Pwysau ar gyfer twf llygadlysau - beth sy'n bwysig i'w wybod cyn ei brynu?

Edrych mynegiannol o dan y llygadau hir - rhan bwysig o'r ddelwedd. Ac os ydych chi'n adeiladu'r llygaid cywir, mae'r holl ferched teg yn gwybod sut, gyda'r ail elfen o lwyddiant, nid oedd pawb yn ffodus. Ond does dim ots - bydd y modd ar gyfer twf llygadlysau yn helpu i gywiro'r sefyllfa.

Pam nad yw pyllau yn tyfu?

I gwrdd â merch a fydd yn gwbl fodlon â'i llinellau llygaid yn anodd iawn. Mae'r rhan fwyaf yn eu hystyried yn anghyffredin, yn fyr, yn gam. Pam nad yw llygadlysau hir hyfryd yn tyfu o gwbl? Mae yna lawer o resymau gwahanol dros hyn:

A allaf wneud y llygadlys yn hirach?

Dyma un o'r prif gwestiynau a ofynnir gan y rhyw deg, anfodlon ag ymddangosiad eu llygaid. A newyddion da: mae'r ateb iddo yn gadarnhaol. Ac nid oes angen hyd yn oed ddefnyddio dull ar gyfer twf llygadlysiau ar unwaith. Mae yna nifer o gyfrinachau a fydd yn helpu i ymestyn y gwartheg, gan eu gwneud yn fwy trwchus ac hebddo:

 1. Er mwyn i'r llygadlysau ddechrau tyfu'n weithredol, mae angen i chi gyfoethogi'ch diet â fitaminau a mwynau. Fe'u canfyddir mewn symiau mawr mewn llysiau ffres, ffrwythau, cnau. Gellir cael Keratin - protein sydd â'r prif ddeunydd adeiladu ar gyfer gwartheg - o bupur Bwlgareg, rhosyn cŵn, persli.
 2. Mae'n annymunol i ddatgelu llygaid i ymbelydredd uwchfioled. Ac os yn yr haul i'w cuddio o dan wydrau amddiffynnol, ni fydd angen dull ar gyfer twf llygadlysiau.
 3. Peidiwch byth â mynd yn ddiog i ddileu'ch cyfansoddiad cyn y gwely. Defnyddiwch offeryn arbennig. Gwnewch gais ar bap cotwm, wedi'i ledaenu yn ofalus dros y llygadlysiau a'i olchi'n ofalus ar ôl 30 eiliad.
 4. Mae coluddion hir naturiol angen colur o ansawdd uchel. Os ar ôl defnyddio mascara, cysgodion, sublinguals, mae'r llygaid yn dechrau dw ^ r, mae yna drechu, pydredd, mae'r arian hwn yn well i'w gymryd. Mae colur da yn arogli naill ai'n ddymunol neu ddim mewn unrhyw ffordd, nid yw'n cwympo, nid yw'n rholio, mae'n hawdd ac yn ddymunol i'w ddefnyddio.

Sut i wneud llygadluniau yn hirach yn hwyrach?

Mae'r awgrymiadau uchod yn effeithiol, ond yn y tymor hir. Ac cyn iddynt roi canlyniadau gweladwy, mae angen ichi hefyd edrych yn ddeniadol. Dyma rai awgrymiadau ar sut i wneud llygadlysau yn hirach gyda chymorth carcas a curler:

 1. Yn nodweddiadol, defnyddir y curler o flaen yr inc. Ond mae yna un darn: ar ôl defnyddio'r brace, mae angen i chi wasgu'r llygadau'n ysgafn gyda grymiau, ac ar ôl hynny - paentio'r cynnau eto'n ofalus.
 2. Ffordd arall o wneud llygadlysiau hirach yw cynhesu'r curler gyda gwallt gwallt cyn ei ddefnyddio. Dylai'r tymheredd fod yn uchel, ond nid yn llosgi. Bydd grymiau cyn gwresogi yn troi llygadau'n llawer gwell. Yr hyn sy'n bwysig: bydd effaith y don yn parhau trwy gydol y dydd.
 3. Cyn i chi wneud cyfansoddiad, gallwch roi mascara mewn dŵr poeth. Defnyddir atebion cynnes yn haws a gyda'i help gellir edrych yn fwy mynegiannol.
 4. Offeryn syml ar gyfer twf cyflym llygadlys - brws dannedd. Ceisiwch ei glymu â goch yn syth ar ôl cyflwyno mascara. Bydd y brwsh yn casglu cnapiau ar ei ben ei hun a bydd yn ymestyn allan ychydig o lygaid.
 5. Cyn i chi allu paentio eich llygaid, gallwch chi eu powdio ychydig. Bydd hyn yn helpu i gryfhau effaith unrhyw gyfrol sy'n rhoi cyfaint ac estyniad mascara .

