Pam na allwch chi fwyta gyda tocynnau mewn gwledd angladd?

Mae traddodiadau coffa Uniongred yn ymwneud nid yn unig â dyddiau a dyddiadau, ond i rai confensiynau o'r gyfraith . Un ohonynt yw mai dim ond llwyau sy'n cael eu rhoi ar y bwrdd coffa. I ateb y cwestiwn, pam ei bod yn amhosib bwyta mewn forc gyda fforc, mae'n rhaid edrych ar yr hanes.

Ni ellir ystyried un o'r rhagofynion hanesyddol, pam nad ydynt yn bwyta yn y wledd angladd, yn unig yn y cartref - nid oedd Rwsia yn defnyddio bys o gwbl tan amser Peter the Great. Hon oedd yr ymerawdwr Rwsia cyntaf a gyflwynodd forciau, a chyn hynny, hyd yn oed mewn tai boyar roeddent yn defnyddio llwyau yn unig. Fel unrhyw arloesi, fe wnaeth y forciau achosi gelyniaeth, fe'u gelwir hyd yn oed yn gweithredu demonig trwy gyfatebiaeth â thristwr y diafol neu gynffon y diafol. Roedd y gwrthodiad hwn yn arbennig o ddifrifol ymhlith yr Hen Believers, maen nhw'n dal i fwyta llwyau yn eu cymunedau.

Fersiwn arall o'r rheswm pam na allwch chi ddefnyddio fforcau wrth symud yn ôl yw'r greid a'r ysgogiad dynol arferol. Yn y cinio goffa, mae perthnasau agos y person ymadawedig yn dod, yn aml iawn yn yr un lle dechreuodd rannu'r etifeddiaeth, a gall hyn yn y gwres ddod i ben gyda chwythu.

A yw'n bosibl bwyta fforc yng nghofebau'r eglwys gan ganonau eglwys?

Mae cynrychiolwyr yr Eglwys Uniongred eisoes wedi dweud mwy nag unwaith nad yw'r defnydd o forc yn gwrthddweud canonau'r eglwys. Mae'n llawer mwy pwysig i glerigwyr berfformio gwasanaeth angladd ac arsylwi seremoni angladdau. Y cwestiwn pam nad yw'r forciau yn cael eu gosod ar y forc, i'r eglwys ac nid oes ganddo ddim i'w wneud.

Y mwyaf tebygol o'r holl resymau dros beidio â defnyddio tocynnau mewn ciniawau angladd yw'r traddodiad i ddefnyddio kutya yn y coffa. Hefyd yn yr angladd fe baratowyd crempogau, rhowch seigiau gyda bara a jeli. Ar gyfer yr holl brydau hyn, nid oes angen y fforc yn syml, felly ni chafodd ei osod ar y bwrdd.