Pensil Llygad

Yn sicr, clywodd pawb yr ymadrodd unwaith eto: "y llygaid - drych yr enaid." Ac wrth gwrs, mae pob merch yn ceisio gwneud y geiriau "drych" hwn yn mynegiannol gyda chymorth mascara, cysgodion o liwiau gwahanol a mathau eraill o gosmetiau addurnol. Ar yr un pryd, mae yna "offeryn" arbennig sy'n gallu pwysleisio neu gywiro siâp y llysllanw ac na ellir ei ddisodli gan unrhyw anhwylderau cosmetig - pensil ar gyfer y llygaid. Heddiw, mae'r farchnad harddwch yn cynnig amrywiaeth absoliwt o bensiliau i ni, ac felly nid yw bob amser yn hawdd ei lywio, pa un i'w ddewis o: meddal, caled, awtomatig, du neu liw?

Pa mor braf i dynnu'ch llygaid â phensil?

Y peth cyntaf y mae angen rhoi sylw i wneud colur llwyddiannus yw ystyried yr amodau y bydd y fenyw yn: er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio pensiliau meddal yn y tymor poeth, hynny yw, y tebygrwydd y bydd y colur yn "llifo", ac felly mae'r rheini , sy'n defnyddio cyfansoddiad ar y traeth neu yn y pwll. Yna mae'n bwysig gwybod a fydd hi'n bosibl ei addasu yn ystod y dydd neu mae angen i chi geisio ei gadw heb ei ymyrryd heb ymyrraeth - mae'n dibynnu pa bensil sydd orau: awtomatig, sy'n gyfleus i'w wisgo mewn bag cosmetig, neu arfer sy'n mynnu'n rheolaidd.

I wneud llygad hyfryd, mae angen i chi glynu wrth dri reolau:

Nawr, gadewch i ni edrych yn agosach ar y gwahanol fathau o bensiliau i ddewis yr un iawn.

Eyeliner parhaus

Manteision: mae eyeliner gwrthsefyll dŵr yn gyfleus pan fo'r ffenestr yn eira neu glaw gwlyb, ac mewn unrhyw amodau eraill, pan fydd y person yn dod i gysylltiad â dŵr. Ar gyfer tymor yr hydref-gaeaf, mae hwn yn beth na ellir ei ailosod, ond ar yr un pryd, yn ystod y tymor poeth, pan ymddengys nad yw'r tywydd yn bygwth cyfansoddiad wedi'i ddifetha, mae hefyd yn angenrheidiol, oherwydd o dan y tymheredd uchel mae'r llinellau pensiliau meddal yn dod yn aneglur ar ôl ychydig oriau, gan droi i mewn i leoedd . O ystyried yr holl rinweddau, mae'r cwestiwn yn codi, beth am ddefnyddio eyeliner cyson ar gyfer y llygaid bob amser, ond hyd yn hyn, nid oes pensiliau eyeliner perffaith, ac mae anfanteision hefyd yn anhyblyg.

Anfanteision: eyeliner caled yn ddigon caled i fod yn galed ac mae'n anodd ei olchi. Felly, gallwn ddweud, wrth ddefnyddio pensiliau gwrth-ddŵr yn gyson, bod croen yr eyelid yn ymestyn yn gryfach, a'r cyfle i gael rhwyll dirwy o wrinkles o gwmpas y llygaid cyn yr amser dyledus yn eithaf mawr.

Pensil llygaid meddal

Manteision: mae'r pensiliau hyn ar gyfer y llygaid yn caniatáu i chi greu delwedd ramantus (os yw pensil i lygaid gyda shadio), ac yn rhy bell, gyda llinellau clir. Y nodwedd gadarnhaol ohonynt yw bod y defnydd o wialen meddal yn llawer mwy cyfleus ac nid yw'n ymestyn y croen yn fawr iawn. Yn ogystal, maent yn hawdd eu golchi gan unrhyw fodd ar gyfer dema-kojach: ar sail olewog, ac yn hufen.

Anfanteision: Mae pensiliau meddal yn "wahardd" yn wres a dŵr yn wael, felly mae'n rhaid addasu eu cyfranogiad yn aml, sy'n eich gorfodi i ddewis eyeliner mecanyddol sy'n gyfleus i'w gario. Hefyd, mae angen cywiro pensiliau meddal yn amlach na phensiliau solet, a bydd y posibilrwydd o gludo minydd arbennig gydag ychydig yn eich gwneud yn hapus, sydd eto'n eich gwneud yn rhoi'r gorau i ddewis ar eyeliner awtomatig.

Saethau arlunio o flaen eich pensil

Nawr rydym wedi penderfynu ei bod yn fwy cyfleus i dynnu saethau gyda phensil meddal denau.

Felly, sut i dynnu saethau: