Mynyddoedd Norwy

Mae'r wlad ogleddol hon yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd ymhlith cefnogwyr llethrau mynydd, heicio a sgïo a dringo. Yn Norwy, mae llawer o lwybrau twristaidd yn cwmpasu ymweliadau â'r ffynonellau rhyfeddol hyfryd, y mae'r golygfa ohono'n agor o'r copa, yn aml yn cael mynediad at droed yn unig. Mae uchder mynyddoedd Norwy yn amrywio yn bennaf hyd at 2,000 metr (mae tua 230-300 o fertigau uwchben y pwynt hwn). Mae yna nifer o lefydd pwysig yn y wlad na ellir eu hanwybyddu os ydych chi'n penderfynu teithio i Norwy a gweld ei gopaon hardd.

Pa fynyddoedd sydd yno yn Norwy?

Ar diriogaeth y wladwriaeth gogleddol hon, gallwch wahaniaethu rhwng mynyddoedd a hyd yn oed ardaloedd mynydd cyfan, copa yn archipelago Spitsbergen a chopaon rhewlifol.

Amrywfeydd mynyddoedd Norwy

Mae'r rhain yn cynnwys:

 1. Jotunheimen . Mae enw'r mynyddoedd hyn o Norwy yn cael ei gyfieithu fel "Valley of giants", sy'n symbolaidd, gan fod tua 3 dwsin o frig ar hyd parc cenedlaethol yr un enw. Ymhlith y rhain mae'r mynydd uchaf yn Norwy - Galhöpiggen (2469 m). Ar droed sawl copa yng ngwarchodfa natur Jotunheimen, mae tai gwestai yn gweithio i weddill ymwelwyr. Mae natur y lleoedd hyn yn drawiadol iawn. Yn ogystal â'r mynyddoedd, mae afonydd , llynnoedd , rhewlifoedd , rhaeadrau a chymoedd blodeuol. Yn ystod gwyliau yn Jotunheimen gallwch fynd ar daith beicio, sgïo neu fynd i mewn i geiflo.
 2. Hardangervidda . Y llwyfandir mynydd mwyaf yn diriogaeth Ewropeaidd. Nodweddir y lle gan bresenoldeb rhewlif trwy gydol y flwyddyn ac, o ganlyniad, yn hinsawdd oer. Yn y ganolfan mae copa Horteigen (1690 m). Mae'r llwybrau yn ardal Hardangervidda yn addas ar gyfer trekking, sgïo a beicio teuluol, yn ogystal â pharatoi ar gyfer teithiau difrifol.
 3. Finnmarksvidda. Mae'r ardal hon yn gartref i boblogaeth frodorol Norwy - y Saami. Yn ystod hydref y gaeaf, gallwch chi weld y Goleuadau Gogleddol yma, yn y gaeaf - ewch i sgïo a môr eira.
 4. Alps Sunnmøre. Codwch uwchben y ffynhonnellau yn 2 mil metr. Gwych i gefnogwyr freeride. Yn ystod y flwyddyn gyfan gallwch ymarfer sgïo oddi ar y pist. Ar lethrau ysgafn mae llwybrau cerdded ceffylau, troed a sgïo.
 5. Dovrefjell. Mae gan y mynyddoedd hyn ffin â De Norwy a Chanol Norwy, ym mharciau cenedlaethol Dovre a Dovrefjel Sundalsfjella . Y pennau o Dovrefjell oedd lle ysbrydoliaeth y cyfansoddwr Norwyaidd enwog E. Grieg. Ar gyfer twristiaid mae yna nifer o lwybrau cerdded, beicio a sgïo.
 6. Lynsalpene. Mae'r mynyddfa hon yn union 300 km i'r gogledd o'r Cylch Arctig. O gymharu â llethrau eraill Norwy, mae'r tymheredd isaf yma. Nid yw'r mynyddoedd hyn mor uchel, maen nhw'n codi'n uniongyrchol o'r ffiniau, dros yr afonydd a'r rhaeadrau mudol, llynnoedd bychain a gorchuddion cul. Cynigir taith i'r rhai sy'n dymuno ymweld â Lynsalpene ar gefn ceffyl, sledding cŵn neu sgïo, mynd pysgota neu heicio.
 7. Rondane . Mae'r warchodfa genedlaethol hynaf yn Norwy , ar y diriogaeth y mae copaoedd o fwy na 2,000 o uchder. Mae yna lawer o lwybrau twristaidd, sef y "Llwybr Trolls" yw'r enw mwyaf poblogaidd.
 8. Tafod Troll (creig Trolltung). Mae tafod Mount Troll yn Norwy wedi ei leoli ger tref Odda, uwchben llyn Ringeldalsvatn, ar uchder o 350 m. Mae'n lle poblogaidd iawn ar gyfer mynydda a heicio. Mae ei sudd yn ffotograffu ar garreg enwog ar ffurf tafod, a oedd yn ymddangos yn rhewi mewn sefyllfa lorweddol uwchlaw'r afon. Llun Mae Mynyddoedd Troli yn Norwy yn cael eu canfod amlaf ar gofroddion y wlad .
 9. Trollheimen. Mae mynyddoedd hardd wedi'i amgylchynu gan lawer o gymoedd a llynnoedd mynydd uchel. Dyma gopa Snot, a chydnabyddir y dyfodiad hwnnw fel y llwybr mwyaf prydferth yn Norwy gyfan.
 10. Shu-Sostre . Mynyddoedd Mae'r saith chwiorydd yn Norwy ar ynys Alsten, yn ardal Nordland. Mae ganddynt 7 copa o tua 1000 m o uchder, wedi'u lleoli un ar ôl y llall, ar bob un ohonynt gallwch ddringo heb offer a hyfforddiant arbennig. Mewn tywydd clir o'r uchod gallwch weld tirweddau rhyfeddol yr ardal, a elwir yn "The Kingdom of a Miles of the Islands".
 11. Akerneset. Ychydig o gilometrau o ddinas Geiranger mae mynydd Akerneset yn Norwy, y cwymp y mae gwyddonwyr yn ei ragweld yn y ganrif nesaf.

Mynyddoedd Spitsbergen

Yn archipelago Svalbard, gallwch hefyd weld nifer o fynyddoedd anhygoel o harddwch. Gadewch i ni sengl allan ychydig ohonynt:

 1. Uchafbwynt Newton. Dyma'r pwynt uchaf o archipelago Spitsbergen (1713 m). Wedi'i lleoli yn ne'r penrhyn Nyu-Friesland, yn Western Spitsbergen.
 2. Mae brig Perrier. Yr uchafbwynt uchaf uchaf yr archipelago (1712 m), a leolir 22 km i'r gogledd-orllewin o Newton brig.
 3. Brig Galilea. Fe'i lleolir ar ynys Western Spitsbergen, i'r gogledd-orllewin o Newton brig. Mae'n meddiannu'r 5ed o uchder ymhlith holl uchafbwyntiau'r archipelago (1637 m).
 4. Miserifiellet. Fe'i lleolir ar Ynys Medvezhy ac mae'n bwynt uchaf (536 m).
 5. Opera. Y brig yn Western Spitsbergen, uchder 951 m. Derbyniwyd yr enw oherwydd ffurf anarferol ar ffurf amffitheatr gyda mynydd Tenor yn y canol.
 6. Templet. Lleolir y mynydd yn Western Spitsbergen, yng ngogledd Sassenfjord. Rhoddwyd yr enw mewn cysylltiad â thebygrwydd allanol y mynydd gyda'r deml a ddinistriwyd yma.
 7. Ceres. Y pwynt trydydd uchaf (1675 m), a enwir ar ôl y blaned ddyn homonym.
 8. Chadwick. Mae uchder o 1640 metr ar y mynydd ac mae wedi'i leoli ar benrhyn Niu-Friesland.

Rhewlifoedd

Yn olaf, gan siarad o Norwy, ni allwn sôn am ychydig o eiriau am ei brig rhewlifol :

 1. Svartisen . Y pwynt uchaf o'r rhewlif hwn yw 1594 m, sef trwch uchaf y màs iâ 450 m.
 2. Jostedalsbreen . Rhewlif mawr iawn yn rhanbarth Sogn og Fjordane. Un o'r brigiau uchaf yw Högst Breakulen (1957 m).
 3. Brosvelbrin. Mae rhewlif archipelago Spitsbergen, wedi'i leoli yn rhan ddeheuol Sfrfony. Dail yn y Môr Barents am hyd at 20-30 km.

Mae brigiau rhewlifol adnabyddus eraill yn Westphonne, Ostfonna , Tir Ulaf V, Kongsvegen, Kronesbrin, Librin, Lomonosovfonna, Monakobrin ac eraill.