Ffeithiau diddorol am Jamaica

Mae Jamaica yn wlad godidog, lle mae bob amser yn heulog ac yn hwyl. Mae ei henw yn unig yn galw am wen a emosiynau positif, ac mae reggae yn swnio'n anhygoel yn fy mhen. Y wlad hon o anturiaethau a darganfyddiadau eithafol, a fydd yn troi pen unrhyw deithiwr. Yn yr erthygl hon, byddwn yn datgelu y ffeithiau mwyaf diddorol am wlad syfrdanol Jamaica, ac mae'n debyg nad ydych yn gwybod eto.

Y 15 ffeithiau gorau am Jamaica

Mae Jamaica wedi dod yn enwog ar draws y byd am ei gyflawniadau, natur godidog a meddylfryd anhygoel. Mae'r wlad hon yn eithaf blaengar ac mae ganddi hanes anodd. Felly nid yw'n syndod bod llawer o bobl yn gwybod y ffeithiau diddorol canlynol am Jamaica yn y byd:

 1. Jamaica oedd y wlad gyntaf yn rhan orllewinol America, lle ymddangosodd y rheilffyrdd.
 2. Yn y Caribî, Jamaica yw'r wlad Saesneg sy'n siarad gyntaf.
 3. Yn y wlad heulog hon, enwyd y dyn cyflymaf yn y byd - Usain Bolt (hyrwyddwr Olympaidd chwech amser y byd).
 4. Y chwedlau cerddoriaeth gwir - Bob Marley a Peter Tosh - a aned yn Jamaica. Mae hyd yn oed amgueddfa tŷ Bob Marley , sylfaenydd reggae.
 5. Mae'r ymgyrchydd gwych Marcus Garvey hefyd o Jamaica.
 6. Mae plant sy'n byw ar yr ynys yn dechrau eu bore a'u hysgol mewn gweddi.
 7. Jamaica yw'r wlad drofannol gyntaf a gymerodd ran yn y Gemau Olympaidd y Gaeaf.
 8. O ran nifer y medalau Olympaidd, mae'r wlad syfrdanol yn ail i'r Unol Daleithiau yn unig.
 9. Yn Jamaica, mae merched hyfryd iawn sydd eisoes wedi ennill lle cyntaf yng nghystadleuaeth Miss World am saith gwaith.
 10. Yn y wlad, mae'n brin iawn mai dim ond un plentyn sy'n cael ei eni yn y teulu. Jamaica yw'r arweinydd absoliwt yn y nifer o enedigaethau tripledi.
 11. Yn y wlad nes bod ein hamser yn gweithio Clwb Golff Manceinion gwych, sef yr hynaf yn hemisffer y gorllewin.
 12. Nid yw baner Jamaica yn cario lliw tricolor ac mae'n symbolau'r ymadrodd "Mae yna anawsterau, ond mae'r ddaear a'r haul yn disgleirio".
 13. Mae gan Port Royal enw da fel y ddinas fwyaf swnllyd a dieflig ar y Ddaear.
 14. Jamaica - man geni'r glöynnod byw ail-fwyaf o'r rhywogaeth "Sailboat Giant".
 15. Y wlad yw'r cyntaf yn y byd i greu cronfa i ymladd AIDS, malaria a thiwbercwlosis.