Costa Rica - ffeithiau diddorol

Mae Costa Rica yn wladwriaeth fach enwog yn America, sydd eisoes wedi troi miliynau o galonnau. Dyma un o hoff wledydd teithwyr. Yma gallwch weld a dysgu, ysbrydoli a difyrru, mwynhau pob eiliad o'ch gwyliau. Yn yr erthygl hon byddwn yn sôn am yr hyn y mae Costa Rica yn enwog amdano a pha ffeithiau diddorol sy'n gysylltiedig ag ef.

Y mwyaf diddorol am y wlad

Dywedwch wrthych am y 15 ffeithiau mwyaf enwog a diddorol am wlad ryfeddol Costa Rica:

 1. Mae chwarter y wlad yn barciau cenedlaethol . Mae pobl leol yn gwerthfawrogi adnoddau naturiol ac maent am eu cadw yn eu ffurf wreiddiol cyhyd â phosibl. Dyna pam mae 20 o barciau cenedlaethol ac 8 gorsaf fiolegol yn Costa Rica.
 2. Mae'r trysorlys wedi'i ailgyflenwi ar draul twristiaeth. Mae Costa Rica yn lle poblogaidd iawn ar gyfer hamdden twristiaeth, cymaint o gofroddion a thocynnau i'r atyniadau a gyflwynwyd cwotâu ychwanegol. Yn ystod y flwyddyn, mae Costa Rica yn ymweld â mwy na dau filiwn o deithwyr, diolch i hyn fod cyllideb y wlad yn cael ei ailgyflenwi.
 3. Yn Costa Rica nid oes yna fyddin. Ac nid yw hon yn jôc. Mae wedi mynd i'r 20 o wledydd uchaf lle mae'r fyddin yn absennol ers 1984.
 4. Mae llawer o llosgfynyddoedd. Yn Costa Rica mae tua 200 o ffurfiadau folcanig. O'r rhain, dim ond 60 sy'n cysgu, ac mae'r gweddill yn dangos eu pŵer yn gyfnodol. Wrth gwrs, un o berlau'r wlad yw'r Poas llosgfynydd enfawr yn y parc cenedlaethol homyn a'r llosgfynydd Arenal enwog.
 5. Mae Costa Rica ychydig yn fwy na Baikal. Mae'r Llyn Fawr yn cwmpasu ardal o 320 metr sgwâr. km, a'r wlad - 510. Felly gallwch chi amcangyfrif ei faint.
 6. Costa Rica - cartref i glöynnod byw a colibryn. Mae'r wlad yn llawn adar a phryfed hardd. Mae ffermydd cyfan yn cael eu creu ar gyfer glöynnod byw, ac ar gyfer pennau - pafiliynau. Ystyrir mai Costa Rica yw man geni llawer o rywogaethau adar anarferol sy'n brin mewn rhannau eraill o'r byd.
 7. Yn Costa Rica, gallwch fynd i mewn i'r car mewn cyflwr diflastod. Mae hyn, efallai, yn un o gyfreithiau mwyaf syfrdanol y wlad. Am y ffaith y byddwch chi'n rhoi dyn i'r carchar, ond ni fydd dryswch alcohol a geiriau yn cael eu dweud.
 8. Yn Costa Rica mae pobl hapus yn byw. Mae gwlad godidog wedi'i gynnwys ym mhen uchaf gwlad hapus y byd. Mae gan y trigolion eu hathroniaeth eu hunain, sydd ddim ond yn caniatáu iddynt golli calon. Yma mae'n byw pobl gyfeillgar, gwenu. Eu disgwyliad oes cyfartalog yw 80 mlynedd, ac mae hwn yn ffigur uchel iawn.
 9. Agwedd ddyn i deuluoedd ifanc. Yng nghyllideb y wlad, y swm a ddyrennir ar gyfer adeiladu tai ar gyfer teuluoedd incwm isel ifanc. Ac mae adeiladu'r tŷ yn rhad ac am ddim, heb ddychwelyd a rhwymedigaethau.
 10. Ffilmiwyd y ffilm "Jurassic Park" yn ninas Monteverde . Nawr ar y safle ffilmio mae parc plant gyda'r un enw.
 11. Ystyrir bod coedwig Monteverde yn y wlad yn "drawsynol", gan ei bod yn cuddio ar un o'r llethrau mynydd, bron ar ei huchaf. Mae'n derbyn yr holl leithder angenrheidiol o'r cymylau.
 12. I Costa Rica yw'r ynys mwyaf annwyl yn y byd - Cnau coco . Mae'n gorchuddio llosgfynyddoedd a thribedi'r jyngl, felly fe ddaeth yn breswyl.
 13. Mae ogofâu tanddaearol wedi'u cynnwys yn y rhestr o olygfeydd anhygoel o Costa Rica . Mae cyfanswm o 70 yn y wlad, a hanner ohonynt yn cael eu ffurfio tua 60 miliwn o flynyddoedd yn ôl.
 14. Gelwir arfordir Costa Rica "euraidd". Rhoddwyd yr enw hwn am y tro cyntaf gan y conquistadwyr a oedd yn gaeth, a welodd ar y traethau boblogaeth gydag addurniadau enfawr o aur. Gyda llaw, gallwch werthfawrogi'r un addurniadau eich hun trwy ymweld â'r Amgueddfa Aur yn San Jose .
 15. Yn Costa Rica, mae yna wrthrychau dirgel a darnau gwyddonol. Er enghraifft, peli cerrig enfawr o siâp delfrydol yn y jyngl, ac ati