Kate Hudson a Matthew Bellamy

Ar gyfer datblygu perthynas y rhyfedd enwog Hollywood Kate Hudson a'r cerddor Matthew Bellamy wylio llawer o gefnogwyr enwogion, fodd bynnag, ni allai'r cwpl hwn eu mwynhau gyda phriodas a pherthnasau hir hapus.

Hanes y berthynas rhwng Kate Hudson a Matthew Bellamy

Mae Kate Hudson yn actores enwog, fe ddaeth yn boblogaidd oherwydd rolau mewn ffilmiau o'r fath fel:

Mae merch yrfa yn llwyddiannus iawn, ond mae bywyd personol y seren wrth "ymylol". Priododd Kate Hudson yn 2000, o'r briodas hon mae ganddi fab 11 oed. Ar ôl yr ysgariad, a ddigwyddodd yn ystod y drydedd flwyddyn o fywyd priod, ceisiodd Kate dro ar ôl tro i feithrin perthynas.

Yn 2010, cwrddodd Kate Hudson â Matthew Bellamy - un o gerddorion creigiau mwyaf poblogaidd ein hamser, blaenwr y band "Muse" ym Mhrydain. Dangosodd pobl ifanc gydymdeimlad am ei gilydd ar unwaith, dechreuon nhw gyfarfod. Ac, yn ôl straeon Kate, roedd eu rhamant ychydig yn hen-ffasiwn - roedd cariadon yn mynd allan ar ddyddiadau, yn sensitif i'w teimladau. Fodd bynnag, o fewn ychydig fisoedd, daeth Kate Hudson yn feichiog.

Kate Hudson a Matthew Bellamy yn 2015

Cyn gynted â 2014, roedd sibrydion cyntaf nad oedd y cwpl yn mynd ymlaen yn dda iawn, yn eu bywyd gyda'i gilydd na allant wneud heb anawsterau difrifol. Methodd hyd yn oed mab ar y cyd Bingham Hoon Bellamy, a anwyd yn 2011, i gadw cariad fading.

Darllenwch hefyd

Erbyn hyn, mae'n sicr bod Kate Hudson a Matthew Bellamy wedi torri, er eu bod wedi cymryd rhan ers amser maith. Mae Kate yn cyfaddef nad oedd y ffi briodas yn ei freuddwyd, a hyd yn oed roedd Matthew yn gyfforddus gyda bywyd mwy neu lai am ddim. Er gwaethaf y rhanbarthau, mae'r actores a'r cerddor yn cynnal perthynas wych, maen nhw gyda'i gilydd yn dod ag etifedd fach.