Llanwau â menopos - triniaeth gyda meddyginiaethau gwerin a'r ryseitiau gorau

Ymhlith y llanw â menopos, triniaeth meddyginiaethau gwerin sy'n hwyluso iechyd yn fawr, yw prif symptom difodiad y system atgenhedlu. Gadewch inni ystyried yn fwy manwl natur arbennig eu cymhwysiad, byddwn yn dadansoddi'r meddyginiaethau gwerin effeithiol yn y llanw yn ystod y pen draw.

Beth yw llifau poeth gyda menopos?

Mae menywod o oedran aeddfed, ar ôl 45 mlwydd oed, yn aml yn ymddiddori mewn cynecolegydd, beth yw'r llanw mewn menywod , sut y maent yn amlygu eu hunain. Defnyddir y term hwn yn gyffredin i ddynodi symptom cyffredin o ddifodiad y system atgenhedlu sydd ar fin digwydd. Yn wyneb iddo, 85% o ddynion yr oedran climacteraidd (40-55 oed). Nodweddir yr amod hwn gan ymddangosiad sydyn o wres yn y gwddf, yr wyneb a'r frest. Y canlyniad yw:

Mae llanwau â menopos, triniaeth o feddyginiaethau gwerin yn cael eu trafod isod, yn gysylltiedig â gostyngiad yn lefel estrogen . O ganlyniad, mae prosesau thermoregulation yn cael eu tarfu. Mae cymhelliant unigol, amlder a difrifoldeb y llanw. Yn aml maent yn ymddangos ddwy flynedd cyn dechrau'r menopos, ac mae eu hyd yn amrywio o 6 mis i 10 mlynedd. Dylid nodi bod menywod sydd wedi dioddef menopos yn gynnar neu'n artiffisial (canlyniadau gweithrediad blaenorol i gael gwared ar yr ofarïau), mae gan llanw gymeriad amlwg a hir.

Sut i leddfu ffenestri poeth â menopos - meddyginiaethau gwerin

Mae meddyginiaethau gwerin mewn menopos yn cael eu hystyried gan feddygon fel dull ychwanegol i fynd i'r afael ag amlygiad y broses hon. Mae triniaeth o'r fath yn cynnwys defnyddio planhigion meddyginiaethol, ffrwythau, sudd, cynhyrchion gwenyn. Gellir ystyried dulliau poblogaidd addurniadau a chwythiadau o berlysiau. Yn aml mae menywod yn defnyddio'r gallu i atal ymddangosiad symptomau annymunol, i gefnogi'r corff yn ystod ad-drefnu hormonaidd. Dylid cofio y dylid cytuno ar unrhyw ffytotherapi gyda'r meddyg.

Perlysiau mewn menopos â fflamiau poeth

Mae nifer o astudiaethau wedi dangos bod rhaid i driniaeth gyda meddyginiaethau gwerin ddechrau gyda'r symptomau cyntaf er mwyn atal goddefiadau poeth yn well mewn menopos. Yn y cyfansoddiad o berlysiau meddyginiaethol unigol ceir ffyto-estrogenau. Mae'r cyfansoddion biolegol hyn yn eu cyfansoddiad a'u priodweddau yn debyg i'r hormonau rhyw hynny sy'n cael eu syntheseiddio yn yr ofarïau. Gallant lenwi'n rhannol y diffyg synthesis o estrogens, y mae eu cynhyrchiad mewn menywod yn gostwng mewn oedran menopos.

Mae meddygaeth traddodiadol gyda chwyddiant yn golygu defnyddio rhai planhigion, ar ffurf addurniadau a chwythiadau, yn caniatáu i'r corff barhau i fod yn hirach i'r ifanc, gan ysgafnhau amlygu menopos. Yn aml, cynhyrchir cyffuriau nad ydynt yn hormonaidd ar sail perlysiau. Gan roi gwybod am ba berlysiau sy'n disodli hormonau menywod mewn menopos, mae meddygon yn dyrannu'r planhigion canlynol:

Olewau hanfodol gyda menopos

Mae trin menopos â meddyginiaethau gwerin yn aml yn cael ei wneud gan ddefnyddio olewau hanfodol. Mae aromatherapi yn effeithio'n gadarnhaol ar iechyd menywod, gan wneud yn siŵr bod diffyg estrogen wedi'i synthesi mewn crynodiad isel. O'r nifer o olewau hanfodol sy'n meddu ar eiddo meddyginiaethol, gall menyw ddewis yr un y mae hi'n ei hoffi fwyaf. Yn effeithiol gyda chwyddwydr, mae olewau yn seiliedig ar:

Estrogens naturiol mewn bwydydd

Mae ailgyflenwi'r prinder hormonau yn y corff yn rhannol bosibl ac yn defnyddio rhai bwydydd. Mae estrogenau naturiol yn cael eu canfod mewn llawer o blanhigion y gellir eu bwyta. Ymhlith y rhain mae:

