Mae'r sosban yn gwresogi - beth i'w wneud, sut y gellir ei gynhesu'n ddiogel?

Os yw paned coginio yn cael ei losgi, beth i'w wneud yw'r brif gwestiwn sy'n poeni am wragedd tŷ. Mae hyd yn oed cynhyrchion â gorchudd amddiffynnol ar ôl ychydig flynyddoedd o waith yn wynebu niwsans o'r fath. Er mwyn peidio â phrynu seigiau newydd, gallwch ddefnyddio'r hen ryseitiau i ddatrys y broblem hon.

Dechreuais i losgi sosban ffrio - beth ddylwn i ei wneud?

Nid yw llawer o wragedd tŷ yn gwybod pam mae padell ffrio yn llosgi. Dros amser, mae wyneb y seigiau wedi'i orchuddio â microcracks, mae'r haen nad yw'n ffon wedi'i ddenu. Yn anwastad y gronynnau gwaelod o fwyd sy'n mynd i mewn, maent yn gwresogi i fyny ac yn llosgi, gan ffurfio crwst du. Mae'r briwsion hyn yn sownd yn y craciau ac ar y ffon coginio nesaf i'r bwyd. Hwylusir y broses gan sawl rheswm:

 1. Mae prydau o ansawdd gwael, cynhyrchion brand yn gwasanaethu hirach.
 2. Difrod mecanyddol i'r wyneb. Os nad yw'r Teflon neu'r padell ffrio ceramig yn cael ei drin yn briodol, fe all microcrau a chrafiadau ymddangos arno.
 3. Mae addasrwydd y cynnyrch wedi dod i ben. Gall y sosban fri haearn bwrw wasanaethu am ddwsinau o flynyddoedd, ni ellir defnyddio mathau eraill o hyd.

Mae preniau ffres wedi'u gwneud o wahanol ddeunyddiau - alwminiwm, haearn bwrw, cerameg, dur di-staen, wedi'i orchuddio â haenau diogelu. Er mwyn sicrhau nad ydynt yn llosgi ar ôl iddynt, mae angen eu trin yn briodol - peidiwch â defnyddio llafnau metel i droi bwyd, sbyngau haearn caled wrth eu golchi. Os yw'r padell ffrio'n llwyddo, gellir datrys problem yr hyn i'w wneud gan ddefnyddio argymhellion sydd wedi'u profi.

Llosgi'r padell ffrio haearn bwrw - beth ddylwn i ei wneud?

Os bydd y padell ffrio haearn bwrw wedi llosgi, mae angen i chi wneud y canlynol:

 1. Golchwch hi mewn dŵr poeth a sychwch yn sych.
 2. Gorchuddiwch y 1 cm isaf gyda haen o halen bwytadwy a'i ddal yn y ffwrn neu ar y teils am awr, gan droi'r halen.
 3. Halen i daflu allan a menyn y canol gydag olew llysiau - mae'n darparu haearn bwrw heb ei glynu.
 4. Mae'n rhaid i olew coginio dilynol yn y sosban o'r haearn bwrw gael ei dywallt yn llawer - yna bydd ei wrthwynebiad i adlyniad yn dwysáu.
 5. Mae'n well glanhau llong o'r fath nid gyda brwsh haearn, ond gyda soda pobi.

Mae'r sosban ffrio ceramig yn cwympo i fyny

Mae'r cynnyrch gyda haen o serameg gyda chadw at normau gweithredu yn 1-2 flynedd heb broblemau. Dylid ei lanhau â gel a sbwng, peidiwch â gorwresogi, peidiwch â'i roi ar ôl ffrio o dan ddŵr oer, wrth goginio defnyddiwch drowyr sy'n cael eu gwneud o silicon. Os yw'r bwyd yn glynu wrth y serameg, yna mae'r amddiffyniad wedi dirywio. Ni fydd yn dychwelyd ei rinweddau blaenorol yn gweithio, ond mae'n bosib coginio mewn llong o'r fath. Mae'r sosban ffrio cerameg yn llosgi i lawr, yr hyn y mae angen i chi ei wneud:

 1. Glanhewch y gwaelod â glanedydd.
 2. Sychwch yr wyneb trwy ei chwipio gyda thywel cegin.
 3. Lledaenu padell ffrio gyda slice o fraster, olew llysiau neu unrhyw fraster. Gallwch chi ddechrau pob gweithdrefn goginio gyda'r cam hwn.

