Cadair creigiog o'r winwydden

Un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd o ymlacio yw eistedd ar gadair creigiog , y gellir ei wneud â llaw o winwydden helyg. A sut yn union, byddwch yn dysgu o'r erthygl hon.

Sut i wehyddu cadeirydd creigiog allan o winwydden?

Gellir rhannu'r broses gyfan yn nifer o brif gamau:

Casgliad o ddeunyddiau

Y peth gorau i'w wario yn y gaeaf, ond mae'n bosibl a thrwy gydol y flwyddyn. Ar gyfer gwaith, mae gwialenni hir tenau a changhennau o bob maint hefyd yn addas. Ar ôl i chi ei dorri, mae angen i chi eu gosod yn unionsyth yn yr awyr iach, fel bod y ffyn yn aros i fyny.

Prosesu gwin

Cyflawniad:

 1. Yn gyntaf, rhaid rhoi popeth mewn ffwrn mawr o ddŵr berw. Yna bydd yn rhaid iddynt dreulio 12 awr. Bydd hyn yn helpu i wneud y canghennau'n fwy elastig ac yn fwy. Ar ôl y "bath" hwn, rydym yn tynnu'r rhisgl ohonynt.
 2. Yn debyg fe wnaethom ni wneud addasiadau arbennig eu bod wedi derbyn y ffurflen sy'n angenrheidiol i ni.
 3. Rhannom y winwydden tenau i mewn i 3-4 rhan (shinki) gyda chymorth offeryn arbennig - cleaver. I wneud hyn, o un pen, gwnewch doriad gyda chyllell a rhowch sbwriel iddo. Wedi hynny, rydym yn curo ar ei gefn gyda morthwyl, fel bod y pen sydyn yn mynd ar hyd hyd y gwialen.
 4. Rydyn ni'n pasio'r tuniau wedi'u paratoi trwy wasg arbennig ac rydym yn derbyn rhubanau am wehyddu cadeirydd y winwydden.
 5. Rhaid gosod ffau sefydlog a thapiau wedi'u paratoi yn y siambr sychu am gyfnod o 3 diwrnod. Yna maen nhw'n cymryd y ffurflen ddymunol ac yn sychu. Gallwch fynd ymlaen gyda'r cynulliad.

Cydosod y ffrâm

 1. Gyda chymorth ewinedd a sgriwiau, rydym yn ymgynnull ffrâm ein cadeirydd. Gall edrych fel cadeirydd arferol neu os oes ganddi frifffeini crwn sy'n wynebu ymlaen.
 2. Ar ôl i ni wneud llethr y sedd, rydyn ni'n gosod y fframiau gorffenedig ar y llestri ac yn eu hanfon i sychu.

Braid

 1. O dapiau wedi'u paratoi a gwialenni wedi'u glanhau, rydym yn plygu'r breichiau, ymylon cefn y cadeirydd a'r coesau. Er mwyn gwneud y winwydden yn blygu'n well, fe'i gosodwn ar y bibell sefydlog ac, gan ddal ati i'r ddau ben, rydyn ni'n tynnu, ac yna'n dod â hwy yn nes atom yn eu tro.
 2. Ar y ffrâm, rydym yn defnyddio glît, yna gwasgwn y tâp ato a'i gynnal trwy'r gwialen ychwanegol mewn gorchymyn rhy isel.
 3. Ar ôl i brif ran y cadeirydd fod yn barod, rydym yn cysylltu sgids neu sgis.
 4. I benderfynu a wnaethoch chi'r cadeirydd creigiog wedi'i wehyddu o'r winwydden, mae angen ei ysgwyd. Os daw'n symud yn hawdd ac nid yw'n troi, yna mae popeth yn cael ei wneud yn dda.
 5. Ar ddiwedd yr holl waith, rydym yn ymdrin â'r cynnyrch gyda farnais dodrefn.

Nawr mae'r cadeirydd creigiog yn gwbl barod.