 1. Soi - mae llawer o estrogen yn cronni yn yr eginblanhigion. Mae'r sylwedd effeithiol a gynhwysir ynddynt yn effaith gyfartal, debyg i'r estrogen.
 2. Meillion coch - yn cynnwys isoflavones, strwythur tebyg i hormonau rhyw. Mae'n cyfeirio at berlysiau meddyginiaethol, felly dylid ei ddefnyddio o dan oruchwyliaeth meddygon, gan nodi rheoleidd-dra a hyd y driniaeth.
 3. Mae hadau llin yn cynnwys nifer fawr o lignans. Yn eu gweithred, maent yn debyg i isoflavones, sy'n agos at progesterone mewn strwythur.
 4. Trydydd - mae gan ffyto-estrogenau a gynhwysir yn y planhigyn gamau dwbl: maent yn normaleiddio synthesis hormonau rhyw ac yn atal twf celloedd canser.
 5. Grawnwin coch - yn cynnwys resveratrol, sydd ag eiddo gwrthocsidiol.
 6. Hop - yn cynnwys ffytoestrogen rhenylnaringenin, sy'n effeithio ar y cylch menstruol, y system atgenhedlu yn gyffredinol.

Climax - ryseitiau gwerin

Fel rhan o therapi cymhleth, mae meddygon yn cael cymryd meddyginiaethau gwerin rhag menopos, o llanw. Rhoddir blaenoriaeth i berlysiau meddyginiaethol. Mae cydymffurfio â'u dos, lluosedd a hyd y cais yn lleihau'n sylweddol amlygu'r cyfnod climacterig. Mae'r llanw'n disgyn, ac mae lles cyffredinol yn gwella. Gan gymryd meddyginiaethau gwerin yn ystod menopos yn y ffurf o addurniadau meddyginiaethol ac ymlediadau, mae llawer o gleifion yn nodi cynnydd mewn awydd rhywiol, gan fod cynnydd yn estrogens yn y gwaed.

Hadau llin gyda menopos

O ystyried y meddyginiaethau gwerin a ddefnyddir yn aml ar gyfer menywod menopawsal, mae meddygon ar y blaen yn dyrannu hadau llin. Oherwydd bod argaeledd ac effeithlonrwydd uchel, mae'r offeryn hwn wedi dod yn gyffredin yn y frwydr yn erbyn amlygu menopos. Yn yr achos hwn, nid oes angen paratoi addurniadau ar wahân, gwneud tinctures. Gellir ychwanegu hadau llin i saladau. Er mwyn atal syndrom menopos yn y dydd, dylid bwyta 1-2 llwy de hadau.

Coctel gyda hadau llin gyda menopos

Cynhwysion:

Paratoi, cais

 1. Mewn gwydraid o iogwrt ychwanegwch hadau a aeron ffen.
 2. Chwiswch bawb yn y cymysgydd.
 3. Defnyddiwch yn y bore, ar stumog wag. Ar ôl 2-3 awr - yr ail frecwast. Cwrs therapi yw 1-2 mis.

Clover gyda menopos

Gan sôn am feddyginiaethau gwerin am flashes poeth, mae gynaecolegwyr yn aml yn sôn am meillion coch. Mae'r planhigyn hwn yn gyfoethog o estrogens, y mae ei ganolbwyntio ynddi 10 gwaith yn uwch nag mewn soi. Yn ogystal, mae'r planhigyn feddyginiaethol hon yn effeithio'n gadarnhaol ar waith cyhyr y galon, yn lleihau'r tebygolrwydd o ddatblygu tiwmor y fron. Mae llawer o ficroleiddiadau yn y meillion: potasiwm, ffosfforws, cromiwm, seleniwm, magnesiwm.

Meillion coch o'r llanw

Cynhwysion:

Paratoi, cais

 1. Mae glaswellt sych yn cael ei dywallt dros ben gyda dŵr berw.
 2. Mynnwch mewn thermos am 8 awr.
 3. Hidlo a chymryd 50 ml, 30 munud cyn prydau bwyd.

Jeli frenhinol gyda menopos

Meddygaeth draddodiadol gymhwysol gyda menopos mewn menywod, yn cynnwys ac apitherapi - y defnydd o gynnyrch gwenyn. Mae triniaeth o'r fath yn gwella iechyd cyffredinol, yn normaleiddio'r system nerfol, yn gwneud cysgu'n dawel, yn sefydlogi'r hwyliau. Mae cwrs jeli brenhinol yn para 2 fis. Cymerwch yr atebion yn y bore a'r nos. Nid yw triniaeth yn addas i fenywod sy'n alergedd i fêl a'i deilliadau.

Oregano gyda menopos

Nid yw'r holl ryseitiau gwerin gyda llanw, gyda menopos yn yr un mor effeithiol. Yn arbennig o effeithiol yw'r oregano, a gynhwysir yn aml mewn paratoadau llysieuol a ddefnyddir ar gyfer gwahanol glefydau gynaecolegol. Mae gan y llysieuol effaith arafu, yn lleihau gwaedu. Mae defnydd cywir o oregano yn normalio'r cylch menywod, gwaith yr ofarïau yn ystod y menopos cynnar. Er mwyn lleihau'r llanw sy'n ymddangos gyda menopos (triniaeth gyda meddyginiaethau gwerin a ddisgrifir yn yr erthygl), defnyddir mwyngano fel a ganlyn:

Oregano o'r llanw

Cynhwysion:

Paratoi, cais

 1. Mae'r glaswellt wedi'i orchuddio mewn thermos a'i dywallt â dŵr berw.
 2. Mynnwch 4 awr, gweddill. Cymerwch i mewn, 3 gwaith y dydd cyn prydau bwyd.