Esgidiau heeled - gyda'r hyn i'w wisgo a sut i greu delweddau stylish?

Nid yw esgidiau glasurol yn colli poblogrwydd o dymor i dymor. Mae dylunwyr yn cynnig amrywiaeth o atebion, ond y dewis ffasiynol yw'r cychod esgidiau ar y sawdl. Bydd cwblhau o'r fath bob amser yn pwysleisio ffugineb yr arddull a gwendid y geg.

Heeled esgidiau 2018

Mewn casgliadau newydd, cyflwynir esgidiau stylish mewn amrywiaeth eang. Mae dylunwyr yn defnyddio deunyddiau ymarferol bob dydd a'u cyfuno â gorffeniad stylish. Ystyrir bod strassiau, cerrig, dilyniannau, mewnosodiadau lle, bwâu a brodwaith yn ateb addurno hardd. Mae dylunwyr hefyd yn cynnig fersiynau gwahanol o'r ffurflen ei hun. Yn y duedd, sylfaen ogrwn clasurol a gaewyd, syniad gyda sêr agored , cochyn neu ddync. Ond gadewch i ni weld yr esgidiau esgidiau mwyaf stylish ar y sawdl:

 1. Esgid tryloyw . Yn effeithiol ac yn anarferol yn edrych ar syniad pad anweledig. Gall addurniadau tryloyw gael eu haddurno â rhinestones a cherrig neu eu cyflwyno mewn ffurf cyfrifedig - cerfiedig rhychog, cerfiedig ac eraill.
 2. Ar y cyd â'r llwyfan . Dewis ffasiynol yw'r model ar yr esgid mireinio ac yn unig trwchus o dan y toes. Mae'r opsiwn hwn yn berthnasol gyda phinnau tenau a sodlau llydan. Mae'n edrych dyluniad diddorol gyda llwyfan cudd.
 3. Gyda breichled bwcl . Mewn ffasiwn fodern, nid yn unig mae modelau clasurol yn cael eu cyflwyno, ond hefyd fersiwn gyda chlymwr ffêr. Bydd yr arddull hon yn rhoi datrysiad mwy dibynadwy o esgidiau ar y droed. Mae strap hardd neu eang yn aml yn gweithredu ac yn addurn hardd.
 4. Gyda toes agored . Yn ystod tymor yr haf, ystyrir bod arddulliau agored yn ddewis gwirioneddol. Y mwyaf poblogaidd oedd y dyluniad gyda slot ar y toes, gan wthio bysedd. Mae'r esgidiau hyn nid yn unig yn dangos triniaeth stylish, ond hefyd yn ychwanegu rhwydd a gras i'r ddelwedd.

Pympiau merched gyda sodlau

Gall esgidiau ffasiynol o'r fath fod yn gyfneillyn sylfaenol ar gyfer gwisgo bob dydd neu adio stylish i'r noson, ochr thema. Y prif wahaniaeth o ran dylunio yn yr achos hwn yw'r deunydd. Fodd bynnag, nid yw'r ochr addurnol o bwys mawr. Yn yr arddull fodern, croesewir atebion gwreiddiol, a hyd yn oed anhygoel mewn cyfuniadau ar gyfer pob dydd. Mae esgidiau clasurol clasurol yn elfen gynyddol yn gynyddol, ond os ydych chi am bwysleisio'r diwedd ffasiynol, mae'n werth bod yn gartref ar fodelau llachar a fflach. Gadewch i ni weld y mwyaf poblogaidd:

 1. Lledr . Ystyrir bod yr opsiwn hwn yn fwyaf cyfleus ac ymarferol ar gyfer sanau byw. Er mwyn gwneud eich dewis yn ddeniadol a gwreiddiol, rhowch sylw i gynhyrchion gyda phatrymau wedi'u llosgi o dan y croen o ymlusgiaid, farneisi a dyluniad trawiadol.
 2. Suedein . Os yw'ch steil sylfaenol yn cwrdd â chyfarwyddyd bonheddig benywaidd, tynnwch ategolion hyfryd gyda nodyn o siwgr rhamantus. Mae ffabrig matte dymunol yn gwneud edrychiad cyffredinol yr esgidiau'n daclus, sy'n ategu'r ensemble gyfan gyda'r ansawdd hwn.
 3. Velvet . Yn edrych yn gynnyrch ac yn gynhyrfus o ffabrig nosweithiau moethus. Mae deunydd gwych yn edrych yn anhygoel mewn lliwiau tywyll a dirlawn, a lliwiau pastel ysgafn. Mae glitter o felfed yn denu a heb addurn ychwanegol. Fodd bynnag, mewn cyfuniad â cherrig bydd esgidiau o'r fath yn accent hardd yn y ddelwedd.
 4. Denim . Tuedd ffasiynol yw'r model o denim. Yn arbennig o stylish, mae'r brig denim yn edrych yn yr ensemble gydag esgid mireinio yn y lliwio o dan y goeden. Mae ategolion o'r fath yn berthnasol i sodlau bach uchel a thaclus.

