Sut i ddewis llenni - rheolau ac awgrymiadau ar gyfer tu mewn llwyddiannus

Wrth addurno ystafell, mae gan bawb ddiddordeb yn y cwestiwn - sut i ddewis llenni. Maent yn helpu i bwysleisio gwreiddioldeb a soffistigedigrwydd y tu mewn, creu awyrgylch o gysur, cael hamdden hyfryd gartref. Mae yna reolau i osgoi gwallau yn y diffiniad o siâp a maint.

Sut i ddewis llenni ar gyfer ffenestri?

Mae addurno ffenestri yn weithgaredd creadigol. Wrth benderfynu pa llenni i'w dewis fel eu bod yn ffitio i mewn i'r ystafell, argymhellir ystyried paramedrau agoriad, dimensiynau a phwrpas yr ystafell, uchder y nenfydau, arddull y tu mewn. Cynghorion ar gyfer addurno'r ffenestr:

 1. Mae llenni yn well i ddewis lliw dodrefn. Dylent fod yn ysgafnach neu'n dywyllach na'r waliau, fel nad yw'r gynfas "wedi'i golli" yn y tu mewn.
 2. Cyn dewis ffabrig ar gyfer llenni, gwerthuso'r amgylchedd. Y prif bwynt cyfeirio yw gwead a cysgod y gorchuddion ar ddodrefn, llethrau gwelyau, clustogau. Mae'r ffabrig monoffonaidd mewn cytgord yn well gyda'r gofod - ei urddas yn y dirlawnder lliw. Os ydych chi am ddefnyddio paentiadau gyda phatrwm, mae'n bwysig penderfynu ar ei thema a'i faint, a ddylai ffitio i mewn i'r tu mewn.
 3. Dylai arddull y llen bwysleisio'n llawn arddull y dyluniad yn yr ystafell. Cyn dewis llenni, mae angen i chi ystyried dimensiynau'r fflatiau - y symlach yw'r ffenestr a'r ffabrigau llai a ddefnyddir ar y drafftiau, y mwyaf eang y mae'r ystafell yn ei weld.

Sut i ddewis tryloywder llenni?

Mae ffenestri yn cael eu hongian nid yn unig ar gyfer harddwch, ond hefyd i amddiffyn yr ystafell rhag golau haul. Sut i ddewis y ffabrig ar gyfer llenni:

 1. Mewn ystafell lle nad oes llawer o olau, mae'n well rhoi'r gorau i ddewis meinweoedd ysgafn, sy'n hawdd eu gosod yn y ffurflen a agorwyd gyda chymorth dewisiadau .
 2. Os yw'r ffenestri'n fawr, mae'r ystafell yn eang neu wedi'i gynllunio ar gyfer ymlacio, rhoddir blaenoriaeth i weadau dwysach, fe'u cyfunir â llenni aer gyda chymorth modelau diddorol o ddillad a phecynnau codi.

Sut i ddewis lled y llenni?

Cyfrif maint y gynfas, gan ystyried dimensiynau'r ystafell, ei nodweddion. Sut i ddewis y lled cywir ar gyfer y llen:

 1. Mae dull cyffredinol - mae'r cornis ar y wal gyfan yn ehangu'r ystafell yn weledol, ac mae llenni eang yn mwgwdio batris a phibellau amlwg. Mae cyfansoddiad o'r fath, yn enwedig gyda draperies, yn edrych yn addurnol. Yn yr achos hwn, dylai'r gynfas yn y wladwriaeth gau gau yn dynn yng nghanol y ffenestr.
 2. Mae modelau cul, sy'n cwmpasu dim ond yr agoriad, yn gwneud yr ystafell yn weledol uwch.

Sut i ddewis hyd y llenni?

Mae ymddangosiad cyffredinol yr ystafell yn dibynnu ar uchder y llenni. Sut i ddewis hyd llenni:

 1. Mae llinellau byr, wedi'u cyfyngu gan ymyl waelod y ffenestr, yn caniatáu ichi godi gweledol y nenfydau, rhowch yr ystafell yn ddifrifol. Mae addurniad o'r fath yn addas ar gyfer cilfachau, agorfeydd llorweddol, ystafelloedd bach.
 2. Yn y tu mewn safonol, mae'n arferol nad yw'r gynfas yn prin gyffwrdd â'r llawr. Maent yn gwneud ffenestri yn fwy mynegiannol yn erbyn cefndir y waliau.
 3. Mewn dyluniadau modern, mae 10-15 cm yn aml yn cael ei ychwanegu at hyd y cynfas. Mae'r dull hwn yn creu cysur ychwanegol yn yr ystafell.

Sut i ddewis y lliw cywir ar gyfer llenni?