Sut i wneud llygadennod yn hir ac yn drwchus?

Os ydych chi am wneud eich llygaid yn brydferth am amser hir ac am gyfnod hir, ac os nad ydych yn gwneud unrhyw ymdrechion arbennig bob dydd, gallwch droi at yr adeilad . Mae yna fath fathau o weithdrefn:

 1. Cyfaint anghyflawn - estyniadau plyglun yn unig ar y gornel allanol neu ar hyd y cyfan, ond trwy un.
 2. Cyfaint lawn - ar gyfer pob gwallt "oedolyn" gludir ar un artiffisial.
 3. Cyfaint dwbl - estyniad llygadlau hir mewn swm o 2-3 darn ar gyfer un go iawn.
 4. Cyfrol Hollywood - atodiad i un gwallt byw 5-10 artiffisial.

Gan fynd ati i adeiladu, mae'n bwysig meddwl nid yn unig am sut i wneud llygadlwch yn drwchus ac yn hir, ond hefyd am ddiogelwch gwartheg byw. Er mwyn peidio â'u niweidio, dylai gweithiwr proffesiynol wneud y weithdrefn. Os yn sydyn ar ôl ychwanegiad, dechreuodd y llygaid i crafu'n gryf neu i ddŵr, dylid tynnu'r llygadau allan. Mae'n well cael gwared â chau boglodog ac mewn achos o'u gludo.

Sut i dyfu llygod hir yn y cartref?

Ddim mor anodd ag y gallai ymddangos, ond nid mor gyflym ag y byddem yn ei hoffi. I weld y canlyniad, mae gweithdrefnau syml sy'n ysgogi tyfiant gwartheg, mae angen i chi eu gwneud bob dydd am o leiaf fis. A dyma sut i dyfu llygadau hir:

 1. Argymhellir i guro'r gwallt yn rheolaidd. Bydd hyn yn gwella cylchrediad gwaed yn y ffoliglau gwallt ac yn cyflymu twf.
 2. Mae angen gofal arbennig ar glustyll bach. Y peth gorau yw trin y croen cain gydag hufen arbennig. Ond yn absenoldeb yr olaf a bydd cywasgu te du yn gwneud.
 3. Er mwyn tyfu ffenestr yn y cartref, fe allwch chi wneud tylino a thaflu gwallt yn y parth twf. Mae hyn hefyd yn helpu i ysgogi cylchrediad gwaed.

Olew ar gyfer twf pyllau

Dyma un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o gyflymu twf llygadlysiau. Mae angen goresgyn llenni yn ystod y nos. Y peth gorau yw defnyddio'r brwsen arferol - golchi cyn-ofalus ar gyfer y carcas. Dylai'r olew gael ei ledaenu dros hyd cyfan y llygadliadau o'r ganolfan i'r cynghorion. Bydd newidiadau cadarnhaol yn weladwy mewn ychydig wythnosau. Defnyddir olew burdock ar gyfer twf pyllau yn y rhan fwyaf o achosion. Yn ogystal â hynny, mae gan olewau o'r fath eiddo iachau:

Masgiau ar gyfer twf llygadlysiau

Mae'r ryseitiau ar gyfer paratoi cynhyrchion meddyginiaethol yn syml. Ac nid yw effaith defnyddio masgiau hunan-wneud yn waeth na defnyddio eu cymheiriaid fferyllol. Mae'r rysáit symlaf yn cynnwys dim ond un elfen - datrysiad olewog o fitaminau (os dymunir, gellir ei wanhau gydag unrhyw olew llysiau). Mae'r cynnyrch yn cael ei gymhwyso i'r gwallt a'i adael am sawl awr. Caiff ei olchi â dŵr cyffredin neu feicel.

Rysáit ar gyfer twf ffenestr gyda rum

Cynhwysion:

Paratoi, defnyddiwch:

 1. Rum yn gynnes i dymheredd yr ystafell.
 2. Cymysgwch y cynhwysion.
 3. Gwneud cais màs i waelod y llygadau a'r cefnau.
 4. Ar ôl ychydig, golchwch y mwgwd i ffwrdd.

Serwm ar gyfer twf pyllau

Mae'r cynhyrchion cosmetig hyn yn ofalus, maethlon ac yn gadarn. Y sera orau ar gyfer twf pyllau mewn fferyllfeydd:

Gel ar gyfer twf y golwg

Cymhwysir datrysiad tryloyw ar y gwallt gyda brws arbennig ar gyfer y noson neu cyn gwneud cais am wneud colur. Y gorau ar gyfer twf llygadlysiau yw geliau o'r fath: