Parc Cenedlaethol Sybilo


Yng ngogledd y Kenya mae Parc Cenedlaethol Sibyloy, a enwir ar ôl y mynydd, ar ei droed mae wedi'i dorri. Lleolir Sybil ar diriogaeth 1570 hectar ac mae'n cynnwys Llyn Turkana , a ystyrir yw'r llyn alcalïaidd mwyaf o'r blaned. Mae dŵr o'r ffynhonnell yn helpu i oroesi i anifeiliaid a phlanhigion y parc, ac mae llawer ohonynt yn unigryw.

Mwy am Barc Cenedlaethol Sibyloy

Sefydlwyd Parc Cenedlaethol Sibyloy ym 1973 i warchod natur wyllt y rhanbarth. Yn ogystal â'r diriogaeth enfawr sy'n gyfrifol am y parc mae yna bencadlys ar gyfer diogelu trigolion natur ac amgueddfa antropolegol Koobi-Fora . Mae casgliad amgueddfa'r cymhleth yn ddi-rif ac yn cynnwys ffosilau a gweddillion organebau byw. Trosglwyddwyd yr arddangosfeydd ffosil mwyaf gwerthfawr a ddarganfuwyd ar diriogaeth y parc cenedlaethol i amgueddfa antropoleg prifddinas Kenya - dinas Nairobi .

Mae hinsawdd Kenya yn boeth ac yn wlyb, mae'r ffaith hon wedi effeithio ar fywyd gwyllt Parc Cenedlaethol Sibyloy, sy'n cael ei gynrychioli gan drigolion mawr: sebra, rhywogaethau gwahanol o antelopau, giraffi, gazals, hippos, leopardiaid, cychod, camelod, hyenas stribed. Ymhlith yr adar, y mwyaf cyffredin yw hwyaid, pelicans, flamingos. Mae crocodiles Nile yn byw ar ddyfroedd Llyn Turkana.

Mae fflora'r parc yn anhygoel ac yn nodweddiadol ar gyfer y parth lled-anialwch, lle nad yw dyfodiad yn disgyn am ddau, ac weithiau hyd yn oed dair blynedd. Weithiau, wrth ymyl y llyn mae yna fathau o blanhigion komifora. Mae Parc Cenedlaethol Sibilia yn cael ei wahaniaethu gan ei strwythur naturiol unigryw, diolch i UNESCO, er 1997, ei ddiogelu.

Gwybodaeth ddefnyddiol

I ymweld â'r parc cenedlaethol, bydd yn rhaid ichi oresgyn llawer o anawsterau. Yn gyntaf, ewch i Lodvar. Y ffordd fwyaf cyfleus i wneud hyn yw ar awyren. Yn ail, i fynd at y llyn Turkana. Yma gallwch chi ddefnyddio gwasanaethau bws dinas Rhif 2, 8, 14A, 24, 33 IM, sy'n aros yn agos iawn ato. Yn olaf, croeswch y llyn. I wneud hyn, mae angen i chi rentu cwch a thalu am wasanaethau'r arweinydd, a fydd yn mynd â chi i fynedfa ganolog y parc.

Mae Parc Cenedlaethol Sibyloye ar agor ar gyfer ymweliadau trwy gydol y flwyddyn rhwng 06:00 a 18:00. Bydd cael gafael ar yr atyniad yn costio oedolion $ 25, plant - $ 15. Ar diriogaeth y parc ceir gwersylla a pharcio, y gellir ei ddefnyddio am ffi.