Beth i'w ddod o Peru?

Mae Periw yn un o'r gwledydd hynny, gan ddod yn ôl gan nad oes angen i un feddwl am beth i'w brynu i berthnasau, ffrindiau, ffrindiau a chydweithwyr. Mae dewis cofroddion Periw mor fawr y byddwch chi'n meddwl sut i'w brynu i gyd a mynd â hi adref eto. Mae'r prisiau'n ddemocrataidd iawn, ac eithrio, mae'n arferol i fargeinio yn y marchnadoedd, ac mewn siopau cofrodd a siopau ar gyfer ychydig o bryniadau gall roi disgownt.

Rhoddion cofiadwy o Peru

Felly, gadewch i ni ddechrau trwy archebu'r hyn y gallwch ei ddod o Peru.

 1. Mae rhai o'r cofroddion mwyaf poblogaidd o Periw yn gynhyrchion a wneir o wlân llama a alpaca - hetiau, sgarffiau, siwmperi, mittens, ponchos, bêl-droed cenedlaethol, blancedi, paneli wal sy'n darlunio golygfeydd o fywyd Indiaidd. Mae'r rhain yn bethau gwlân hyfryd, cynnes, meddal a hollol brin iawn. Mae'r ffwr o alpaca ifanc (babaca alpaca) yn cael ei werthfawrogi fwyaf. Bydd siwmper ("chompa") yn costio o 30 i 60 halen. Sgarff ("chalina") a hyd yn oed yn llai, dim ond 10 halen neu 100 rwbl. Mae cynhyrchion o alpaca a llama wool yn cael eu gwerthu ym mhob man, mewn marchnadoedd ac mewn siopau, er enghraifft, yn Arequipa . Tynnwn eich sylw at y ffaith bod yr erthyglau ffatri a wnaed o ffwr alpaca yn fwy bywiog a lliwgar. Mae cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw hefyd o ansawdd ardderchog, ond nid mor llachar â bod Periwiaid yn defnyddio lliwiau naturiol yn unig wrth wau.
 2. Cynhyrchion wedi'u gwehyddu : napcynau, darnau gobennydd, bagiau crib, canysau, pashmina, matiau clawr (tapis). Yma fe welwch amrywiaeth enfawr o gynhyrchion a dewis o liwiau. Bydd y mat wal yn costio tua 30-40 o halenau, napcynau a chilfachau gyda brodwaith symbolau Inca - 2-10 halen.
 3. Addurniadau - clustdlysau, modrwyau, breichledau, mwclis. Mae cynhyrchu gemwaith arian ym Peru wedi bod yn boblogaidd iawn. Mewn siopau cofrodd mae yna ddewis enfawr o gylchoedd, breichledau, clustdlysau, ffrogiau, ac ati. Mae yna gynhyrchion enameled hefyd. Mae prisiau'n dechrau o 3-5 halen a hyd at 25-35.
 4. Chwarae gwyddbwyll a parchis . Gellir prynu gwyddbwyll gyda ffigurau pren, a chyda rhai ceramig, sy'n rhatach. Y mwyaf poblogaidd yw ffigyrau'r Incas a'r conquistadwyr. Bydd gwyddbwyll gyda ffigurau pren yn costio 25 hall i chi, a gyda ffigurau ceramig y gallwch eu prynu am 10-15 salt.
 5. Crysau-T gyda delwedd Machu Picchu , baner Periw . Wrth fynd i siopa , sicrhewch eich bod chi'n prynu'ch hun - bydd atgofion da am lawer o flynyddoedd yn cael eu darparu.
 6. Serameg hefyd yw'r grefft bwysicaf ym Mhiwro. Ar yr eitemau ceramig sy'n darlunio motiffau hanesyddol, mae'r addurniadau geometrig yn bennaf ar y prydau.
 7. Paentiadau . Y dewis ar gyfer pob blas a gwaled. Gwreiddiol, gwreiddiol a gwreiddiol iawn. Ysgrifennwyd paentiau acrylig yn bennaf, wrth i artistiaid delweddau ddefnyddio strydoedd cobbled o Lima , Cusco , yn ogystal â thirweddau ac adfeilion atyniadau Periw enwog. Trigolion Ayacucho yw'r celfyddydwyr mwyaf enwog ym maes celf addurnol o Peru. Un o'r genres mwyaf diddorol o gelf leol yw Retablo Ayacuchano.
 8. Cynhyrchion wedi'u gwneud o bren . Maent yn cynrychioli amrywiaeth enfawr o'r dodrefn pren mwyaf, yn ogystal ag addurniadau ar ei gyfer, amrywiol gefnogaeth, fframiau lluniau, offer addurnol, offerynnau cerdd bren, pinnau.
 9. Disgiau gyda cherddoriaeth o bobloedd Periw, offerynnau cerddorol (megis chwiban, yn ogystal â ffliwt o'r cors, samplen, offeryn o'r enw sain glaw)
 10. Dolliau wedi'u gwau o Cuzco . Anrheg wreiddiol i blant ac oedolion.

Cofroddion hyfryd o Peru

Mae cofroddion gastronig o Peru yn cynnwys past coco, fodca Pisco, te o ddail coca, byrddau inca-cola a corn.

 1. Teilsen sy'n pwyso 200 gram yw paratoi coco ar gyfer gwneud siocled poeth, a fydd yn ddigon i baratoi 15-20 cwpan o siocled. Ar y farchnad, gellir prynu teils o'r fath ar gyfer 4 halen. Mae yna amryw o dresi yn cael eu gwerthu, gan gynnwys sinamon.
 2. Pisco . Mae fodca lleol traddodiadol yn cael ei wneud o rawnwin. Mae'r siopau'n gwerthu 20 halen ar gyfartaledd, ac mae meysydd awyr yn llawer mwy drud. Cynigir coctel "Pisco Sauer", yn seiliedig ar fodca Pisco, mewn bwytai o ymwelwyr bwyd Periw .
 3. Te wedi'i wneud o ddail coca . Mae Coke Peruvians yn cuddio fel ffordd o fynd i'r afael â salwch mynydd. Mae Periw yn hoff iawn o coca-mate, o ddail coca, ac mewn cymysgedd o goca gyda theatiau eraill a pherlysiau. Ar werth, gallwch chi hefyd ddod o hyd i candy a siocled gydag ychwanegu dail coca. Rydyn ni'n tynnu eich sylw bod gwahardd allforio dail coca o Beriw, ond mae'n bosibl y byddant yn tynnu te oddi wrthynt.
 4. Inka-cola . Mae'n ddiod carbonated o'r math Buratino. Nid yw poblogrwydd Inca-Cola ym Periw yn is na'r hyn y mae'r Phantos a Coca-Cola yn y gwledydd CIS.
 5. Byrbrydau corn . Periw yw man geni corn, felly mae'n annhebygol y caiff ei garu a'i gynhyrchu mewn symiau mawr. Mewn siopau, gallwch brynu bagiau bach o grawn ffrwythau a chwyddedig o ŷd enfawr, sydd â blas diddorol iawn.

Gan feddwl am yr hyn i'w ddwyn o Beriw, ystyriwch hefyd opsiynau ar gyfer albymau lluniau lledr a llyfrau nodiadau, magnetau oergell, cardiau post gyda Peruvian, bijouterie. Y lleiniau mwyaf cyffredin o gofroddion yw calendr Inca, delwedd y Tumi a'r groes Inca - y Chakans.