Atyniadau yn Grenada

Yn ddiweddar, mae ynys Grenada , a leolir yn y basn Caribî, yn ennill momentwm fel cyrchfan i dwristiaid. Mae gwylwyr yn cael eu denu nid yn unig gan ddŵr cynnes a thraethau hardd, ond hefyd atyniadau diwylliannol, ac nid yw eu harchwiliad yn llai pwysig. Felly, gadewch i ni ddarganfod beth sy'n ddiddorol y gallwch ei weld tra ar wyliau yn Grenada.

Golygfeydd mwyaf diddorol Grenada

Er gwaethaf maint cymedrol yr ynys (ardal Grenada - dim ond 348.5 cilomedr sgwâr), mae yna lawer o atyniadau o darddiad naturiol a gwreiddiau dynol:

 1. Enghraifft drawiadol o bensaernïaeth gadarn y cyfnod trefedigaethol yw Fort Frederick . Fe'i lleolir yn uchel uwchben St. Georges , prifddinas ynys Grenada. O'r gaer mae panorama anarferol: ar un ochr fe welwch y blociau o ddatblygiad trefol, ac ar y llall - harbwr hardd, y fynedfa ddwyreiniol i borthladd Karenazh.
 2. Adeiladwyd caer Grenadaidd arall - Fort George - yn y ganrif XVIII cynnar gan y Ffrancwyr. Mae'n mynd i arfordir gorllewinol yr ynys. Yn ogystal â'r golygfeydd moethus o lwyfannau arsylwi'r gaer, mae gan dwristiaid ddiddordeb mewn olion bwledi a adawwyd ar ôl i Maurice Bishop, Prif Weinidog enwog Grenada, gael ei weithredu.
 3. Mae East Belmont yn un o'r planhigfeydd coco hynaf ar yr ynys. Fe'i gosodwyd mor bell yn ôl â'r 17eg ganrif, a thros y degawdau, coco a gwahanol sbeisys yn cael eu tyfu yma. Ni allwch edrych ar y planhigfa bresennol, ond hefyd yn dysgu am hanes y lleoedd hyn, ewch i'r amgueddfa a'r hen ffatri siwgr. Mae Ystâd Belmont a'i bwyty ei hun, sy'n gwasanaethu ei goginio Grenadian clasurol i ymwelwyr, yn ogystal â siop anrhegion.
 4. Cascades o rhaeadrau - "cerdyn ymweld" Grenada. Y rhai mwyaf enwog ohonynt yw'r "Saith Chwaer" (rhaeadr sydd wedi ei leoli yn uniongyrchol yn nyfyw y fforest law) a "Concord" yn nwyrain yr ynys. Mae'r rhaeadrau hyn yn fach, ond yn drawiadol, mae ganddynt offerynnau arsylwi ar gyfer hwylustod twristiaid.
 5. Mae Gardd Fotaneg Jessamine Eden yn rhan orllewinol yr ynys yn wersi go iawn o heddwch a thawelwch. Gall twristiaid gerdded ar hyd ei lwybrau cysgodol, edmygu'r colibryn bach, ceisiwch fêl gan yr afiary lleol.
 6. Mae canol dinas Sant Georges hefyd yn fath o dirnod hanesyddol Grenada. Mae yna lawer o enghreifftiau o ddiwylliant creoleidd y ganrif XIX, megis yr Eglwys Gadeiriol, Amgueddfa Genedlaethol Grenada ac eraill.
 7. Mae dinas enwog Suturs heddiw hefyd yn lle pererindod i lawer o dwristiaid. Unwaith, ar adeg diflannu poblogaeth frodorol Grenada, roedd teuluoedd cyfan a llwythau'r Indiaid yn rhuthro i'r abyss o glogwyni uchel yn unig i beidio â chael eu dal gan y conquerors Ffrengig. Nawr gyda'r un creigiau, mae'r gwylwyr yn edmygu golygfeydd hardd yr ynysoedd cyfagos, y môr a'r pentref pysgota.

Parciau Cenedlaethol Grenada

 1. Mae Parc Cenedlaethol Grand Ethan yn meddiannu tiriogaeth ddigon mawr ac fe'i hystyrir yn un o olygfeydd mwyaf diddorol y wlad. Yma fe welwch blanhigfeydd hynafol, trofannau brwd, rhaeadrau perlog a thirweddau eraill yr un mor hardd. Daeth enwogion y parc hwn â "Llyn Ethang", heb ei waelod, yn union yng nghrater llosgfynydd diflannu.
 2. Mae "Levera" ar ran arfordirol yr ynys yn un o'r parciau mwyaf poblogaidd o Grenada , sef cynefin o fwy na 80 o rywogaethau o adar sy'n byw ar ffin y môr a mangrove, mewn morlyn fawr.
 3. Gwarchodfa Grenada Dove , sydd heb fod yn bell o Harbwr Halifax. Yma mae colomennod Grenada prin iawn - yr adar anweledig "anweledig", sydd ar fin diflannu.
 4. Crater Lake Antoine yw canol y parc cenedlaethol homyn. Mae ornitholegwyr yn aml yn dod yma i arsylwi ar arferion adar mudol.
 5. Nid yw gwarchodfa La Saghess yn llai diddorol o ran astudio adar. Mae'r parc yn ne-ddwyrain yr ynys.