Meddyginiaethau gwerin ar gyfer dandruff - y gwaredu mwyaf effeithiol

Mae Dandruff yn darparu llawer o anghysur, nid yn unig trwy roi golwg anhygoel a theimlo'n wallgus i'r gwallt, ond gall hefyd achosi problemau mwy difrifol - gwanhau a dinistrio'r ffoliglau ac, o ganlyniad, golli gwallt. Felly, dylid dechrau'r driniaeth ar unwaith, a gall meddyginiaethau pobl ar gyfer dandruff helpu yn hyn o beth.

Sut i gael gwared ar feddyginiaethau gwerin dandruff?

Mae ymddangosiad y gronynnau croen wedi ei ollwng yn gysylltiedig â gweithgarwch ffyngau tebyg i burum, sydd bron i gyd yn gynrychiolwyr o microflora croen arferol. Gyda chyflyrau ffafriol ar gyfer atgenhedlu gweithredol, mae gweithgarwch hanfodol y micro-organebau hyn yn achosi llid a fflamio meinweoedd. O ystyried hyn, gan ystyried y cwestiwn o sut i gael gwared â dandruff am byth gyda meddyginiaethau gwerin, mae angen i chi ystyried pa ffactorau sy'n cyfrannu at ei ymddangosiad. Fel arall, ni fydd hyd yn oed y cyffuriau mwyaf effeithiol ond yn rhoi canlyniad dros dro.

Gellir cysylltu'r gweithgaredd o ffyngau, a grybwyllwyd uchod, â'r achosion allanol a mewnol canlynol:

Wedi nodi'r broblem brif anhygoel ac ar ôl ystyried ffyrdd ei datrys ynghyd â'r meddyg sy'n mynychu, mae'n bosib mynd ymlaen i driniaeth leol gan ddefnyddio meddyginiaethau gwerin ar gyfer dandruff. Ymhlith y rhain - amrywiol gyffuriau ar gyfer golchi a rinsio'r pen, masgiau, prysgwydd, sy'n cael eu paratoi ar sail cynhwysion naturiol. Sut i wella meddyginiaethau gwerin dandruff, ystyriwch isod.

Adferiad gwerin effeithiol ar gyfer dandruff

Nid yw datrys y broblem yn cymryd llawer o amser i aros, mae'n bwysig trefnu gweithdrefnau hylendid ar gyfer y pennaeth yn iawn. Felly, argymhellir i chi ddefnyddio math sych o wallt i'w golchi bob 5-7 diwrnod, a gyda braster arferol a braster - bob 2-3 diwrnod. Peidiwch â defnyddio dŵr poeth neu oer, dylai fod ychydig yn gynnes. Mae hefyd yn ddymunol gwrthod dw r tap, ac i gymryd at y diben hwn ddwr pur, wedi'i ferwi a'i doddi.

Wrth i healers y bobl sicrhau bod triniaeth meddyginiaethau dandruff yn gyflym yn helpu, mae angen i chi wneud cais am sebon golchi dillad yn hytrach na siampŵ am 2-3 wythnos. Yn ychwanegol at yr effaith negyddol ar y ffwng, mae'r asiant hwn yn gallu maethu'r ffoliglau gwallt, gan wella cyflwr y gwallt. Dylid rhwbio sebon ar grater, wedi'i diddymu mewn ychydig o ddŵr cynnes, a'r ateb sy'n deillio i olchi y pen, a'i rwbio i mewn i'r croen. Er mwyn niwtraleiddio'r amgylchedd alcalïaidd ar ddiwedd y golchi, dylai'r cloeon gael eu dywallt â dŵr asidig.

Meddyginiaethau gwerin ar gyfer dandruff a chroen y pen

Mae gorchudd gwerin wirioneddol wyrthiol ar gyfer dandruff a thywi yn brysgwydd halen, sy'n hawdd iawn i'w baratoi. Mae ysgubo'r croen y pen ar yr un pryd yn helpu i ddatrys nifer o broblemau:

  1. Glanhau dwfn arwyneb y pen rhag halogion, gronynnau epithelial marw, braster a chwys.
  2. Cryfhau cylchrediad gwaed mewn meinweoedd, ac o ganlyniad, gwelliant o brosesau metabolig, faint o ocsigen a maetholion sy'n cael ei dderbyn i'r ffoliglau.
  3. Paratoi ar gyfer treiddiad dwfn cynhyrchion meddyginiaethol.

