St James

Cape St. James, sydd ar arfordir gorllewinol Barbados - mae'n deithiau diddorol, gwyliau traeth ymlacio, yn ogystal â gwahanol chwaraeon. Ac os ydych chi wedi bod yn chwilio am le delfrydol ar gyfer archwilio'r byd dan y dŵr ac ar gyfer snorcelio, yna mae'r bentir hon yn union yr hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gwybodaeth gyffredinol

Mae Cape St James wedi ei leoli yn rhan orllewinol yr ynys. Prif ddinas y sir yw Holtown . Gyda llaw, y olaf yw'r ddinas leiaf yn Barbados .

Ni fydd yn ormodol nodi bod ardal y cape tua 30 cilomedr sgwâr. m, ac fe'i sefydlwyd ym 1625 pell gan y Prydain, a gyrhaeddodd Barbados gyntaf. Pam Sant James? Mae'n ymddangos bod y cape wedi'i enwi yn anrhydedd y brenin Prydeinig, y mae ei fflyd yn mynd i'r harbwr yn y flwyddyn a nodir uchod. Gyda llaw, ar ôl peth amser fe'i hailenwyd yn "Tiny Britain", ond ar ôl cyfnod penodol o amser, dychwelwyd yr hen "St. James".

Beth i'w weld?

Yn ogystal, mae'r ponneshites hynny ar y traeth, yn siŵr o fynd ar daith "Ar lwybrau Saeson cyntaf Sant James." Yno fe welwch hen adeiladau yn arddull Prydain. Dyma'r bwytai, y siopau, a'r hyd yn oed yr eglwys, sy'n werth sôn ar wahân. O ran y golygfeydd, nid yw'n ddi-le i sôn am y rhai mae Cape yn enwog am y mwyafrif:

 1. Mae Eglwys Sant James yn enghraifft drawiadol o arddull pensaernïol draddodiadol Prydain.
 2. Bydd yr Amgueddfa Forwrol, a leolir yn y Parc Folkestone , yn dweud am drigolion dyfnder y môr.
 3. Ffatri Siwgr Ffatri Siwgr Portvale - dywedir wrthych yn fanwl a dangoswch sut mae'r Barbados yn cynhyrchu siwgr.
 4. Coleg Brenhinol Barbados yw'r sefydliad mwyaf poblogaidd yn yr ynysoedd y Caribî, a sefydlwyd yng nghanol y 19eg ganrif gan berchennog planhigfeydd siwgr gan Henry Drake.

Adloniant a siopa yn St James

Gelwir hamdden yn yr ardal hon yn aml yn un o'r mwyaf elitaidd ar ddyfroedd y Caribî. San Steffan yw hi sydd orau gan lawer o enwogion Hollywood ac unigolion cyfoethog. Mae'n ddiddorol bod y bobl leol yn galw'r cape "banc wedi'i lanhau gydag aur." Beautiful, onid ydyw? Ac nid dim ond y tywod, y lliw sy'n atgoffa'r metel drud hwn, ond yn y lan, mae'r rhan fwyaf ohono wedi'i adeiladu gyda filau hyfryd, plastai a gwestai pum seren.

Gyda llaw, mae hwn yn gyrchfan chwaraeon go iawn. Yma, nid yn unig y gallwch chi chwarae criced, ond hefyd dysgu'r gamp hon, sydd, yn y ffordd, yn Barbados yn cael ei ystyried yn genedlaethol. Yr hyn y mae pawb yn ei hoffi, sy'n hoffi sblashio'r dŵr, felly mae hyn yn syrffio . Allwch chi ddim galw'ch hun yn feistr o'r busnes hwn? Peidiwch â phoeni: yn St James mae yna nifer o ysgolion lle gall pawb sydd eisiau i ddechreuwyr droi'n weithiwr proffesiynol.

Fel ar gyfer siopa, mae yna ddau farchnata mawr yn St. James, lle gallwch brynu popeth sy'n dy ddiddordeb i chi: Chattel Village a West Coast Mall. Os ydych chi'n hoffi pethau prin, yna croeso i'r siop hen bethau Greenwich House Antiques. A Bae Paynes - mae hwn yn farchnad go iawn pysgod, sy'n gwerthu unrhyw gynrychiolwyr o'r byd dan y dŵr.

Ble i aros?

Felly, y mwyaf poblogaidd ymhlith twristiaid yw'r gwestai canlynol:

 1. Beach View Hotel - gwesty yn edrych dros Bae Paines. Ni ellir galw'r lle hwn yn gyllideb. Felly, am noson mae angen rhoi tua $ 200.
 2. Lantana Resort Barbados yn fflat gwyliau sydd wedi'i leoli dim ond 100 metr o'r traeth lleol. Y pris am yr ystafell yw $ 160.
 3. Mae LeMarida Suites 500 metr o draeth Haywoods . Y pris am yr ystafell yw $ 80.
 4. Morris Apartments - lle ddelfrydol i'r rheini sy'n caru gwyliau rhad hardd ac ar yr un pryd. Nid yw'r pris ar gyfer yr ystafell yn fwy na $ 40.

Ble i fwyta?

Yn St James, nid yn unig y byddwch yn gallu dod o hyd i lety ar gyfer hamdden, ond byddwch hefyd yn adfer eich hun mewn bariau a chaffis lleol:

 1. Caffi Bliss. Mae angen dod yma a cheisio brechdanau brecwast, sy'n cael eu paratoi yn ôl rysáit arbennig.
 2. Champers. Mae hwn yn fwyty lle bydd pob ymwelydd yn falch nid yn unig gyda llestri blasus gyda gwasanaeth modern, ond hefyd golygfa chic o'r arfordir azure.
 3. Bwyty Nishi. Ydych chi'n hoff o fwyd Japan? Yna dych chi yma.
 4. Crac Pysgod Cuz. Mae hwn yn lle gwych i'r rhai sydd am flasu prydau o Barbados am bris isel.

Sut i gyrraedd yno?

Mae'r cape yn 30 km o Bridgetown a gellir ei gyrraedd mewn tacsi neu drwy gludiant preifat, gan symud ar hyd y briffordd Hwyy 24 tuag at y gogledd.