Wrth addurno ystafell, mae pawb yn wynebu dilema - sut i ddewis lliw y llenni. Mae amrywiaeth o gynfasau a ddewiswyd yn gywir yn helpu i ehangu'r gofod yn weledol , yn gwneud yr ystafell yn ysgafnach neu'n cysgodi. Sut i ddewis y llenni lliw cywir:

 1. Canllaw ardderchog fydd y gwrthrych mwyaf yn yr ystafell. Mae lliw y cynfas, sy'n cyd-fynd â soffa fawr, carped ar y llawr, ffasâd cegin, canopi neu blanced yn yr ystafell wely, yn opsiwn ennill-ennill.
 2. Os oes unrhyw amheuaeth wrth ddewis lliw y llenni, gallwch chi stopio'r lliw niwtral cyffredinol. Gwyn, gwenyn, hufen - bob amser mewn gwirionedd.
 3. Gallwch dynnu sylw at y ffenestr a dewis lliwiau llachar o liw sudd neu gyda phrint bras. Yna mae angen i rai ategolion gael eu cefnogi yn yr ystafell - gyda napcyn, cysgod, clustogau soffa.
 4. Mewn tu mewn monocrom, nid oes angen dewis y llenni yn union yn nhrefn y dodrefn neu'r waliau - gadewch iddynt gael cysgod yr un fath sydd ar raddfa agos fel na fydd y cynfas yn uno â'r tu mewn.
 5. Mae'n bwysig ystyried dimensiynau'r ystafell hefyd - mae'r raddfa ysgafn yn ei ehangu, ac mae'r un tywyllach - yn weledol yn ei leihau.

Sut i ddewis llenni yn yr ystafell?

Datrys y cwestiwn o sut i ddewis dyluniad llenni, gan ganolbwyntio ar arddull y tu mewn a phwrpas yr ystafell. Ar gyfer minimaliaeth gyda dodrefn laconig a phapur wal monofonig, mae angen dewis llenni monocrom, er enghraifft, ar y llygadenni . Yn y tu mewn i Provence neu wlad, mae angen llenni mewn blodau craf, ar gyfer clasuron - draperïau cymhleth a brwsys. Mae arddull Baróc yn rhan annatod o wahanol fathau o flounces, addurniadau ac ymylon, a ffabrigau llym modern o ffabrigau cymysg. Ym mhob llenni ystafell rhaid iddynt greu'r profiad bywyd angenrheidiol.

Pa llenni i'w dewis yn yr ystafell fyw?

Dylid addasu'r awyrgylch yn yr ystafell fyw yn gadarnhaol ac ymlacio. Sut i ddewis llenni yn y neuadd:

 1. Yn yr ystafell fyw defnyddiwch llenni trwchus a llenni aer ysgafn, gan gyfuno neu wrthgyferbynnu mewn lliw. Dylent ffitio'n gytûn i gefndir cyffredinol yr ystafell.
 2. Bydd arlliwiau cynnes (tywod, brown) yn rhoi awyrgylch clyd i'r fflat.
 3. Mae llenni gwyn yn addas ar gyfer neuaddau o wahanol feintiau, yn ddelfrydol ar y cyd ag unrhyw llenni.
 4. Mae lliwiau oer (gwyrdd tywyll, glas) yn dderbyniol ar gyfer tu mewn cyfoethog llym, peidiwch â llidro a phacio.
 5. Mae lliwiau coch a byrgwnd yn edrych yn ddiffygiol yn y neuadd clasurol.
 6. Mae arbrofion disglair gyda phrintiau mawr hefyd yn bosibl - maent yn pwysleisio ateb dylunio chwaethus, er enghraifft - art deco.
 7. O'r gwead, mae brocâd, melfed, tapestri, velor yn well ganddynt. Mae ganddynt edrych ddrud, mewn cytgord ag unrhyw arddull.
 8. Cyn dewis llenni yn y neuadd, rhowch sylw i ddimensiynau'r ystafell. Er enghraifft, mewn ystafell gyda nenfydau isel nid oes angen hongian lambrequins, a bydd llinellau â stribedi yn helpu i gywiro canfyddiad gweledol y fflatiau.

Pa llenni i'w dewis yn yr ystafell wely?

Wrth ddatrys y cwestiwn o sut i ddewis llenni yn yr ystafell wely , rhaid inni ystyried y dylid addasu'r awyrgylch ynddi i orffwys a chysgu. Mae lliwiau sgrechian a llachar yn yr ystafell hon yn well i'w defnyddio mewn ategolion yn unig. Mae gan effaith hamdden ardderchog un arlliwiau gwyrdd, glas, llygredig, llwyd hufennog neu gellyg. Sut i ddewis llenni yn yr ystafell wely:

 1. Mae'n well defnyddio llenni, gan guddio'r ystafell rhag llygaid prysur a'r haul, gan leihau lefel y sŵn. Gall cope â hyn ffabrigau: melfed, brocade, corduroy. Os hoffech chi ddeffro rhag pelydrau haul anhygoel a thriliau adar - defnyddiwch organza, chiffon, sidan.
 2. Ni fydd tullau ysgafn ynghyd â llenni dynn yn caniatáu i'r ystafell fod yn rhy ddrwg.
 3. O'r lluniau, detholiad dirwy, blodau, geometreg yw'r gorau. Maent yn pwysleisio coziness ac nid ydynt yn denu llawer o sylw.
 4. Yn ôl y dylunwyr, dylai'r llenni yn yr ystafell wely fod mewn cytgord â'r gwelyau gwelyau ar y gwelyau.

