Peiriant gwnïo llaw

Heddiw, mae'r gweithgynhyrchwyr mwyaf enwog o beiriannau gwnïo a gorlifau yn fwyfwy betio ar fodelau trydan gyda gyrru droed. Gyda hwy mae'n gyfleus i weithio, mae'r ddwy law yn rhad ac am ddim, ac arbedir amser yn sylweddol oherwydd cyflymder. Peiriant gwnïo llawlyfr mecanyddol os caiff ei adael yn etifeddiaeth rhywun gan fy mam a'm nain, mae'n ddiwerth. Ac yn ofer! Wedi'r cyfan, ar gyfer gweithrediadau syml mae'n berffaith. Mae gweithio gydag ef yn syml iawn ac mewn pryd byddwch yn gallu rhoi'r gorau iddi yn gyfan gwbl i wasanaethau'r stiwdio am atgyweirio dillad.


Dyfais peiriant gwnïo llaw

Mae gan bron pob model o frest "nain" yr un ddyfais. Ar y dde, fe welwch olwyn, a nodir gan symudiad y llaw ac fe'i gelwir yn y coiler. Gerllaw mae'r lifer, sy'n eich galluogi i addasu hyd y pwyth. I'r chwith mae dyfais gwennol, yn ogystal â nodwydd gyda throed pwyso.

Yn yr un lle fe welwch y rheoleiddiwr tensiwn uwch mewn edafedd gyda'r lever lifft pwyso. Ar wyneb y gwaith mae raciau, sy'n symud y ffabrig yn ystod y llawdriniaeth. Mae unrhyw beiriant gwnïo llaw yn cynnwys y dolenni hyn.

Sut i sefydlu peiriant gwnïo llaw?

Mae'r addasiad yn cynnwys detholiad cywir maint y nodwydd a'r rhif edafedd ar gyfer gweithio gyda brethyn penodol. Sut mae peiriant gwnïo llaw yn dibynnu'n bennaf ar addasiad cywir y tensiwn edau. Os na chaiff y tensiwn ei ddewis yn gywir, bydd y pwyth yn dechrau "dolen" naill ai o'r uchod neu o'r isod.

Mae tensiwn yr edafedd is yn y peiriant gwnïo llaw wedi'i addasu gan y sgriw yn uniongyrchol ar yr achos bobbin. Po fwyaf anodd fyddwch chi'n ei dynhau, y cryfaf fydd y tensiwn. Mae'r edafedd uchaf wedi'i addasu trwy reoleiddiwr arbennig sydd wedi'i leoli i'r chwith ger y fraich sy'n codi'r fraich.

Sut i addasu'r peiriant gwnïo llaw: trwy gyfateb, rydych chi'n chwilio am gydbwysedd rhwng y tensiwn uwch a'r is. Er enghraifft, mae'r llinell "gwyntoedd" o'r uchod. Yn yr achos hwn, bydd angen i chi naill ai adael y gwaelod, neu gryfhau'r tensiwn uwch. Dyma'r awgrymiadau sylfaenol ar sut i sefydlu peiriant gwnïo llaw.

  1. Os ydych chi eisiau pwytho'r crys, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio nodwyddau arbennig os yw'r bachyn yn y teipiadur teip yn llorweddol. I weithio gyda gwisgoedd ar deipiadur teip gyda gwennol fertigol mae yna droed arbennig.
  2. Bob amser yn lân yn amserol ac yn iro'r prif gydrannau ag olew arbennig. Dyma warant gwaith hir ac o ansawdd uchel. Yn enwedig os nad yw'r peiriant wedi cael ei ddefnyddio am amser hir.
  3. Mewnosodwch nodwydd yn ofalus. Os yw'n fodel o'r math Gwyag, yna dylai'r nodwydd gael ei leoli'n fflat i gas y droed.
  4. Os yw'r peiriant wedi sefyll am amser hir ac yn dechrau tywallt yr edau, nid yw'n colli ffabrig neu rywbeth tebyg, mae angen i chi ddadelfwyso'r prif nodau. Maent yn cael eu glanhau'n drylwyr o lwch ac wedi'u hymo. Ar ôl diwrnod ar ddarn o frethyn, dechreuwch yrru'r peiriant eto.

Peiriant gwnïo bach wedi'i wneud â llaw

Ar gyfer achlysurol, dyma'r ateb mwyaf gorau posibl. Mae'r peiriant mini wedi'i gwnïo â llaw yn edrych yn debyg iawn i stapler swyddfa. Mae'n cymryd lleiafswm o le yn y bag, ac mae'n cyd-fynd mewn un llaw.

Nid yw defnyddio peiriant gwnïo bach yn fwy anodd na stapler, gan fod egwyddorion gwaith yn debyg iddynt, ond yn hytrach na staplau, byddwch yn rhoi sbwriel gydag edau ac mae'r peiriant yn gwneud pwythau. Cyn y ffordd i ail-lenwi peiriant gwnïo bychan, mae angen ichi redeg yr edau i'r reel safonol sy'n dod ag ef, ac yn y siop gallwch brynu nifer o'r fath am geiniog a pharatoi lliwiau parod gwahanol ar gyfer y daith.

Mae peiriant gwnïo llawlyfr ymreolaethol yn copio yn dda gyda ffabrigau trwm tenau a dwysach. Yn gynwysedig ag ef yw: â llaw, sbŵl sbâr gyda nitkovdevatelem a rîl o edau. Defnyddiwch beiriant gwnïo llaw y gallwch chi mewn unrhyw le, gan ei fod yn gweithio ar batris. Does dim gwifrau, dim ond pwyswch y botwm a chuddio.