y ffilm enwog "Leon" ar y sgrin, a wnaeth Natalie Portman seren go iawn o'r sgrin. Yna, dim ond 13 oed oedd yr actores ac yn y rôl hon roedd Natalie yn aml yn cael ei gymharu â Lolita. Nid oedd hyn yn hoffi cymaint â Portman, bod ganddi gymhleth. Dyma beth mae'r actores enwog yn cofio'r bennod honno o'i bywyd:

"Nid yw Lolita yn braf i mi, ac ni fyddwn byth eisiau bod yn ei lle. Oherwydd y cymhariaeth â Lolita, roeddwn i'n teimlo ofnadwy. Daeth i'r pwynt y gwrthodais i cusanu yn ystod y broses ffilmio a chwarae yn y golygfeydd gwely. Gyda hyn, bu'n rhaid i mi ymladd am amser hir nes i'r cymhleth chwith. "
Portman yn y ffilm "Leon"