Sut i wneud cadwyn allweddol gyda'ch dwylo eich hun?

Rydym bob amser yn chwilio am bob gwyliau, nag i ni ein hunain a'n hanwyliaid. Ac anrheg wreiddiol a chymharol rhad fydd allwedd yn cael ei wneud gan ei ddwylo ei hun.

O'r hyn y gallwch chi ei wneud yn gadwyn allweddol eich hun? Gellir gwneud deunydd o'r fath o ddeunyddiau o'r fath fel: lledr, clai polymer, rhubanau satin, cadwyn gyda gleiniau, botymau, metel ac, wrth gwrs, gleiniau .

Gadewch i ni ystyried nifer o ddosbarthiadau meistrol ar wneud ffyrnigau.


Sut i wneud swyn gyda rhubanau satin?

 1. Mae angen cymryd dwy rhubanau tenau o 2 m o hyd a'u plygu yn eu hanner.
 2. Rydyn ni'n eu troi fel y dangosir yn y llun. Er mwyn peidio â chael eu drysu, rydym yn rhifo'r tapiau.
 3. Tâp 3 i fyny.
 4. Rydym yn gosod tâp 1 ar ben tâp 3 a'i dynnu yn y dolen a ffurfiwyd rhwng tapiau 3 a 4. Tynhau a chael sgwâr. I gael cwmni allwedd cylch, mae angen i chi dynhau'n fwy dynn.
 5. Dylai'r farn o'r cefn fod fel hynny.
 6. Isaf y tâp3 (sef y brig) i lawr.
 7. Tâp 2 (chwith) i'r dde, ac yna tâp 4 (gwaelod) - i fyny.
 8. Rhoesom dâp 1 yn y dolen, a ffurfiwyd gan dâp 3 wrth ostwng.
 9. Ac eto tynhau. Rydym yn parhau i wehyddu hefyd, nes ein bod ni'n cyrraedd y fath bwyntyn allweddol y byddwn ni'n clymu'r rhubanau sy'n weddill i'r cylch.

Sut i wneud allweddyn o glai polymer ei hun?

Bydd yn cymryd:

Camau gwaith:

 1. Torrwch ddarn o glai brown a rhowch ddwy bêl union yr un ohoni.
 2. Mae un bêl wedi'i fflatio'n fwy, mae'r llall yn wannach, fel ei bod yn edrych fel hanner uchaf bwa.
 3. Rydym yn gwneud gleiniau melyn a gwyrdd. O'r toriad melyn sgwâr (bydd yn gaws), ac o'r salad byddwn yn cerflunio deilen tenau o letys.
 4. Rydyn ni'n rhoi caws ar hanner gwaelod bwa, ar ben dail letys ac yn cwmpasu popeth gyda phinc uwch.
 5. Rydyn ni'n gwneud pigiadau bach ynddo ac yn rhoi mân darn o glai melyn (sesame) ynddynt.
 6. Rydym yn gwneud twll yng nghanol y caws caws, ei goginio ar y tymheredd cywir yn ôl y cyfarwyddiadau.
 7. Yn y twll rydym yn mewnosod y carnation, ei lenwi â glud, rhowch y llinyn ar gyfer y ffob allweddol. Mae'r caws caws yn barod!

Sut i wneud cadwyn allweddol o'r croen gyda'ch dwylo eich hun?

Bydd yn cymryd:

Camau gwaith:

 1. Torrwch ddarn o siâp petryal y croen allan ac, ar ôl dychwelyd 2 cm o'r ymyl uchaf, rydym yn tynnu llinell syth.
 2. O'r gwaelod i'r llinell dynnu, torrwch y rhan isaf i stribedi.
 3. Torrwch darn arall o groen 2 cm o led, ei ledaenu â glud o'r ochr anghywir a'i blygu ddwywaith, haearnwch i gludio'n dda.
 4. Rydyn ni'n trosglwyddo'r strap hon i mewn i'r ffon allweddol a gludo ei bennau at ei gilydd.
 5. Mae rhan uchaf y lledr gydag ymylon wedi'i chwythu â glud a chymhwyso'r strap ar y ffon, fel y dangosir yn y llun.
 6. Mae croen gydag ymyl yn troi o gwmpas y strap ar y ffon a dal, nes iddo gludo'n dda.
 7. Mae cadwyn allweddol disglair o lledr yn barod.

Mae rhoddion a wneir gan y dwylo eu hunain bob amser yn ddiddorol ac yn rhoi pleser nid yn unig i'r derbynnydd, ond hefyd i'r rhoddwr.