Ymweliadau yn Jamaica

Mae Jamaica yn genedl ynys yn y Caribî. Mae'n ddiddorol i dwristiaid gyda'i thirweddau mynydd unigryw, trwchus trofannol, rhaeadrau hardd, traethau hardd a chyfforddus, yn ogystal â diwylliant gwreiddiol a'r cyfle i dreulio'ch gwyliau'n weithredol ac yn amrywiol.

Yma fe welwch chi deithiau gwych i barciau a sŵn difyr, yn golygfeydd yn ninasoedd mwyaf a phwysicaf y wlad, gan ymweld â lleoedd hanesyddol a phensaernïol ac, wrth gwrs, gorffwys eithafol.

Ymweliadau Gorau yn Jamaica

Ystyriwch y teithiau mwyaf diddorol yn Jamaica y gallwch ymweld â nhw pan fyddwch yn Kingston , Ocho Rios , Montego Bay , Negril neu Port Antonio :

 1. Gyrru i Kingston . Dyma brifddinas y wlad, lle heddiw gallwch weld y rhan hanesyddol (Tref Sbaeneg) a thrigolion y Rheolydd, yn ogystal ag ymweld ag Amgueddfa enwog Bob Marley . Yn Kingston, mae carnifalau'r strydoedd a digwyddiadau gwyliau yn digwydd yn aml, a fydd yn eich galluogi i gydnabod yn well ag arferion trigolion yr ynys. Yn ofynnol am ymweld â'r Oriel Genedlaethol, y Tŷ Brenhinol a'r Amgueddfa Sŵolegol.
 2. Rhaeadrau Afon Dunns ( Ocho Rios ). Dyma'r rhaeadrau mwyaf enwog yn Jamaica. Nid yw'r ffordd atynt yn hawdd, ac heb gymorth canllawiau proffesiynol yma mae'n anhepgor. Byddant yn eich helpu i ddringo i frig y rhaeadrau dŵr, o ble y gallwch chi werthfawrogi harddwch natur leol. Mae cyfle i ymddeol o'r bwlch bydiol neu fynd am dro o amgylch y parc. Yn y rhaeadrau gallwch chi nofio a haul ar y traeth.
 3. Rhaeadrau Yas ( Montego Bay ). Maent wedi'u hamgylchynu gan gerddi lush ac maent yn cynrychioli rhaeadr o 7 rhaeadr. Ar gyfer nofio, mae lleoedd arbennig yn cael eu dyrannu, lle mae'n ddiogel, byddant yn cael eu dangos i chi. Yng ngweddill y diriogaeth mae angen i chi fod yn ofalus, gan fod rhai ardaloedd yn eithaf creigiog.
 4. Rhaeadrau Mayfield (Westmoreland). Yn y lle hwn, gallwch werthfawrogi harddwch ffynonellau dŵr nid yn unig, ond hefyd yn gweld coedwig drofannol Jamaica gyda holl drigolion y fflora a'r ffawna. Ni fydd blodau, planhigion, adar a glöynnod byw ecsotig, yr awyr mynydd pur a 2 rhaeadr sy'n ffurfio 21 pwll naturiol yn eich gadael yn ddifater.
 5. Bae Dolffin yn y Reef Treasure ( Ocho Rios ). Un o'r teithiau mwyaf cyffrous yn Jamaica. Yn ystod y cyfnod hwn, cewch gyfle i nofio gyda dolffiniaid, siarcod a pelydrau, gweld tri sioe ddisglair gyda dolffiniaid ac un gyda siarcod. Dylid nodi bod nofio gyda bywyd morol yn hollol ddiogel, maen nhw'n cael eu dysgu'n berffaith, ac mae eu dannedd yn cael eu tynnu. Yn ogystal, gallwch chi reidio yma ar caiac, cychod bach neu long gyda gwaelod gwydr, gan fwynhau golygfeydd dyfroedd y môr a'u trigolion. Bydd ffans o weddill tawel a mesur, heb unrhyw amheuaeth, yn hoffi traethau hardd Jamaica gyda thywod perlog gwyn.
 6. Parc hamdden "Aquasol" ( Montego Bay ). Dewis ardderchog ar gyfer chwaraeon a hamdden egnïol. Yma fe welwch neidiau dŵr, bananas a sgïo, yn ogystal â phlymio sgwba. Yn y parc gallwch chwarae tenis mawr neu bwrdd, pêl-foli neu dim ond bod yn gefnogwr yn y gwelyau haul ger y caeau chwaraeon.
 7. Teithiau beic ( Ocho Rios ). Maent yn disgyn ar hyd llethrau mynydd a thiroedd bryniog. Bydd y daith hon yn eich galluogi i weld a chipio harddwch y dirwedd ar yr ynys, llystyfiant trofannol a rhan o'r arfordir. Mae'r daith yn addas i bobl ifanc a chyplau â phlant.
 8. Mynyddoedd Glas ( Port Antonio ). Y gadwyn fynydd fwyaf yn y wlad, y brig ohonynt yw 2256 m. Mae llwybr troed a gall pawb sy'n dringo ei weld arfordir gogleddol a de Jamaica, yn ogystal ag edrych ar amlinelliadau Ciwba cyfagos.
 9. Rafting (Montego Bay). Mae cwymp ar gwch rwber yn cael ei wneud ar afon mynydd Rio Bueno . Mae'r daith yn llawn argraffiadau. Fe fydd yn eich galluogi i fwynhau harddwch y rhyfel, goncro'r gyflym yn gyflym ac fel gwobr, bydd yn mynd â chi i'r traeth i'r Môr Caribïaidd.
 10. "Llaeth Afon Llaeth" (Clarendon). Mae SPA River Milk yn gyrchfan gyda dŵr mwynol iach ac mae wedi'i leoli yn ne-orllewin Clarendon. Mae'r gyrchfan wedi bodoli yma ers diwedd y ganrif XVIII ac mae dros y blynyddoedd wedi ennill poblogrwydd ymhlith twristiaid o gwmpas y byd.
 11. Parc "Rocklands Bird Sanctuary" (St James). Mae'n gladdfa adar, y dechreuodd ei hanes ym 1959. Mae Rocklands wedi ei leoli 20 munud o Fynydd Montego ac mae'n gartref i Lisa Salmon, ornitholeg enwog Jamaica, a greodd y warchodfa. Heddiw, mae'n gartref i filoedd o finches, colibryn, tiaris ac adar eraill.

Teithiau golygfeydd y ddinas

Mae bod yn y ddinas hon neu yn Jamaica, gallwch ymweld â thaith golygfeydd gyffrous. Fe'u cynhelir yn Montego Bay, Negril, Port Antonio, Ocho Rios.

Yn Montego Bay bydd yn ddiddorol ymweld â'r gaer a'r hen eglwys Sant James, yr Amgueddfa Blue Hole a'r Oriel Gelf. Yn ogystal, gallwch fynd ar rafftio ar hyd yr afonydd Martha Bray a'r Afon Ddu. Mae Negril yn haeddu sylw oherwydd dyma chi'n gallu gweld rhaeadrau Yas ac ogofâu Joseff, y parciau Anansi a Rhwyfo, y pentrefi pysgota ac Afon Apple , lle mae'r siam enwog Jamaican yn cael ei gynhyrchu.

Ym Mhort Antonio, cewch eich bilio ar rafft bambw ar hyd yr afon ehangaf yn Jamaica, y Rio Grande, ac yn Ocho Rios, yn ogystal â'r teithiau a restrir uchod, disgwylir i ymwelwyr ymweld â Pharc Columbus ac Amgueddfa Afon Coyaba, Gerddi Parc y Sioe a'r Parc Treftadaeth leol, oriel celfyddydau, yn ogystal â chanolfannau siopa, llwyfannau arsylwi, planhigfeydd ffrwythau a choffi.