Esgidiau Heel Isel

Mae esgid isel yn warant o ymarferoldeb a chysur diamod. Mae'r fersiwn hon o esgidiau yn arbennig o addas ar gyfer menywod uchel o ffasiwn sy'n ceisio peidio ag ychwanegu centimetrau ychwanegol mewn twf. Fodd bynnag, ar yr un pryd, mae'r esgidiau ar y sawdl fach yn edrych yn ddeniadol iawn a benywaidd. Gellir dylunio ategolion o'r fath fel gyda siâp trwyn crwn a cham, a blaen cul. Mae ffiniau'r toes hefyd yn wahanol: yn gadarn neu'n agored ar yr ochr. Cyflwynir esgidiau gwydr isel clasurol gyda gwydr eang neu wydr bach heb fod yn fwy na dwy centimedr o uchder.

Esgidiau Heel Isel

Mae dewis cyffredinol ar gyfer unrhyw fath o ffigwr a thwf yn cael ei ystyried yn fodelau gydag esgid o uchder cymedrol. Mae gan yr opsiwn hwn sawdl ddim mwy na phum centimedr o uchder. Yn gyfforddus ar gyfer gwisgo bob dydd, mae cynhyrchion llachar yn cael eu hystyried gyda siâp sefydlog y padiau. I fowls cain a busnes, mae cychod esgidiau du yn fwy addas ar gyfartaledd. Drwy ddewis ategolion o'r fath, does dim rhaid i chi boeni am flinder yn eich coesau, hyd yn oed os ydych chi wedi treulio'r diwrnod cyfan ar ôl mynd. Mae rhywogaethau tymhorol yn sodlau kitty, gwydr neu gasgen fach.

Esgidiau High Heel

Ni all pob fashionista wisgo esgidiau uchel oherwydd gweithgareddau a gweithgareddau amrywiol yn ystod y dydd. Fodd bynnag, os ydych chi'n ddigon ffodus i "wneud ffrindiau" gyda esgidiau o'r fath, yna gallwch fod yn siŵr bod eich delwedd bob amser yn fenywaidd, grasus, grasus a rhywiol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn ddidrafferth ac yn daclus esgidiau-cychod ar halen uchel. Ond i ddefnyddio modelau lledr mwy addas bob dydd yn aml. Gall esgid uchel weithredu fel acen disglair yn y dyluniad. Mae dylunwyr ffasiwn yn addurno gwalltau tenau a ffurfiau eang gyda cherrig, patrymau cerfiedig, engrafiad.

Esgidiau heeled

Bydd esgidiau gyda sodlau llydan bob amser yn darparu delwedd fwy cyfforddus a gweithredol. Nid yw esgidiau ar y sawdl sefydlog yn edrych yn llai effeithiol na'r padiau tenau, ond mae'n fwy gwisgo ac yn wydn. Y rhywogaeth fwyaf poblogaidd yw casgen crwn. Gall yr opsiwn hwn fod yn uchel neu'n fach. Mae'n ddiddorol edrych ar atebion anghymesur - yn eang o'r uchod ac yn cael eu culhau i lawr. Mae sodlau helaeth bob amser yn fynegiannol, felly mae dylunwyr yn cynnig modelau neu syniadau diddorol neu lliwgar y lliw a'r gwaelod.

Esgidiau heeled

Mae'r siâp sgwâr wedi dod yn arbennig o boblogaidd i ferched busnes o ffasiwn, y mae ei arddull yn cael ei wahaniaethu gan ataliaeth a thrylwyredd. Fodd bynnag, nid yw modelau o'r fath yn cael eu gwahardd ar gyfer bwâu rhamantus neu kezhural. Y prif nodwedd yma yw siâp llydan, sefydlog a chywirdeb ffiniau, sy'n atgyfnerthu tynerdeb a thyfnwch mewn cyfuniad. Yn y duedd, mae ategolion ac esgidiau uchel gyda ciwb bach dan y sawdl. Mae esgidiau cychod gyda siwgr sgwâr eang hefyd yn cael esgidiau mwy na esgidiau. Mae'r cwblhau hwn yn edrych yn drawiadol iawn ac yn chwaethus.

Gyda beth i wisgo cychod esgidiau gyda sodlau?

I ddechrau, ystyriwyd bod esgidiau merched glasurol yn briodwedd o arddull busnes. Mewn modd modern, mae'r cwblhau hwn yn cyfeirio at atebion cyffredinol ac fe'i croesewir mewn amrywiaeth eang o gyfuniadau. Mantais esgidiau prydferth yw eu gallu i wanhau ensembles anweddus, gan ychwanegu rhwystr iddynt, ac i bwysleisio ceinder a soffistigedig mewn delweddau laconig. Gadewch i ni weld, gyda beth mae'n ffasiynol i wisgo esgidiau clasurol benywaidd ar sawdl:

 1. Bwa busnes . Un ateb ennill-ennill fydd unrhyw fodel ar gyfer cyfuno â siwtiau swyddfa llym, gwisgo ac ensemble o sgert pensil a blws gwyn.
 2. Cyfuniad rhamantus . Mae cwblhau llym yn edrych yn wych yn y ddelwedd gyda ffrog ysgafn neu sgert o arddull hedfan. Ar gyfer bwâu o'r fath mae modelau perthnasol ar gyfer esgid uchel a chanolig.
 3. Dan arlunydd nos . Bydd gwisgoedd coctel nwy neu ffrogiau hir yn cyd-fynd â esgidiau gyda rhinestones, deunyddiau sgleiniog, lledr wedi'i wasgu neu esgidiau meddal yn llwyddiannus.
 4. Delwedd Cedar . Mae esgidiau clasurol menywod yn edrych yn syfrdanol yn yr ensemble gyda jîns, siwmperi wedi'u gwau, yn enwedig yr arddull rhyfeddol, trowsus a lledr. Mewn bwâu o'r fath mae'n bosib ychwanegu ategolion disglair a swmpus - bagiau cynhwysfawr, snuff a chyfarpar folwmetrig, gemwaith gwisgoedd mawr ac yn y blaen.

Esgidiau Beige Heeled

Mae ategolion o liw nude yn cael eu hystyried yn gyffredinol â esgidiau lloriau clasurol. Fodd bynnag, wrth ddewis modelau o'r fath, mae'n werth cofio na fyddant yn gallu gwneud acen. Felly, mae'r opsiwn hwn yn addas yn unig fel atodiad i'r winwnsyn. Mae esgidiau uchel-heeled beige yn edrych yn wych gyda ffrogiau monoffonig a sgertiau mini-a midi. Gellir ychwanegu modelau gydag esgid cymedrol at drowsus neu jîns byrrach. Os dewiswch ddillad gyda phrintiau , yna ni ddylai'r cyfuniad o arlliwiau fod yn wahanol iawn.

Esgidiau du gyda sodlau - cychod

Mae'r fersiwn hon o esgidiau wedi dod yn gyffredin ar gyfer unrhyw ddelwedd. Ystyrir ateb ffasiynol. A pheidiwch â phoeni y byddwch yn edrych fel galar. Bydd y ddelwedd ddi-dor yn ategu'r esgidiau du-heeled du, gan bwysleisio ceinder ac annibyniaeth. Dylid defnyddio modelau gydag esgid isel mewn arddull bob dydd. Ac yn yr achos hwn, mae cyfuniadau llachar a chyferbyniol yn bosibl, yn ogystal â brig coch o liw dirlawn - coch, glas, melyn ac eraill.

Esgidiau Gwyn Heeled

Daeth y dewis perffaith mewn lliw gwyn yn ategolion ar gyfer gwisg briodas . Yn yr achos hwn, bydd yr eitemau addurnedig a llaeth yn briodol. Gan ddefnyddio esgidiau o'r fath mewn bwâu bob dydd, ei gyfuno â jîns ysgafn a topiau ysgafn neu grysau, ffrogiau golau a sgertiau mewn lliwiau pastel. Bydd dewis ffasiynol o esgidiau gwyn gyda sodlau bach mewn ensemble du. Bydd y gwaith cwblhau hwn yn gwanhau lliwiau dillad ac ychwanegu at ymddangosiad rhamant a thynerwch.

Esgidiau Coch Heeled

Bydd esgidiau lliw llachar bob amser yn acen bachog yn y bwa. Felly, ar gyfer modelau o'r fath, mae'n well dewis dillad o liwiau neilltuedig - beige, du, gwyn. Yn y tymor cynnes, mae cynhyrchion lliwiau dwfn - saffir, esmerald, eggplant ac eraill - yn berthnasol. Gellir ychwanegu esgidiau coch ar sawdl isel i'r ddelwedd gyda jîns a chrys-shirt neu gwyn gwyn. Ond yn y bwa hwn mae angen elfen arall ar gyfer lliw cwblhau, er enghraifft, bag. Mae ategolion ar yr esgid uchel yn berffaith ar gyfer ensemblau ar y cyfuniadau allan a'r nos.