Tulle i'r ystafell wely - syniadau modern o ddylunio ffenestri tecstilau

Yn y dyluniad mewnol o unrhyw ystafell, ni roddir y rôl olaf i addurno agoriad y ffenestr. Mae Tulle yn yr ystafell wely yn ein cuddio rhag llygaid gweledol o'r stryd, yn ysgogi golau dydd, gan ei gwneud yn wasgaredig, yn creu awyrgylch clyd fach yn yr ystafell. Dylai'r holl nodweddion hyn gael eu hystyried wrth ddewis llenni ar ffenestri.

Sut i ddewis tulle yn yr ystafell wely?

Ffabrig sy'n cael ei wneud o ffibrau naturiol a synthetig yw Tulle: sidan, viscose, poliamid, wedi'i gymysgu. Mae sawl math o dwyll:

 1. Mae Organza yn ffabrig elastig anhyblyg, ond yn dryloyw ac yn ysgafn. Gall fod wedi disgleirio neu fod yn matte. Ar y ffenestr yn creu wrinkles elastig.
 2. Mae'r ffoil yn ffabrig trawsglud, meddal, wedi'i draenio'n dda. Roedd y plygu yn llifo'n ysgafn ac yn hardd.
 3. Tulle neilon neu fwslin - yn cynnwys edau unigol. Defnyddir llenni o'r fath yn yr ystafell wely i greu effaith addurnol.
 4. Rhwyllwch yn yr ystafell wely - gall ei gelloedd fod o wahanol faint a siâp. Gall y grid fod yn wlyb, bas a hyd yn oed gyda brodwaith.

Dewiswch tulle tenau neu dynn - bydd hyn yn dibynnu ar ble mae ffenestr eich ystafell wely yn mynd. Dylai Tulle i'r ystafell wely heb llenni, sy'n wynebu'r dwyrain neu'r de fod yn ddwys ac yn gwasgaru golau dydd. Gall hyn fod yn organza gyda brodwaith neu rwyll dwys. Yn yr ystafell ogleddol neu orllewinol, mae'n well hongian gorchudd tenau neu rwyll mawr. Bydd lliw y tulle yn dibynnu ar yr arddull fewnol, lle mae'r ystafell wely gyfan wedi'i fframio. Er enghraifft, ar gyfer ffabrig tenau tenau uwch-dechnoleg modern heb batrwm yn addas, a gellir addurno ystafell wely gyda thulle lliw.

Tulle ar y llygadeli yn yr ystafell wely

Mae'r ffordd hon o glymu'r llenni yn boblogaidd iawn heddiw. Bydd Tulle, sydd â strwythur meddal, yn edrych yn arbennig o brydferth ar y llygadenni. Felly, yr opsiwn delfrydol yw defnyddio organza ysgafn ar gyfer yr ystafell wely. Mae'r eyelets yn helpu i wneud plygiadau perffaith ar y ffabrig. Bydd dyluniad hardd tulle heb bwysau ar gyfer yr ystafell wely yn helpu i greu awyrgylch o gysur a harmoni yn yr ystafell hon. Dylid cofio y dylai'r meinwe fod yn llawer, tua 2-3 gwaith yn fwy na hyd y cornis. Dim ond wedyn y bydd plygu'r cyrn yn edrych yn hyfryd.

Tulle i'r ffenestr yn yr ystafell wely

Mae tulle fer yn gyfleus ar gyfer ystafell wely bach. Yn yr achos hwn, wrth ymyl y ffenestr, gallwch drefnu, er enghraifft, gadair neu gist o dynnu lluniau. Ac yna bydd y hyd llen i fyny at ffenestr y ffenestr yn berffaith yn gweddu i le bach, heb greu unrhyw broblemau arbennig. Yn ogystal, bydd tulle fyr yn gwneud y tu mewn i'r ystafell wely yn fwy ysgafn a golau. Ar gyfer ystafell uchel, gallwch ddefnyddio ffabrig denau ar y cyd â lambrequin a fydd yn cuddio'r gornis uwchben y ffenestr. Ar yr un pryd, mae angen sicrhau bod addurniad ffenestr o'r fath yn gytûn â gweddill yr ystafell.

Ardd Tulle i'r ystafell wely

Os oes gan eich ffenestr agoriad ffenestr ar ffurf bwa, ni fyddwch yn gallu dewis llen ar ei gyfer. Bydd angen cornis wedi'i wneud o broffil golau, wedi'i glymu i'r wal gyda cromfachau, ac mae rhedwyr arbennig yn atal y ffabrig rhag symud allan. Gall ffenestr o'r siâp arferol gael ei addurno hefyd gyda thulle ar ffurf bwa ​​semircircwlaidd. Gall hyd y llen gyrraedd y sill. Bydd tulle o'r fath yn yr ystafell wely yn canslo'r planhigion tŷ hardd a dyfir ar y ffenestr.

Gellir ychwanegu Tulle mewn ystafell wely fach o organza neu veil gyda mewnosod neu addurno guipure gyda brodwaith ar ymyl waelod y cynnyrch. Mewn ystafell fechan, bydd y bwa tulle yn ehangu'r gofod yn weledol . Dylai llen trawsgludo o'r fath ffrâm agor y ffenestr, syrthio plygu meddal. Bydd y gwreiddiol yn edrych fel arch tulle lliw i'r ystafell wely gydag arwyneb monocrom matte.

Tulle gyda llenni yn yr ystafell wely

Yn aml iawn, wrth addurno ystafell wely, cyfunir y tulle â llenni. Mae'n bwysig cofio na ddylai dyluniad y ddau llenni ffitio'n organig yn unig i arddull gyffredinol yr ystafell, ond hefyd yn gytûn â'i gilydd. Os penderfynwch ddewis tulle gwyn, gall y llenni gwely'r ystafell wely fod yn wahanol mewn lliw neu liwiau cynnes ysgafn: hufen, beige, ac ati Er y gellir defnyddio unrhyw ddeunydd trwchus ar gyfer llenni.

Gall opsiwn diddorol ar gyfer addurno ffenestri fod yn gyfuniad lle mae tulle gwyn yn yr haen isaf. Ar ben ei ben, mae'n cael ei glymu yn ddall o muslin lliw, y gellir ei llinynnau mewn cwlwm neu anarferol yn rhydd. Os ydych chi eisiau addurno'r ffenestr gyda thwlle llachar, yna mae'n well ei gyfuno â llenni trwchus o dôn mwy cyfyng. Dylid cyfuno Tulle-bwcle neu llenni â thyllau a phatrymau folwmetrig gyda llenni ar ffurf cynfasau syml.

Tulle i ystafell wely gyda balconi

Os oes gan eich ystafell fynediad i balconi neu logia, yna nid oes angen defnyddio llenni a thulle mewn ystafell wely pan fo'n addurno â nifer o byllau a fydd yn ymyrryd â defnyddio'r drws. Os nad oes angen arbennig ar gyfer cysgodi'r ystafell, gallwch chi addurno'r ffenestr a'r drws yn unig gyda thwlle ysgafn heb ddefnyddio llenni trwchus. Mae rhai perchnogion yn hoffi addurno'r ffenestr a'r drws gyda fersiwn glasurol o llenni aml-haenog sy'n cynnwys tulle, llenni ochr a lambrequin. Fodd bynnag, dylid cofio y dylid symud yn hawdd rhai o'r llenni ar y drws balconi.

Lliw y tulle yn yr ystafell wely

Er mwyn gweld tulle yn yr ystafell wely yn edrych yn hyfryd ac yn gytûn, mae angen ichi roi sylw arbennig i'w liw a chofiwch:

 1. Nid yw Tulle o liw tywyll yn yr ystafell wely neu fod patrwm yn gadael ychydig o haul.
 2. Mae arlliwiau tywyll yn addurno'r ffenest yn lleihau'r ystafell yn weledol, felly ni ddylid eu defnyddio mewn ystafell fach.
 3. Mae Tulle mewn ystafell wely ysgafn o faint bach yn well dewis tonnau pastel gwyn neu feddal.
 4. Dylai'r cysgod tulle gael ei gyfuno â lliw y llenni a thôn cyffredinol dyluniad yr ystafell wely.
 5. Gan fod lliwiau llachar iawn yn cyffroi'r effaith ar y corff dynol, mae'n well i'r ystafell wely ddewis teiniau llygredig meddal.

Tulle i'r ystafell wely salad

Cynghorir dylunwyr i ddewis cysgod tulle yn nhrefn dodrefn clustog neu gysoni â gorchudd y wal. Ond er na ddylai'r llenni uno gyda'r papur wal, ond dylai fod o leiaf un tôn yn dywyllach neu'n ysgafnach na'r waliau. Un opsiwn ennill-ennill fyddai, er enghraifft, y lliw tulle gwyrdd, sy'n ailadrodd cysgod y gwrthrych mwyaf yn yr ystafell yn union, er enghraifft, yr un lliw ar y gwely. Os yw'ch ystafell wedi'i addurno mewn lliwiau gwyrdd ysgafn, yna gall tulle ar ffenestr yr ystafell wely fod yn eira, llaeth neu hufen.

Tulle yn yr ystafell wely gwyrdd

Mae lliw gwyrdd yn y tu mewn yn ymlacio, yn ysgafnu ac yn creu teimlad o drawiad. Os ydych chi'n meddwl sut i ddewis tulle yn yr ystafell wely, gallwch chi roi'r gorau i gysgod gwyrdd. Bydd dyluniad yr ystafell wely gwyrdd yn pwysleisio'n berffaith y twlle tryloyw gwyrdd golau mewn cyfuniad â'r llenni Rhufeinig gydag addurn blodau aur. Bydd llenni'r lliw hwn yn edrych yn cain ac yn urddasol. Yn arbennig o wreiddiol yw'r ffenestr yn yr ystafell wely, wedi'i dynnu gyda photothool gwyrdd gyda phrintiau llysiau.