I baratoi'r prysgwydd, gallwch ddefnyddio halen canolig neu halen môr, a dylid ychwanegu iogwrt yn yr un swm (gyda mwy o fraster o wallt) neu olew olewydd (gyda math gwallt sych). Dylai'r cyfansoddiad sy'n deillio o'r fath gael ei gymhwyso i'r croen y pen sydd â màs ysgafn. Ar ôl hynny, golchwch eich gwallt. Argymhellir y weithdrefn bob 7-10 diwrnod.

Meddyginiaethau gwerin ar gyfer dandruff a cholli gwallt

O ystyried sut i gael gwared â meddyginiaethau gwerin dandruff, ni allwch anwybyddu'r defnydd o gymysgeddau olew ar gyfer tylino a rhwbio i'r croen y pen. Mae gweithdrefnau o'r fath yn helpu i weithredu microcirculation, gwella maethiad bylbiau, eu goresgyn gyda'r cydrannau angenrheidiol, ac, yn bwysicaf oll - ymlacio cyffredinol y corff, tynnu straen.

Os caiff ei drin â meddyginiaethau gwerin, dandruff gyda math o fraster o fraster, yna mae'r olewau sylfaenol sy'n addas ar gyfer tylino a rhwbio yn cynnwys:

I ollwng haenau o fath sych gyda dandruff, mae'n well defnyddio olewau o'r fath:

Gyda math arferol o wallt, gallwch ddewis unrhyw un o'r olew. Yn yr olew gwaelod ychwanegir ethereal ychydig, y dylid ei ddefnyddio fel:

Dylid gwneud tylino olewog trwy ychwanegu ychydig o ddiffygion o ether i un llwy fwrdd o olew sylfaen wedi'i gynhesu ychydig. Gwneir y weithdrefn trwy rwbio'r olew yn y croen yn gyntaf mewn cylchlythyr, ac yna symudiadau ychydig yn pinsio am 5-10 munud. Ar ôl ei gwblhau, mae angen i chi olchi eich gwallt. Gellir defnyddio'r dull hwn unwaith yr wythnos.

Ryseitiau gwerin ar gyfer dandruff

Nid yw ymladd meddyginiaethau gwerin dandruff yn gyflawn heb ddefnyddio masgiau a rinsio phyto-vagaries. Wrth ddewis cydrannau ar gyfer gweithdrefnau o'r fath, mae'n bwysig ystyried pa fath o wallt y mae'r broblem yn ei chyfeilio, pa symptomau eraill sy'n bresennol. Er mwyn sicrhau canlyniad parhaol, mae angen glynu'n llym at fformiwleiddio ac amlder cymhwyso hyn neu'r ateb hwnnw yn ystod y driniaeth. Ystyriwch sut i baratoi masgiau gwerin o dandruff, gan helpu i atal colli llinynnau.

Masgiau ar gyfer dandruff a cholli gwallt

Rysáit # 1

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

Ar ôl cymysgu'r cynhwysion, cymhwyso i ran wraidd y gwallt a dal am 15-30 munud, yna rinsiwch. Os ydych chi'n teimlo pobi'n gryf iawn, tynnwch y mwgwd o'r blaen.

Rysáit Rhif 2

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

Roedd pob un wedi'i gymysgu a'i rwbio i mewn i'r croen y pen 30 munud cyn golchi'r llinynnau.

Masgiau ar gyfer dandruff a thorri

Mae cael gwared ar feddyginiaethau gwerin dandruff, gan gymryd i ystyriaeth symptomau cynorthwyol fel cytbwys, yn darparu ar gyfer cyflwyno masgiau o gynhwysion lliniaru ac wrthlidiol. Rydyn ni'n rhoi ychydig o ryseitiau o feddyginiaethau gwerin yn erbyn dandruff gyda thosti.

Rysáit # 1

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

Rhennir y cyfansoddiad a baratowyd i'r croen y pen a'i golchi ar ôl 1-2 awr, gan gadw o dan y cap.

Rysáit Rhif 2

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

Diliwwch coco mewn dŵr ac ychwanegu'r cynhwysion eraill. Gwnewch gais ar y pen am ddeugain munud, yna golchwch. Mae'r cymysgedd hwn yn arbennig o addas ar gyfer y rhai sy'n chwilio am feddyginiaethau gwerin ar gyfer dandruff sych.

Addurno ar gyfer dandruff

Mae meddyginiaethau gwerin ar gyfer dandruff o reidrwydd yn cynnwys y defnydd o blanhigion meddyginiaethol. Gadewch i ni restru, o'r hyn y bydd addurniadau perlysiau o dandruff yn dod â chanlyniad effeithiol: