Gwyneth Paltrow yn barod i roi ail gyfle i Chris Martin

Cofiwch y dywediad "Ni allwch chi fynd yr un afon ddwywaith"? Mae'n ymddangos bod y seren Hollywood, Gwyneth Paltrow, am roi ei hail gyfle i'w chyn-gŵr, gan anwybyddu doethineb gwerin ...

Mewn ychydig dri mis, mae Gwyneth Paltrow a Chris Martin wedi cael ysgariad swyddogol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn rhwystro'r actores rhag cynnal cysylltiadau rhagorol gyda'i chyn-gŵr a'i thad ei dau blentyn! Ymddengys nad yw'r math hwn o ddiddordeb i'r ddwy ochr yn rhoi cyfle i'r actores gael rhamant llawn gyda Brad Falchak.

Mae'r gohebwyr yn cael yr argraff bod Gwen a Chris hyd yn oed yn agosach. Ni fyddwch yn credu, ond Paltrow oedd yn gwneud pob ymdrech i wneud y berthynas rhwng Martin a'i chydweithiwr Jennifer Lawrence yn dod i ddiffyg. Yn ogystal, nid yw'r cyn gwragedd ar frys i werthu eu heiddo, ac mae hyn yn foment braidd yn ddatgelu.

Nid yw'r gorffennol yn gadael i fynd?

Dyma sut y dywedodd y rhai a wnaethpwyd ar y sefyllfa hon:

"Ceisiodd Chris a Gwen ddechrau bywyd ar wahân, ond ni wnaethant wneud unrhyw beth yn dda. Mae Gwyneth yn dioddef heb ei chyn-gŵr. Roedd ganddynt briodas ardderchog gyda photensial anhygoel. Mae'n gresynu'r ysgariad, er ei bod hi'n fenter. "

Mae'n ymddangos nad yw Gwyneth a Felchak mor syml. Roeddent yn cyhuddo'n gryf gan nad oedd y dyn ar frys gyda'r ysgariad. Yna anwybyddodd pen-blwydd Gwyneth. A hyn i gyd yn erbyn cefndir cysylltiadau rhagorol rhwng yr actores ac arweinydd y band "Coldplay".

Darllenwch hefyd

Dywed eu ffrindiau fod gan ddau gyn-gariad gyfle i ailuno oherwydd y "cemeg" anhygoel rhyngddynt a dau blentyn cyffredin.