Sut i ddewis llenni yn y gegin?

Yn aml mae'r cwestiwn o sut i ddewis llenni yn y gegin yn dod yn gyfyng-gyngor, gan fod yr ystafell hon yn draddodiadol yn fach. Dewisir lliw ar gyfer arddull y tu mewn. Ar gyfer cegin gwlad, llenni llachar mewn cawell neu stribed, bydd blodau, print "adar", "ffrwythau" yn addas. Yn yr ystafell uwch-dechnoleg, defnyddiwch gynfasau minimalistaidd gyda cysgod oer, llenni Rhufeinig . Ar gyfer clasuron, mae llenni brown, tywod, gwyn perthnasol â phodhvaty.

Defnyddir gwead ffabrigau ysgafn - lliain, chintz, organza, chiffon. Nid yw'r paentiadau hyn yn cyfyngu ar yr haul yn yr ystafell. Yn aml, mae'r gegin yn defnyddio modelau cwrt byr, yn gyfyngedig gan uchder yr agoriad. Mae eithriadau yn ystafelloedd ynghyd ag ystafell fyw neu ystafell fwyta, ffenestri bae, balconïau. Yn eu plith mae agoriad yn hongian y brethyn hir sy'n cyfateb i'r arddull ddylunio cyffredinol

Sut i ddewis llenni yn y feithrinfa?

Penderfynu pa llenni i'w dewis yn y feithrinfa, mae'n bwysig ystyried bod y plant yn hoffi lliwiau glân a llachar, lluniau syml ac addurniadau mawr sy'n achosi cymdeithasau cadarnhaol. Awgrymiadau defnyddiol ar gyfer addurno'r ffenestr:

 1. Mae'n well stopio ar liwiau, ffabrigau naturiol cotwm.
 2. O'r siapiau, mae'n ddewis dewis amrywiadau syml: cynfasau ar y llygadenni gyda phrintiau suddiog, lambrequins cryno gydag appliqués lliwgar.
 3. Mae angen dylunio'n ddeniadol: llythyrau, rhifau, anifeiliaid ar gefndir gwyn, pinc, glas neu hufen. Yn edrych yn berffaith yn y cawell feithrin, pys.
 4. Ynghyd â llenni ysgafn, fe'ch cynghorir i hongian rholiau i roi cysgu cadarn i'r babi.

Sut i ddewis llenni yn y swyddfa?

Wrth benderfynu sut i ddewis llenni yn y caban , mae'n bwysig ystyried bod llwyth semantig yr ystafell hon yn darparu ar gyfer creu hwyliau gweithio. Yn aml, mae ystafell o'r fath wedi'i haddurno mewn arddull glasurol. Yna, does dim byd i'w wneud ond codi llenni ar y ffenestri yn unol â tu mewn llym a pharchus. Mae'n well eu gwneud yn syth heb svagov a drapery.

Yn y ffurflen gallwch chi ddefnyddio podkvaty o feinweoedd cyferbyniol, lambrequin uniongyrchol. O'r ystod lliw, rhoddir blaenoriaeth i arlliwiau naturiol - brown, beige, tywodlyd, terracotta, sy'n fwy tywyll na phapur wal gan nifer o doau. Bydd printiau llwyddiannus ar gyfer llenni clasurol yn gwefannau ffantasi, rhombws hiriog gydag addurn blodau. Mae'r llenni ychydig yn ysgafnach na'r llenni.

Sut i ddewis llenni ymolchi

Penderfynu pa llenni ar gyfer yr ystafell ymolchi gyda'r ffenestr sydd orau i'w ddewis, gan ystyried maint yr agoriad, ei hygyrchedd iddo. Mae ffabrigau ffabrig a chiffon yn rhoi'r ystafell yn ofalus, ond gallai'r ffwng effeithio arnynt oherwydd y lleithder uchel, felly, sy'n berthnasol ar gyfer ystafell awyru'n dda. Nid yw llenni finyl ymarferol mewn harddwch yn israddol i dyllau gwaith agored, tra nad ydynt yn ofni lleithder, maen nhw'n hawdd eu gofalu.

Yn aml, mae'r bath wedi'i leoli gyferbyn â'r ffenestr. Yna gellir addurno'r agoriad gyda modelau Saesneg neu Ffrangeg byr gyda chotiau godidog. Mae ffenestr panoramig yn hwylus i hongian llenni ysgafn ar y llawr gyda lambrequin a thulle ysgafn. Dylid llenwi'r lleniau neu'r llenni ar y ffenestr, os yw'r ystafell ar y llawr cyntaf. Maent hefyd yn berthnasol pan fo'r baddon yn agos at yr agoriad.