Tulle mewn ystafell wely pinc

Mae tulle binc yn yr ystafell wely yn helpu i gael gwared ar iselder ysbryd, fe all wella hwyliau a rhoi teimlad o gysur a heddwch. Yn yr achos hwn, dylid dewis llenni mewn cysgod tywyll na thulle. Bydd y gwreiddiol yn edrych fel tu mewn i ystafell wely brown gyda thullau pinc meddal ar y ffenestri. Mae rhai dylunwyr yn defnyddio palet gwyrdd ar gyfer yr ystafell wely pinc wrth addurno'r ffenestri. Bydd cyfuniad o deunyddiau pinc ar y ffenestri gydag acenion ar ffurf lliw glas yn helpu perchnogion yr ystafell wely i ryddhau eu hunain rhag meddyliau negyddol.

Gall addurniad y tulle yn yr ystafell wely fod yn wahanol iawn:

 1. Cynulliad Tulle ar dâp. I wneud hyn, caiff tâp ei guddio ar hyd ymyl uchaf y llen, sydd, wrth ei dynnu ynghyd, yn ffurfio plygu hardd.
 2. Mae defnyddio garters a phwysiadau yn caniatáu ichi roi aeriad ychwanegol tulle.
 3. Bydd y llinyn, sy'n cael ei haenu i ochrau'r cynfas, yn codi'r tulle ac yn creu plygiadau semircircwlar.
 4. O'r un tulle ag ar y llenni, gallwch wneud lambrequin, sy'n ffurfio tonnau meddal hardd.

Tulle am ystafell wely glas

Bydd y sefyllfa yn yr ystafell wely hon yn ysgafn ac yn ysgafn, yn ysgafn ac yn ffres. Ar gyfer yr ystafell hon, mae'r llenni glas ar y eyelets yn addas, ar y cyd â thwlle gwyn eira. Bydd tulle glas trawsgludog ysgafn yn briodol mewn ystafell wely fechan gyda ffenestr fach: bydd yn ychwanegu ysgafn a ffresni i'r ystafell. Os yw'r tulle gwyn yn yr ystafell wely glas yn golygu bod y tu mewn yn ddiangen oer, gallwch ychwanegu acen, er enghraifft, tint tywodlyd cynnes neu hufenog.

Tulle yn yr ystafell wely tywyll

Yn aml mae ffenestri'r ystafell wely yn wynebu'r gogledd ac nid oes digon o olau yn yr ystafell. Mae perchnogion yr ystafell hon eisiau gwybod sut i ddewis tulle yn yr ystafell wely. Mae dylunwyr yn yr achos hwn yn argymell bod addurn ffenestr yn well i ddefnyddio tulle golau dryloyw. Gellir hysbysu'r un peth a pherchnogion ystafell wely bach. Peidiwch â defnyddio yn y ystafell hon llenni rhy fawr a chyrff, sy'n golygu bod y gofod yn lleihau ymhellach. Yr opsiwn gorau ar gyfer ystafell wely tywyll yw llygad aer ysgafn ar y ffenestr. Er mwyn tywyllu'r ystafell, gellir ei gyfuno â dalltiau rholer golau.

Pa mor hyfryd i hongian tulle yn yr ystafell wely?

Os ydych am hongian y tulle gwreiddiol yn yr ystafell wely, gallwch ddefnyddio clipiau neu bachau ynghlwm wrth y wal. Bydd y tulle, sy'n pwyso ar gangen llorweddol, wedi'i osod uwchben y ffenestr, yn edrych yn anarferol. Anfantais cau'r fath yw na ellir symud y llen. Er mwyn hongian y tulle yn yr ystafell wely, gallwch ddefnyddio dyne o'r opsiynau cornis:

 1. Nenfwd - y ffordd fwyaf poblogaidd, rhad a syml sut i hongian tulle yn yr ystafell wely. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer traciau aml-haen cymhleth a hyd yn oed traciau crwm. Mae'r cornis o'r fath yn gyfleus ar gyfer addurno ffenestri cornel neu fae.
 2. Telesgopig - defnyddir y modelau hyn ar gyfer ffenestri cul.
 3. Proffil - gall corneli o'r fath gael ei gynnwys yn nenfwd ffug neu wedi'i orchuddio â mowldio.
 4. Gellir defnyddio cornis Baguette mewn ystafell gyda nenfydau uchel.
 5. Rod - wedi'i osod i'r nenfwd neu'r wal.