Mae'r sosban alwminiwm yn gwresogi i fyny

Felly, er mwyn peidio â phroblemu'r broblem - mae'r llosgi ffasiwn alwminiwm , beth i'w wneud, mae'n bwysig gwybod mai dim ond ffrio ar wyneb glân y bydd angen i chi, neu fel arall bydd gronynnau bach o fwyd yn achosi'r pryd newydd i gadw at y gwaelod. Er mwyn peidio â llosgi padell ffrio alwminiwm, mae'n briodol cofio rysáit y nain:

 1. Tynnwch y bwyd gyda halen, gadewch am 3-4 awr, golchwch y padell ffrio gyda sbwng meddal.
 2. Chwistrellwch y llong glân dros wres canolig.
 3. Torrwch y ciwbiau bara a'u gorchuddio'n gyfartal â'r gwaelod.
 4. Rhowch y cracers heb olew ar wres isel am 15 munud. O ganlyniad, cewch chi ychwanegu blasus at y pryd cyntaf, a ni fydd unrhyw beth yn cadw at y gwaelod.

Ffrât ffrio dur di-staen yn ffrio

Nid yw cynhyrchion dur di-staen yn cadw os yw bwyd ffrio mewn olew. Mae'r rhigolion a'r crafiadau ar y metel yn llenwi braster ac yn atal bwyd rhag cadw at yr wyneb. Os yw'r bwyd yn llosgi i sosban ffrio wedi'i wneud o ddur di-staen, mae'n briodol gwneud rhai awgrymiadau yn ymarferol:

 1. Golchwch y gwaelod llosgi gydag asid lemwn (10 g fesul 300 ml o ddŵr). Diddymwch yr ateb mewn powlen am 15 munud a golchwch y cynnyrch gyda dŵr rhedeg.
 2. Y ffordd orau o osgoi glynu yw dechrau coginio gyda sosban ffrio. Mae'n ddymunol ei anwybyddu a'i ychwanegu olew llysiau cyn ychwanegu bwyd.
 3. I'r dysgl, nid oes modd ei phlannu - arllwys ychydig o lwyau o halen ar y gwaelod, ychwanegwch olew sy'n gwrthsefyll gwres fel olew cnau daear, gwreswch y padell ffrio dros wres uchel, nes i'r mwg ddod allan o'r olew. Yna, gall y cynhwysion oeri i lawr, mae'r olew yn cael ei dywallt, ac mae padell ffrio yn cael ei daflu â thywel papur.

Llosgi gwelyau ffrio teflon - beth ddylwn i ei wneud?

Mae angen gofal arbennig ar gynhyrchion sydd â haen o Teflon. Ni ellir eu rhwbio â chyfansoddion sgraffiniol, brwsys, wrth ddefnyddio ffrio, defnyddiwch sbatwlau plastig neu bren yn unig. Mae gan bob cotio ei ddyddiad dod i ben, ar ôl i'r cynnyrch ddod i ben mae'r cynnyrch yn dal i losgi. Yna mae'n well prynu llong newydd neu geisio ymestyn bywyd yr hen un. Os bydd padell ffrio Teflon yn llosgi - beth i'w wneud:

 1. Gallwch roi cynnig ar y rysáit am adfer tymor byr o'r haenau amddiffynnol. Golchwch y cynnyrch yn drylwyr a'i sychu.
 2. Arllwyswch 1 llwy fwrdd iddo. llwy o olew llysiau, ei gynhesu fel ei fod yn ymledu.
 3. Ychydig yn oer a sychwch y papur i'r olew yn yr awyren y padell ffrio.
 4. Cynghorir y bydd gweithdrefn o'r fath yn cael ei wneud ar ôl pob 30 o golchi dwylo'r cynnyrch.
 5. I olchi padell ffrio o'r fath mae'n bosib - i arllwys mewn dŵr, i ddiddymu ynddo 1 llwy fwrdd. llwy o bowdwr mwstard, yn gadael am hanner awr, yn sychu gyda sbwng.